Jak vysvětluje web Zdravieuro, v Evropě, Asii a Severní Americe je borelióza nejčastější antropozoonózou, tedy onemocněním, které je přenosné ze zvířete na člověka. V přírodě tato choroba postihuje především hlodavce, vysokou zvěř nebo ptáky, ale nakazit se mohou také psi, kočky, ovce a další druhy zvířat.

Na člověka, který je pouze náhodným hostitelem, bakterie přenáší hlavně infikovaná klíšťata (v Evropě nejčastěji druh Ixodes ricinus), a proto se tomuto onemocnění někdy říká také klíšťová borelióza. Může se přitom jednat o jakékoliv vývojové stádium klíštěte a přenašečem tak bývají i larvy nebo nymfy, které člověk snadno přehlédne.

Ačkoliv nakažené bývá v průměru každé třetí až čtvrté klíště, pouze v 5 % případů se u člověka skutečně objeví projevy boreliózy. Se zbytkem si poradí imunitní systém, který dokáže hrozbu účinně zlikvidovat. Důležitou roli přitom hraje hlavně rychlost odstranění klíštěte. Aby došlo k přenosu onemocnění, musí být údajně přisáté alespoň 24 hodin.

Zdroj: Youtube

Příznaky a průběh lymeské boreliózy

První příznaky můžete pozorovat po přibližně jednom až dvou týdnech po přisátí klíštěte. Ze začátku je onemocnění provázeno typickými příznaky chřipky a nachlazení. Nejčastěji jde o únavu, bolesti kloubů a hlavy, malátnost. Máme za to, že nákazu poznáme podle toho, že se po přisátí klíštěte objeví skvrna. Ale není to úplně pravda. Přibližně u poloviny nakažených se v místě kousnutí klíštěte typická boreliová skvrna, tzv. erythema migrans, neobjeví.

A to, že se člověku udělá za pár týdnů špatně, nemusí spojit s klíštětem ale třeba přepracování nebo si myslí, že jde o nějakou virózu. Časový interval, za jak dlouho se objeví příznaky boreliózy u nakaženého jedince, se pohybuje v rozmezí přibližně od 3 do 30 dnů. Inkubační doba nemoci se však u jednotlivých pacientů liší. Byly hlášeny například i případy, kdy se borelióza projevila dokonce až několik měsíců po kousnutí infikovaným klíštětem.

Přibližně u 20-30 % pacientů přejde lymeská borelióza do dalších stádií. Ta jsou už hůře léčitelná a projevují se jako chronické záněty kůže, kloubů a šlach, jako infekce centrálního nervového systému. Ne zřídka jsou napadeny i další orgány – nejčastěji srdce a oči, vysvětluje server Kliste-prevence.

Borelióza má tři stádia

Borelióza má stádia rovnou tři a pro každé jsou typické jiné příznaky. Navíc tato nemoc často probíhá také asymptomaticky, což znamená, že žádné projevy boreliózy nejsou patrné. U některých pacientů mohou být zase symptomy velice mírné a skvrna po kousnutí se u nich ani neobjeví, nebo není moc znatelná. Léčba je možná pouze antibiotiky a není vždy úspěšná. Čím dříve nemoc odhalíte, tím jsou šance větší.

Počáteční fáze: skvrna a neurčité obtíže

První doba onemocnění, které postihuje více tělesných systémů, nastává 1–4 týdny po přenesení infekce do těla. Nejčastějším projevem je červená skvrna (tzv. erythema migrans) v místě, kde bylo přisáté klíště. Toto stadium také provázejí:

 • potíže připomínající chřipku,
 • bolesti hlavy a zátylku,
 • horečka se zimnicí,
 • bolesti svalů a kloubů,
 • otoky lymfatických uzlin.

V některých případech se v první fázi nemoci nemusí objevit žádné potíže, nebo jsou tak mírné, že je pacienti přejdou bez povšimnutí. Průběh choroby je vůbec velmi individuální a ne všichni nakažení projdou všemi stadii boreliózy.

Druhá fáze: zátěž celého těla

Druhé stadium lymeské boreliózy se většinou dostavuje 1–4 měsíce po nakažení. V této době nemoc postihuje klouby, nervový systém či srdce. Tato fáze nastává, jestliže se dříve neobjevily žádné příznaky, a borelióza tedy nemohla být léčena, nebo pokud terapie v první etapě nemoci neproběhla řádně. Příznaky v druhém stadiu zahrnují:

 • bolest, slabost či brnění končetin,
 • obrnu lícního nervu,
 • bolesti hlavy, poruchy soustředění,
 • otoky a bolesti kloubů,
 • zánět spojivek,
 • poruchy srdečního rytmu.

Skvrna, která se na počátku boreliózy objevuje v místě přisátí klíštěte, se může v druhém stadiu nemoci přemístit i na další části těla.

Třetí fáze: případné celoživotní potíže

Pokud není lymeská borelióza řádně a včas léčena, může po měsících či letech od nakažení přejít do třetího stadia. Pacienti pociťují extrémní únavu a mnohdy dochází k trvalým změnám a poškození některých orgánů.

 • Velké klouby: bolesti a otoky kolen či ramen se pravidelně vracejí a mohou vždy trvat několik měsíců.
 • Srdce: zánět osrdečníku, tedy „obalu“ srdce, patří k nejzávažnějším srdečním potížím způsobeným boreliózou.
 • Nervový systém: pacienti vnímají brnění či necitlivost rukou a nohou, trpí poruchami paměti a spánku.

Zdroj:Klistova-encefalitida, Kliste-prevence, Zdravi.euro