Na skok do historie

Horečka je fyzický projev organismu provázející celou řadu onemocnění. Už v pátém století před naším letopočtem ji slavný Hippocrates vnímal jako nedílnou součást přirozené reakce těla. I řada jeho následovníků na horečku nahlížela jako na zbraň, kterou tělo využívá proti nepříteli (nemoci). Našli se ovšem tací, pro něž byla horečka sama o sobě nemocí, nikoliv jejím projevem. Pravidelný monitoring teploty u pacientů v nemocnici zavedl až roku 1868 německý lékař Karl Wunderlich, který horečku s končenou platností označil jako příznak onemocnění.

ROZDÍL MEZI ZVÝŠENOU TEPLOTOU A HOREČKOU

Za zvýšenou teplotu považujeme naměřenou teplotu v rozmezí 37 °C až 38 °C. Při teplotě nad 38 °C už mluvíme o horečce.

Jeden příznak – dva pohledy

Horečka je podle vědců stará více než 4 miliony let (mohou jí trpět jak obratlovci, tak také členovci a kroužkovci) a přesto neexistuje jednotný názor na to, jak vůči ní postupovat.

Jedna skupina radí SNIŽOVAT. Nahlíží na zvýšenou teplotu i horečku jako na stav, který tělo poškozuje, takže efektivním snižováním se zabrání nežádoucím dopadům. Někteří odborníci se ovšem shodují na tom, že výhradně při akutním poranění mozku je skutečně nezbytné zahájit cílenou antipyretickou (tzn. horečku snižující) léčbu.

Druhá skupina říká NESNIŽOVAT. Její stoupenci zastávají názor, že horečka je obranným mechanismem, který aktivuje imunitní systém. V posledním desetiletí jejich názor potvrdilo i několik studií.

Jak se zachovat v praxi?

Především byste měli myslet na to, že zvýšená teplota či horečka jsou pouze příznaky nějakého onemocnění. Může se jednat o lehkou virózu, při níž zvýšení tělesné teploty pomáhá likvidovat původce nemoci.

Ale u vážnějších onemocnění je třeba:

  • stanovit správnou diagnózu;
  • nasadit cílenou léčbu (například antibiotika při silných bakteriálních infekcích).

Zdravý rozum tedy radí:

  • mírně zvýšenou teplotu nesnižovat za každou cenu prostřednictvím léků.

Místo toho dbejte na:

  • dostatečný přísun tekutin (vhodné jsou zejména vlažné bylinkové čaje – lipový, bezový, heřmánkový atd.);
  • klidový režim;
  • vlažné zábaly, chladivé obklady na čelo nebo chodidla a zápěstí (POZOR – zábaly nikdy neprovádíme, pokud má pacient studené končetiny!).

Teplotu začněte snižovat pomocí léků, až když přesáhne hranici 38 °C. Jestliže se celý den nedaří horečku srazit, případně se horečky více než tři dny neustále vrací, je na místě vyhledat lékaře.