Ztráta paměti

Zapomínání běžných věcí, jako jsou klíče, nákupy nebo důležité termíny, může být prvním příznakem demence. Pokud si začínáte všímat časté ztráty paměti a nemůžete si vzpomenout na nedávné události, měli byste se poradit s lékařem.

Zdroj: Youtube

Poruchy řeči a komunikace

Problémy s nalezením správných slov, opakovanými frázemi nebo neschopností vyjádřit své myšlenky jasně mohou být indikátorem demence. Pokud si všimnete takových obtíží, je vhodné se nechat vyšetřit.

Zhoršení schopnosti rozhodování

Demence může ovlivnit vaši schopnost rozhodovat a vyhodnocovat situace. Pokud máte problémy s plánováním, organizací nebo se rozhodováním ve věcech, které jste dříve zvládali bez obtíží, může to být známkou demence.

Změny nálady a osobnosti

Demence může způsobit výrazné změny nálady a chování. Pokud si všimnete neobvyklých emocionálních výkyvů, deprese, podrážděnosti nebo apatie, může to být důvodem k obavám.

Ztráta orientace v prostoru a čase

Potíže s orientací v prostoru, ztráta schopnosti rozpoznat známá místa nebo zapomenutí, jak se vrátit do domu, mohou být indikátorem demence. Také si všimněte, jestli si spletete dny nebo roční období.

Problémy s logickým myšlením

Schopnost logického uvažování a řešení problémů může být ovlivněna demencí. Pokud se vám zdá, že máte problémy s matematickými úkoly, strategickým myšlením nebo řešením jednoduchých problémů, může to být známka demence.

Změny ve schopnosti plánovat a provádět úkoly

Demence může ovlivnit vaši schopnost plánovat a provádět každodenní úkoly. Pokud se vám zdá, že máte potíže s vařením, pečením, platbou účtů nebo se ztrácíte při provádění rutinních úkonů, měli byste to sdělit svému lékaři.

Změny ve vizuálních schopnostech

Demence může ovlivnit vaši schopnost správně vnímat a interpretovat vizuální informace. Potíže s čtením, odhadováním vzdáleností, rozpoznáváním barev nebo s rozlišováním objektů mohou být příznaky demence.

Sociální a ekonomické změny

Demence může mít vliv na vaše sociální interakce a ekonomickou situaci. Pokud si všimnete, že se stahujete ze společenského života, ztrácíte zájem o koníčky nebo máte problémy s finančním řízením, může to být známkou demence.

Zdroj: