Jak emoce působí na tělo a mysl

Emoce patří mezi klíčové faktory ovlivňující naše každodenní prožitky, tím samozřejmě i naše tělesné a duševní zdraví. Od těch negativních a zdraví narušujících emocí, jako je zlost, nenávist, strach, smutek, nechuť či žárlivost, až po ty povznášející a vnitřně uzdravující, jako je radost, laskavost, soucit, vděčnost… Dalekosáhlými účinky emocí na náš organismus (a dokonce na naše potomky vlivem dědičnosti silných emočních traumat) se kromě jiných oborů zabývá také neurověda, epigenetika a kvantová fyzika.

Naše emoční reakce přímo ovlivňuje vnitřní prostředí organismu

Naše emoční reakce na svět kolem nás přímo ovlivňuje vnitřní prostředí těla (složení krve) a tím vnější prostředí buněk těla. Charakter vnějšího prostředí buněk spouští momentální expresi DNA našich buněk, která může být buď zdraví podporující a léčící zánět, anebo opačně nemoc podporující. K tomuto chemicko-biologicko-genetickému koktejlu se přidává ještě aspekt tzv. vibrací samotné informace. Velmi zjednodušeně: Čím vyšší emoce, tím vyšší vibrace a tím více energie. Čím nižší emoce, tím méně energie a více boje v životě.

Proč nerozvíjet negativní emoce?

Negativní emoce, jako je strach, zášť, zlost, nenávist, nechuť, soutěživost, závist a další, mají přímo destruktivní účinek na naše zdraví. Neznamená to však, že se těmto emocím máme vyhýbat. Všechny emoce patří k životu a mají v něm své nezastupitelné místo. Díky pestrosti emocí, které zažíváme, jsme schopni naplno si uvědomit své hodnoty, na kterých stavíme pevnou základnu svého života. Netřeba si vyčítat občasné prožitky strachu, nevole nebo zlosti. Možná právě vědomý prožitek některé z těchto emocí může vést k vědomému posuzování skutečných příčin vzniku těchto emocí a k hledání způsobů, jak tyto nefunkční vzorce chování ze svého života propouštět. Tedy vnímejme každý takový nepříjemný prožitek jako příležitost začít jinak, nanovo a lépe než doposud.

Každý den svítá…

každý okamžik v životě může být pomyslným bodem zlomu a současně novým začátkem. Nikdy není pozdě na změnu k lepšímu. Hledejme možnosti, inspiraci a řešení… Není to cesta snadná, často se nachází za hranicí komfortu našich dosavadních návyků. Protože upadnout do lamentace a konstantního stěžování si je to nejsnazší a nemusíme nic skrývat, občas tam sklouzne většina z nás…

Jak v životě podpořit pozitivní emoce

Mezi pozitivní emoce a postoje z pohledu neurověd, epigenetiky a kvantové fyziky patří následující: vděčnost, laskavost, důvěra, radost, láska, mír, inspirace, nadšení, zamilovanost… Povznášející prožitek těchto emocí jsme na vlastní kůži pocítili snad všichni, alespoň párkrát v životě při významných událostech. Možná máme občas dojem, že se z našich životů tyto emoce vytrácí, ale nemusí tomu tak být…

Vědomý otisk silné pozitivní emoce uzdravuje i s odstupem let

Pokud jste „myslí a duchem přítomní“, je každý prožitek hlubší, protože je vědomý. Vytváří doslova otisk do paměti (mysli i těla) a můžete se k němu kdykoli vracet. Takto můžete z energie vzniklé při tomto prožitku, právě díky pozitivním emocím, čerpat sílu, inspiraci a odhodlání do dalších kroků na své cestě. Prožívejte vědomě, prociťujte všechny okamžiky doprovázené povznášejícími emocemi. Neboť léčí.

Tipy na uzdravující několikaminutové seance v doprovodu léčivých emocí pro každý den:

RADOST – hledejte radost v maličkostech, v každém setkání, v každém dni…

VDĚČNOST – poděkujte každé ráno za probuzení do nového dne a každý večer projevte vděčnost za to, čeho si nejvíce vážíte…

LASKAVOST – hledejte laskavý postoj vůči sobě sama v každé situaci, buďte k sobě shovívaví a chápající. Váš vnitřní postoj k sobě sama se začne odrážet také směrem ven k vašemu okolí…

DŮVĚRA – důvěřujte sobě a svým schopnostem a dopřejte prostor také svému partnerovi/dětem/okolí, aby vaši důvěru naplnili… Důvěřujte vesmíru/Bohu v tom smyslu, že vám vždy připraví jen takovou výzvu, kterou jste schopni při zapojení svého vědomí a dovedností zvládnout.

LÁSKA – uvědomte si lásku, kterou pociťujete ke svým bližním. Prociťte tuto lásku plně ve svém srdci i ve vztahu k sobě sama. Nechejte se láskou prosytit a rozdávejte ji dále, jako posvátný plamen…

ZAMILOVANOST – vzpomeňte si, jaké to bylo, když jste se cítili naposledy zamilovaní… Ještě možná stále vnímáte vibraci a elektrizující impulzy svého těla… Zamilovanost je skutečný energetický nápoj. Dopřávejte si ho… Hledejte a zkoumejte, do koho anebo do čeho se můžete zamilovat. Buďte stále zamilovaní do života…

NADŠENÍ, INSPIRACE, VÁŠEŇ – souvisí i se zamilovaností, ale nemusí nutně souviset se vztahem k člověku. Naopak. Nadšení a vášeň je třeba prožívat stále, vnímat je jako koření života a špetkou ochutit každý den. Pak přichází ta správná inspirace, chuť a elán.