Fantomová bolest je poamputační jev, který se dříve považoval za psychologický problém. Dnes už se ví, že za tímto jevem stojí víc než jen psychika člověka. Jeho původ se nachází v míše a mozku. Fantomovou bolestí se nazývá stav, kdy má pacient pocit, že bolest přichází z části těla, která tam už není.

Co dokáže hlava a nervový systém

Typické příznaky fantomové bolesti jsou následující:

  • Nastupuje v prvních dnech po amputaci.
  • Přichází a odchází nebo může být trvalá.
  • Většinou bolest vychází z nejvzdálenější části amputované končetiny.
  • Může mít charakter vystřelující, bodavé, tlakové, tepavé nebo pálivé bolesti.
  • Někdy to může být pocit, jako když se končetina dostane do nepříjemné pozice.
  • Potíže mohou být spuštěny tlakem na zbývající pahýl nebo emočním stresem.

Představa o fantomových částech těla a fantomových bolestech z nich vznikajících vychází z faktu, že veškerá vnímavost a citlivost, včetně bolestivého čití, se zapamatovává v mozku. V něm se vytváří určitý engram paměti, ze kterého se zpětně vybavují různé vjemy. To je představa, která existuje dlouho, a zřejmě je i pravdivá. Ovšem v poslední době k ní přibylo několik záhad.

Ještě větší záhadou je, že se fantomová bolest objevuje i u vrozeného chybění končetin, kterému se říká amelie. Odpověď budeme muset hledat zřejmě v embryonálním životě, v zárodečném vývoji, kdy vznikají základy jednotlivých končetin a kdy už tyto základy vytvářejí v mozku určité projekce, které vedou k tomu, že mozek má paměť jak pro základy končetin, tak i pro fenomény, jako jsou teplo, chlad a bolest, vysvětluje časopis Vesmír.

Co je to fantomová bolest zubu?

Fantomová bolest zubů je chronická, přetrvávající bolest v ústech v místě, kde jste podstoupili zubní zákrok. Nejčastějším typem fantomové bolesti zubu je bolest v místě, kde byl zub vytržen. Tento jev je podobný výše zmíněnému syndromu fantomové končetiny. Je důležité si uvědomit, že se nejedná o fyzický, ale neurologický problém. Fantomová bolest zubů sice není běžná, ale není ani neslýchaná. Je způsobena poškozeným nebo nefunkčním nervem, který nadále signalizuje mozku, že zub bolí, přestože tam již není.

Fantomová bolest zubu je obecně popisována jako mírné až silné pulzování nebo bolest. Ačkoli fantomová bolest zubu může začínat v jedné oblasti, může se rozšířit i do dalších částí úst a dokonce i do čelisti. Příznaky fantomové bolesti zubu se liší od příznaků typické bolesti zubu, protože konkrétní příčina bolesti není identifikovatelná. Běžná bolest zubu je obvykle způsobena zubním kazem, onemocněním dásní nebo prasklým či poškozeným zubem.

Protože se u fantomové bolesti zubů nevyskytují žádné vnější příznaky, je diagnostika obvykle procesem pokus-omyl.

Léčba fantomové bolesti

Protože fantomová bolest zubů není důsledkem fyzického zdravotního problému v dutině ústní, léčba často znamená zvládání bolesti pomocí léků. Existuje řada antidepresiv, steroidů, antagonistů NMDA receptorů, antikonvulziv a dokonce i narkotik, které mohou bolest úspěšně zvládnout. Bylo také prokázáno, že léčba, jako je akupunktura a nervová stimulace, snižuje nepříjemné pocity.

Nejčastěji používanými léky používanými k léčbě tohoto stavu jsou tricyklická antidepresiva. Ačkoli se jedná o antidepresiva, používají se především pro své vlastnosti tlumící bolest, nikoli pro své antidepresivní účinky. Obecně je léčba úspěšná ve zmírnění bolesti, ale ne v jejím úplném odstranění.

Zdroj: Lowcountrydentalarts, Vesmir, Léčba-bolesti