Pohybová aktivita je prevencí i léčbou mnoha civilizačních onemocnění, protože se chová jako ideální lék: tedy má minimum, anebo zcela žádné nežádoucí účinky, je levný, dostupný a ovlivňuje pozitivně mnoho orgánových soustav najednou. Chůze je jednou z nejjednodušších, nejlevnějších a přitom účinných aktivit.

Pravidelná pohybová aktivita se řadí mezi základní režimová opatření v léčbě pacientů s diabetes mellitus. Zatímco u diabetiků 1. typu vede zejména ke zlepšení kardiorespirační zdatnosti, u pacientů s diabetem 2. typu má pohyb komplexní terapeutický efekt.

Podle počtu kroků můžeme rozdělit zdravé dospělé osoby na málo pohyblivé (pod 5000 kroků/den), na málo aktivní (5 000–7499 kroků/den), částečně aktivní (7500–9999 kroků/ den), aktivní (nad 10000 kroků/den) a vysoce aktivní (nad 12500 kroků/den). ale počet kroků není všechno. Na čem záleží, je tempo, kterým se pohybujete.

Zdroj: Youtube

Zdraví prospívá hodně svižná chůze

Nová studie zjistila, že pokud jde o chůzi a riziko cukrovky 2. typu, nepomáhá jen to, jak moc chodíte, ale také jak rychle se pohybujete. Podle vědců je rychlá chůze spojena s téměř o 40 % nižším rizikem vzniku diabetu 2. typu v pozdějším věku.

"Předchozí studie naznačily, že častá chůze byla spojena s nižším rizikem vzniku diabetu 2. typu v běžné populaci, a to tak, že ti, kteří strávili denně více času chůzí, byli vystaveni nižšímu riziku," uvedl hlavní autor studie Dr. Ahmad Jayedi. Předchozí zjištění však neposkytla mnoho vodítek ohledně optimální obvyklé rychlosti chůze potřebné ke snížení rizika cukrovky.

Nově vědci zjistili, že po období sledování trvajícím v průměru osm let měli ti, kteří chodili průměrným nebo běžným tempem, ve srovnání s těmi, kteří chodili lehkou chůzí, o 15 % nižší riziko vzniku diabetu 2. typu. Chůze "poměrně svižným" tempem znamenala o 24 % nižší riziko než u těch, kteří chodili lehce nebo příležitostně. A "svižná chůze měla největší přínos: 39% snížení rizika.

Lehkou chůzí se myslí tempo zhruba tři kilometry za hodinu. To je taková pomalá procházka, když si povídáte s kamarádkou. Průměrné nebo normální tempo bylo definováno 3,2 až 4,8 kilometru za hodinu. To je rychlost, kterou běžně chodíme. Poměrně svižné tempo je 4,8 až 6,4 kilometru za hodinu. A hodně svižná chůze je více než 6,4 kilometru za hodinu. Každý kilometr zvýšení rychlosti chůze nad rychlost svižné chůze byl spojen s o 9 % nižším rizikem vzniku onemocnění.

Studie také potvrzuje myšlenku, že intenzita chůze je důležitá pro prevenci cukrovky. Zapojení do jakéhokoli množství fyzické aktivity může mít zdravotní přínos, ale zdá se, že pro prevenci diabetu je důležité zapojit se do některých aktivit s vyšší intenzitou, jako je například rychlá chůze, aby se dosáhlo největšího přínosu.

A kolik kroků máme za den ujít?

Kolik kroků denně máme doporučovat, není zcela jasné a bude jistě jiné pro děti, mladého člověka nebo osobu staršího věku. Tradiční doporučení 10000 kroků nelze aplikovat plošně. 10000 kroků za den bude asi přiměřené pro zdravé dospělé, ale bude vysoké pro staré a nemocné osoby. Na druhé straně bude nedostatečné pro děti.

Podle doporučení Evropské kardiologické společnosti máme dosáhnout týdně minimálně 150 minut středně intenzivní pohybové aktivity (64–76 % maximální tepové frekvence) nebo 75 minut aktivity s vysokou intenzitou (77–93 % maximální tepové frekvence). Pokud tedy vezmeme běžnou denní aktivitu, která dělá průměrně 2500 až 5000 kroků a přidáme k tomu navíc 3 000–6000 kroků ve střední intenzitě pohybu, dostaneme se na doporučovaných 10000 kroků.

Zjednodušeně řečeno, pokud jste dospělý člověk ve středním věku a přes den v práci uděláte alespoň pár kroků, bude pro vás ideální procházka svižným krokem v délce zhruba tři až čtyři kilometry.

Zdroj:Escardio, Studie, Medicinapropraxi