Odškrtáváte si jednou za dva roky prohlídku u praktika s pocitem, že pro svoje zdraví děláte dost? Pak vás tento článek vyvede z omylu. Tyto prohlídky sice mohou odhalit, že máte například vysoký krevní tlak, vysokou hladinu cholesterolu nebo chudokrevnost, ambulantní specialisté ale mohou zdravotní problémy odhalit mnohem dříve, než stačí propuknout v závažnou nemoc, a to především díky přístrojům, které umožňují podrobnější rozsah prohlídek. Děsíte se koleček návštěv, které budete muset kvůli vyšetření absolvovat? Nemusíte. Na preventivní prohlídku k odbornému lékaři už můžete v dnešní době zamířit přímo, nepotřebujete k tomu žádanku, jak tomu bylo v dobách minulých.

Že má pacient na pravidelnou preventivní prohlídku u praktického lékaře nárok každé dva roky, by měl vědět každý. Na preventivní kontroly k nim chodí přibližně 32 % české populace. Za posledních pár let se procento zvýšilo, stále se však nevyrovná počtu preventivních prohlídek u našich západních sousedů. Ještě méně pacientů pak ví o tom, že preventivní vyšetření mohou podstoupit přímo u konkrétního specialisty – například kardiologa či neurologa. Přestože si za návštěvu připlatí, mají jistotu hloubkové a precizní diagnostiky v prostředí, které se úzce specializuje na jeho problém.

Jenom pět procent Čechů jde ke specialistovi

„U ambulantních specialistů je návštěvnost preventivních prohlídek mnohem menší. Tvoří pouhých 5 % všech našich úkonů. Včasným záchytem onemocnění nebo odhalením rizika jeho vzniku přitom chráníme zdraví pacienta a zároveň snižujeme náklady na další léčbu. Předcházíme totiž zbytečným hospitalizacím a nutnosti nákladných operací,“ vysvětluje MUDr. Zorjan Jojko, kardiolog a předseda Sdružení ambulantních specialistů (SAS).

Běžná prohlídka u praktika přitom nemusí zdravotní problém vždycky odhalit. Jediná kontrola za dva roky, kterou v současnosti hradí zdravotní pojišťovny v rámci prevence, sestává obvykle z rozhovoru s lékařem a takzvaného fyzikálního vyšetření. Jeho součástí, zaměřenou na srdce, bývá přeměření krevního tlaku, kontrola hladiny cukru a tuků v krvi a v některých případech EKG natočené v klidovém stavu. Podle specialistů je to z hlediska prevence žalostně málo! „Pro většinu pacientů prohlídkou u praktika veškerá preventivní péče končí a mají na dva roky takzvaně vystaráno. Tento přístup je ale u některých onemocnění krátkozraký a může přinést komplikace. Pacientům, kteří mají podezření na konkrétní onemocnění, nebo jej mají v rodinné anamnéze, proto doporučujeme navštívit rovnou ambulanci specialisty, a to i bez žádanky,“ dodává MUDr. Zorjan Jojko.

Preciznější diagnostika i úspora času

Stejně jako u praktického lékaře je i výstupem vyšetření specialistou lékařská zpráva. Zoran Jojko znovu opakuje, že specialisté mají lépe vybavené ordinace a přirozeně hlubší znalosti ve svém oboru než praktici. Precizněji stanoví diagnózu. „Prohlídky u specialistů mají potenciál odhalit i subtilnější příznaky onemocnění. Pacientům se tak dostane léčby podstatně dříve, což je u většiny nemocí zásadní,“ říká MUDr. Jojko. Další výhodou prohlídky u specialisty je také větší rozsah vyšetření a z toho plynoucí podstatně zvýšený rozsah informací, které pacient na jejím konci dostane. V neposlední řadě si pacienti ušetří cestu pro žádanku k praktickému lékaři a s ní spojené vysedávání v čekárně.

Za preventivní vyšetření u specialistů si budete muset připlatit, obvykle stojí minimálně několik stovek korun. Například vyšetření zjišťující přítomnost nepravidelností srdečního rytmu vyjde zhruba na pětistovku. Velmi podrobná kardiologická prohlídka se zátěžovým testem a ultrazvukovým vyšetřením srdce se pak pohybuje kolem 3 500 korun.

Jak probíhá preventivní prohlídka?

Na všeobecnou zdravotní prohlídku k praktikovi byste měli chodit i v případě, že nemáte žádné potíže. Na co máte v rámci plného hrazení pojišťovnou nárok?

- komplexní fyzikální vyšetření (změření tlaku, vyšetření štítné žlázy pohmatem, kontrola srdce a plic poklepem a poslechem, prohlídka žil a tepen na dolních končetinách, zjištění indexu tělesné hmotnosti (BMI))
- vyšetření moči diagnostickým papírkem- orientační vyšetření zraku a sluchu
- konzultace ohledně očkování
- vyšetření kůže a kožních znamének
- u žen od 25 let, v jejichž rodině byl zaznamenán výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory, by měl praktický lékař provést klinické vyšetření prsů a poučit je o samovyšetřování


Součástí preventivní prohlídky je také kontrola a zajištění předepsaných preventivních vyšetření, která se provádějí ve stanoveném věku. Jedná se o:

- laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu a jeho jednotlivých částí (HDL, LDL a triacylglycerolů) ve 30, 40, 50 a 60 letech
- laboratorní vyšetření cukru v krvi (glykemie) ve 30 letech a od 40 let ve dvouletých intervalech od posledního vyšetření.


Zdroje:

https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/04/pojistovny-na-preventivni-prohlidky-chodi-pravidelne-jen-tretina-lidi/

https://www.mesec.cz/aktuality/na-jake-vysetreni-mate-narok-v-ramci-preventivni-prohlidky-u-praktickeho-lekare/

https://www.sasp.cz/