Bolest

Úplně základním a hlavním projevem problémů v oblasti pohybového aparátu je samozřejmě bolest, jejímž zdrojem jsou nevhodné pohybové stereotypy a následné přetěžování měkkých tkání – svalů a pojivových tkání. Pokud nebudeme brát v potaz akutní poranění, tak příčinou bolesti bývá nejčastěji přetížení měkkých tkání. Bolest má primárně informativní a ochrannou funkci. Vlivem bolesti totiž měníme své pohybové návyky, jak se snažíme bolestivé situaci vyhnout, a tudíž zamezujeme dalšímu zatěžování měkkých struktur, které by časem mohly vést k jejich reálnému poškození (viz poslední odstavec o zranění).

Zvýšené svalové napětí a svalové zkrácení

Jednou z prvotních reakcí na špatně nastavené tělo, a tím pádem i nevhodné pohybové stereotypy, je zvýšení svalového napětí (svalový hypertonus). Svalové napětí zvyšuje centrální nervová soustava (dále jen CNS) na základě informací jdoucích ze svalů a dalších měkkých tkání s cílem zamezit poškození svalu a přidružených struktur. Následkem toho dojde i ke zkrácení svalového vlákna, na které navazuje i vazivová složka svalu – vnitřní vazivová kostra, fascie, šlachy. Vlivem svalového hypertonu na jedné straně kloubu dojde k reflexnímu útlumu a oslabení svalu na straně druhé. Svaly nepracují v synergii, ale v antagonii a kloub není dostatečně stabilizován. Vznikají svalové dysbalance. Hypertonické svaly jsou na omak tuhé a mohou být bolestivé. Na přetížení svalů pak logicky navazuje i přetěžování šlach a jejich úponů ke kostem.

Spoušťové body – trigger points

Spoušťový bod neboli trigger point je zjednodušeně řečeno svazek několika stažených svalových vláken, která jsou nastavena na nižší práh dráždivosti. Při překročení tohoto prahu dochází ke spuštění svalové kontrakce, která chrání sval před přetížením. Spoušťové body jsou tedy dalším způsobem, jakým se tělo chrání a současně nám dává najevo, že se s pohybovým aparátem něco děje. Pouhé odstranění spoušťových bodů bez následné korekce pohybového vzoru tedy neřeší příčinu problému, pouze zbavíme tělo ochranného prostředku.

Opakované kloubní blokády

Kloubní blokáda je funkční porucha kloubu, kdy dojde k omezení pohybu v určitém směru a současně zde nacházíme ochranný svalový spasmus. Kloubní blokáda opět vzniká na podkladě nevhodných pohybových stereotypů, kdy svaly pracující v antagonii (tedy proti sobě) způsobí funkční vychýlení kloubu. Kloubní blokády se odstraňují pomocí mobilizací nebo manipulací, ale to samo o sobě nestačí. Opět je třeba vyřešit příčinu, proč ke kloubní blokádě došlo, a to zejména v případě, že se kloubní blokáda neustále vrací.

Zranění

Poslední, a tou nejzazší variantou, jak se projeví porucha pohybového aparátu, je jeho zranění. Může to sahat od nepatrných svalových ruptur až po utržení šlachy, poranění struktury kloubu nebo zlomeninu. I když se jako hlavní důvod zranění většinou uvádí nepřiměřená síla, tak nefunkčnost pohybového aparátu v tom hraje velkou roli. Pokud svaly nepracují v synergii a v celotělovém vzoru, pak je tělo na zranění mnohem náchylnější. V poúrazové rehabilitaci by tedy měla být zahrnuta analýza a případná náprava pohybových vzorů. Jedině tak můžeme eliminovat riziko dalšího poranění.