Sledujte předpovědi a varování:

Vyhledávejte informace o počasí ze spolehlivých zdrojů, jako jsou meteorologické úřady nebo místní zpravodajské stanice. Předpovědi a varování vám umožní připravit se na blížící se tornádo a reagovat rychle. Pokud vás varování vyzývá k evakuaci nebo přijetí opatření, postupujte podle návodů a nenechte se nalákat na rizikové chování.

Zdroj: Youtube

Hledejte bezpečný kryt:

Pokud se nacházíte v oblasti, kde hrozí tornádo, hledejte okamžitě bezpečný kryt. Ideálním místem je podzemní příbytek nebo krytý prostor, který je co nejblíže k zemi. Pokud takový kryt není k dispozici, vyhledejte nejvnitřnější místnost ve vašem domě nebo budově, zdaleka od oken. Vyhněte se oknům, skleněným dveřím a velkým otevřeným prostorám.

Uchovejte klid:

Je důležité udržovat klid a zachovat se co nejvíce rozvážně, i když se ocitáte v nepříznivé situaci. Panika může vést k nebezpečným činům a snížit vaši schopnost rozhodování. Pokuste se uklidnit ostatní lidi kolem sebe a dodržujte pokyny úřadů a záchranných složek.

Zabezpečte se:

Před příchodem tornáda zabezpečte venkovní předměty, které by mohly být unášeny větrem a způsobit ještě větší škody. Uzamkněte garážové dveře a zavřete všechny ostatní vchody do budovy. Případné vyčnívající předměty, jako jsou antény nebo venkovní nábytek, byste měli před tornádem odstranit.

Nepoužívejte výtahy:

V případě ohrožení tornádem se vyvarujte používání výtahů. Pokud se ocitnete v budově, snažte se dostat co nejblíže k nejnižším paterům a vyhledejte bezpečí v nejpevnějších částech budovy. Výtahy mohou být náchylné k poruchám a zaseknutí v případě výpadku elektrické energie, což by vám mohlo znemožnit únik.

Počkejte na bezpečné ukončení:

I když se zdá, že tornádo odeznívá, je důležité počkat na jistou dobu, než opustíte své bezpečné místo. Tornáda často mohou mít více vln nebo se mohou rychle změnit směr. Počkejte na oficiální informace, že nebezpečí skončilo, než se začnete pohybovat ven.

Po tornádu:

Po ukončení tornáda buďte opatrní při pohybu ven z bezpečného místa. Sledujte případné nebezpečné předměty, které by mohly být rozptýleny v důsledku silného větru. Dejte pozor na elektřinu, plynové úniky nebo další nebezpečné situace. Pokud je to nezbytné, volejte záchranné složky a požádejte o pomoc.

Při setkání s tornádem je klíčové mít znalosti a dodržovat zásady bezpečnosti. Sledování předpovědí, vyhledávání bezpečného krytu, uklidnění ostatních lidí kolem sebe a dodržování pokynů úřadů a záchranných složek jsou klíčové prvky správného chování. Pamatujte, že vaše bezpečnost je prioritou, a při všech opatřeních důkladně zvažujte rizika. Buďte obezřetní a připraveni předcházet nebezpečí, které může tornádo přinést.

Zdroj: