Frontotemporální demence, kterou Bruce Willis trpí, u herce postoupila do rozvinuté formy a zcela ho tak vyřadila z běžného povozu. Projevuje se změnami chování, osobnosti i řeči. Brucova manželka Emma Hemingová v rozhovoru v pořadu moderátorky Hody Kotb před několika týdny exkluzivně prozradila, že diagnóza frontotemporální demence byla slavnému herci sdělena počátkem tohoto roku.

„Když se řekne, že je to rodinná nemoc, tak to tak opravdu je. Nejdůležitější bylo, že jsme dcerám mohli říct, co je to za nemoc, vysvětlit, o co jde. Bylo důležité, abychom dali světu vědět o této nemoci, protože nechci, aby s diagnózou jejich táty nebo s jakoukoli formou demence bylo spojeno nějaké stigma nebo stud,“ řekla v rámci Světového týdne povědomí o FTD, který proběhl od 24. září do 1. října. Na otázku, zda si Bruce svou chorobu uvědomuje, Emma Hemingová odpověděla jen: „Těžko říct.“

Zdroj: Youtube

Pacientů s parkinsonem přibývá

Frontotemporální demence je jedním z typů neurodegenerativního onemocnění, kam spadá například i Alzheimerova choroba či Parkinsonova nemoc. V Česku trpí některou formou demence podle statistik zhruba 200 tisíc pacientů a odhady pro rok 2050 počítají dokonce až s necelým půl milionem nemocných. Neurologická nemocnění bývají obvykle spojována se stárnutím, ale přibývají i další faktory.

„V případě Parkinsonovy nemoci nárůst výskytu nevysvětlíme jen efektem stárnutí. Její výskyt narůstá o více než 20 % rychleji, než bychom očekávali. Příčinou je zejména negativní vliv toxických látek v životním prostředí, na který jsou zvláště citlivé buňky mozku produkující dopamin,“ uvádí již vědecky prokázanou souvislost prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., přednosta Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN.

Jak rozpoznat začínající demenci?

Řada akutních i chronických neurologických chorob se projevuje společným ukazatelem: poruchou řeči. Právě afázie je důležitým příznakem, který bychom měli umět rozpoznat. Pokud vznikne náhle, například během několika minut, může jít o příznak mrtvice, která vyžaduje urgentní zásah lékařů. Řada řečových poruch ale vzniká pozvolna právě jako projev neurodegenerativního onemocnění. Může jít o poruchu obsahu řeči, například u Alzheimerovy nemoci, nebo výslovnosti, která má specifický charakter v závislosti na místě, které je v mozku poškozeno. U Parkinsonovy nemoci je řeč tichá a monotónní, u poškození mozečku připomíná výslovnost opilce, u amyotrofické laterální sklerózy (ALS) je setřelá, protože pacientovi dělá problém pohyb jazykem a rty.

„Neurodegenerace vzniká obecně na podkladě hromadění abnormálních bílkovinných shluků v mozkové tkáni a s tím souvisí zánik mozkových buněk – neuronů. Stupeň a konkrétní oblasti zasaženého mozku rozhodují o míře klinických příznaků, mezi které mohou patřit například různé typy afázie, poruchy paměti a orientace v prostoru, změny v chování, třes, zpomalený pohyb nebo nejistá chůze,“ zdůrazňuje MUDr. Filip Růžička, Ph.D., lékař Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN.

Jak probíhá léčba?

Demence je neléčitelná nemoc a léky jsou určené především pro rané stádium nemoci, proto je důležitá včasná diagnóza. V současnosti je dostupná především takzvaná symptomatická farmakologická terapie, která v mozku většinou jen nahrazuje nějakou chybějící látku, ovlivnit ale průběh onemocnění nedokáže. Další možností je hluboká mozková stimulace, při které lze pomocí elektrod implantovaných v mozku výrazně potlačit příznaky nemoci a zajistit pacientům kvalitnější život.

Osvětu šíří i divadlo

Pražské divadlo Viola pomáhá šířit povědomí o afázii jako projevu neurodegenerativní nemoci a 11. listopadu uvedlo českou premiéru divadelní adaptace novely Vděk od prozaičky Delphine de Vigan. Hlavní hrdinka trpí afázií, v jejímž důsledku nesmyslně zaměňuje slova nebo je dokonce vynechává. Je si vědoma svého handikepu a rozbíhá se hra o čas. Odborným poradcem při přípravě tohoto představení byl neurolog MUDr. Filip Růžička, Ph.D. V hlavní roli úsměvného i dojemného příběhu Michelle, pro niž se kvůli afázii stává řeč stále větším bludištěm, exceluje Klára Cibulková. Role její mladé sousedky Marie a logopeda Jérôma ztvárnili Anna Kameníková a Ladislav Hampl.

Zdroje:

prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., přednosta Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

MUDr. Filip Růžička, Ph.D., lékař Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN

https://www.today.com/health/news/bruce-willis-wife-gives-health-update-rcna116860