Můžu sportovat, když mám diabetes?

Odpověď by měla znít: MUSÍTE, pokud si chcete svůj život prodloužit co nejdéle. Toto doporučení platí i jako prevence diabetu! Pohybová aktivita diabetika by se dala nazvat terapeutickou součástí v prevenci sekundárních komplikací diabetu. Pro diabetika 1. typu je pohybová aktivita důležitá především z důvodu zlepšení kardiorespirační zdatnosti.

Pro diabetika 2. typu má pohyb komplexní terapeutický efekt. Jak bylo psáno v jedné z předchozích kapitol, úpravou životosprávy a výživy LZE diabetes 2. typu téměř vyléčit. Diabetik 2. typu již léčený inzulínem může přejít na léčbu perorálními antidiabetiky a po čase skončit i s nimi. No není to ideální prognóza? Zbavit se léků pouze svým osobním přístupem , 90 % zdraví máme ve své vlastní režii, zdůrazňuje server Zdravyzivot s cukrovkou.

Zdroj: Youtube

Nejlepší způsob cvičení při cukrovce 2. typu podle vědy

"Problém je v tom, že většina lidí, ne-li všichni, ví, že cvičení je pro ně dobré, ale neznají nejlepší přístup," říká pro web Eating Well Steven Malin, docent na katedře kineziologie.

Aby tedy mohli zdravotníci získat přesnější a konkrétnější zdravotní návod, který by mohli nabídnout svým pacientům, analyzoval Malin se svým týmem vědců desítky předchozích studií, aby shrnul, kdy a jaké druhy fitness nejlépe pozitivně ovlivňují hladinu cukru v krvi u osob s diabetem 2. typu. Jinými slovy, ponořili se do současné databáze vědeckých poznatků, aby se pokusili určit cvičební návod, který by pomohl bojovat s vysokou hladinou cukru v krvi.

Přejdeme k věci. v souladu se závěry studie o tom, že pro snížení zdravotních rizik je klíčová fyzická zdatnost spíše než hmotnost. Pokud jde o to, jak a kdy cvičit, studie uvádí, že toto jsou rysy nejlepšího cvičebního plánu pro osoby s diabetem 2. typu:

Jakákoli forma pravidelné aerobní aktivity, která zvyšuje tepovou frekvenci, jako je chůze, plavání nebo jízda na kole.

Pravidelné odporové cvičení s využitím tělesné hmotnosti, činek nebo odporových gum.

Cvičení může pomoci zlepšit citlivost na inzulín a umožnit tělu lépe kontrolovat hladinu cukru v krvi. Je lepší cvičit kratší dobu třeba i dvakrát za den, než se jendou za týden urvat v posilovně. Zdůrazňuje se, že ideální je cvičit právě po jídle.

"Stručně řečeno, každý pohyb je dobrý a více pohybu je obecně lepší," shrnuje Malin v rekapitulaci studie. "Kombinace aerobního cvičení a posilování je pravděpodobně lepší než obojí samostatně. Cvičení odpoledne může být pro kontrolu glykémie lepší než cvičení ráno a cvičení po jídle může pomáhat o něco více než před jídlem."

Zdroj: Zdravyzivotscukrovkou, Studie, Eatingwell