Bouřky jsou nevyzpytatelné a mohou být nebezpečné, a proto je důležité vědět, jak se v jejich průběhu chovat, abyste minimalizovali rizika. Následující rady vám pomohou, abyste věděli, co dělat a co nedělat během bouřky.

Zdroj: Youtube

Co dělat, když nás venku zastihne bouřka?

V létě často podnikáme výlety a může se stát, že nás přitom překvapí bouřka. Ve městě se před bleskem můžeme schovat v budově, ale co v přírodě? I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází jen zřídka, končívají podobné případy mnohdy tragicky, a proto je dobré chovat se za bouřky rozumně. V Česku je zhruba 20-40 bouřkových dní ročně, logicky se jedná o letní období, takže šance, že vás bouřka zastihne někde venku, není úplně malá.

Nejlepší variantou je být někde uvnitř budovy. Pokud je někde poblíž restaurace, či jiné obydlí, schovejte se tam. Bouřky mohou být nebezpečné, a proto je nejbezpečnější místo být uvnitř, zvláště v domech s uzemněnou elektrickou instalací. Pokud to není možné, zůstaňte ve vozidle s uzavřenými okny.

Když se nemáte kam ukrýt, tak se v přírodě můžete schovat v hustém lese nebo háji, nižším porostu nebo úzkém údolí. Naopak rozhodně neutíkejte pod osamělé stromy na okraji lesa nebo pod převisy nízkých skal. Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.

Za riziková se tedy považují vyvýšená místa či otevřený terén, když už nemáte čas někam zmizet, tak se doporučuje bouřku přečkat v podřepu s nohama a rukama u sebe. Rozhodně si však nelehejte! Čím menší plochou budete se zemí spojeni, tím lépe, uvádí iReceptář. A také se nezapomeňte zbavit všech kovových předmětů, které fungují jako hromosvod, to platí i pro deštník.

Co dělat při bouřce doma?

Pokud jste během bouřky doma, tak se raději zdržujte dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nestůjte u oken. Blesky mohou způsobit praskliny nebo poškození okenních skel. Abyste minimalizovali riziko úrazu, zůstaňte v bezpečné vzdálenosti.

Nepoužívejte zařízení, jako jsou počítače, telefony nebo tablet. Rozhodně nedržte v ruce zařízení, které vyžaduje připojení k elektrické síti. A to nejdůležitější. Odpojte elektroniku. Vytáhněte ze zásuvky všechna elektronické zařízení, která nejsou nezbytně nutná. Odpojením elektroniky minimalizujete možnost poškození při případném úderu blesku.

Ochrana před kulovým bleskem není

Zdroj: Youtube

Samostatnou kapitolou je tzv. kulový blesk, fenomén, který není vědci dosud plně zmapován. Záhadná ohnivá koule, která se objeví z ničeho nic. Proletí domem, vytrhá ze zdí zásuvky a zničí elektrické spotřebiče. Potom se vypaří, anebo s ničivou silou vybuchne. Tento bizarní jev se obvykle objevuje během bouřek jako vznášející se koule, která může mít barvu od modré přes oranžovou až po žlutou a během několika sekund zmizí. Bylo pozorováno mnoho kulových blesků uvnitř domů, a dokonce i v letadlech. Také několik případů, kdy prošel uzavřenými skleněnými okny, aniž by došlo k jejich zjevnému poškození.

V roce 2010 studenti z Českých Budějovic popsali žhavou kouli vypadající jako prskavka. Objevila se během bouře a doslova vletěla do bytu, zničila televize a bojler. Zbyla po ní díra ve stropě. V roce 2022 rodina z Radětic u Bechyně též uvedla, že jim do domu vletěla ohnivá koule, jež zničila dům.

Špatná zpráva je, že před kulovým bleskem se moc chránit nemůžete, pakliže nemáte v plánu si nechat oplechovat celý příbytek. Takové normy totiž splňují jen sklady výbušnin apod. Na straně druhé, pravděpodobnost, že vám vlítne do bytu ohnivá koule, je téměř nulová, jak potvrzuje meteoroložka Dagmar Honsová uvedla: ,,V Česku se kulový blesk vyskytne tak jednou za dva roky s tím, že nemůžeme 100% tvrdit, že se o kulový blesk jednalo a nebyl to například pouze zpětný výboj rozvětveného blesku.“

Zdroj:epet, iReceptar, HZCR