Zvýšené riziko při vzniku zdravotních problémů s bederní páteří je zejména u pracovníků, kteří nosí těžké věci nebo opakovaně zaujímají nepřirozené polohy trupu, kam patří i sezení v kanceláři, kde často sedíme ohnutí a zhroucení. Vědecká studie prokázala, že bolesti dolní části zad z kanceláře jsou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti u lidí mladších 45 let.

Zdroj: Youtube

Bedra a co všechno se může pokazit

Prvním signálem problému je bolest v bederní oblasti, která se postupně může rozšiřovat i do končetin. Bolest znamená zánět. Většina akutních bolestí dolní části zad je důsledkem poranění svalů, vazů, kloubů nebo plotének. Tělo tak reaguje na poškození zánětem, vysvětluje příčiny bolestí ve spodních zádech web Spine Health.

Bolest může být akutní, trvá několik dní nebo týdnů a je považována za normální reakci těla na zranění nebo poškození tkáně. Bolest postupně ustupuje, jak se tělo hojí. Chronická bolest zad, je obvykle definována jako bolest dolní části zad, která trvá déle než 3 měsíce, je obvykle silná, nereaguje na počáteční léčbu

Mechanická bolest je nejčastější příčinou bolesti dolní části zad, která vychází především ze svalů, vazů, kloubů nebo kostí v páteři a jejím okolí. Tento typ bolesti bývá lokalizován v dolní části zad, hýždích a někdy i v horní části nohou. Obvykle je ovlivněna zatížením páteře a může se projevovat různě v závislosti na pohybu stání, sezení nebo odpočinku. Tato bolest se projevuje nejčastěji právě u sedavých zaměstnání, kdy nás bolí záda při určitém pohybu nebo v určité poloze. Člověk třeba bez problémů stojí, ale dělá mu potíže vstát ze židle nebo si na opět sednout.

Jak prokázat onemocnění z povolání

Od nového roku bude možné těžké poškození bederní páteře uznat jako nemoc z povolání. Aby ale pacient dosáhl na finanční odškodnění, bude muset splnit přísná kritéria. „Důležité je získat správnou diagnózu od neurologa, který potvrdí chronické onemocnění bederní páteře požadovaného stupně. Nutné je také mít výsledky vyšetření magnetickou rezonancí a splněné předběžné podmínky, tj. nejméně 3 roky práce, při niž se zaměstnanec pravidelně ohýbal či přesunoval nebo přemisťoval těžká břemena. Onemocnění bederní páteře by také mělo trvat nejméně 12 měsíců,“ říká MUDr. Jarmila Zipserová.

Podrobné podmínky, kdy bude mít člověk nárok na uznání bolesti zad jako nemoci z povolání podrobně vymezuje Státní zdravotní ústav. V případě uznané pracovní neschopnosti je vyplácena zaměstnanci finanční náhrada za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhrada za bolest či jsou hrazeny případné náklady spojené s léčením. Pokud zaměstnanec nemůže práci již déle vykonávat a není pro něj možná jiná práce, tak je možné získat odstupné.

Správná prevence, zkuste jógu

Protože jsou podmínky získání odstupného opravdu přísné a počítá se s tím, že na něj dosáhnou maximálně desítky lidí ročně, je opravdu lepší věnovat pozornost prevenci. Ať už v práci celý den sedíte nebo naopak taháte těžké věci, v obou případech je nutný kompenzační pohyb spolu se snížením případné nadváhy. Jako prevence i léčba bolestí spodních zad, je ideální jóga, což dokazuje i oficiální výzkum.

Jóga pomáhá posilovat velmi specifické svaly. Vyžaduje také soustředění na to, co se svým tělem děláte a jste schopni si pak uvědomit, kdy přes den špatně stojíte nebo sedíte.

Mnoho pozic v józe jemně posiluje svaly zad a také břišní svaly. Zádové a břišní svaly jsou základními součástmi svalové sítě páteře a pomáhají tělu udržovat správné vzpřímené držení těla. Pokud jsou tyto svaly dobře kondičně připravené, lze výrazně snížit bolesti zad nebo jim předejít.

Jóga zahrnuje protahování a relaxaci, které snižují napětí ve svalech přenášejících stres. Protože bolesti zad bývají spojené se stresem, kdy jsou v neustálém napětí a stažení. Důležitý je i dech, protože máme tendenci dýchat jen povrchově nebo dech zadržovat. Hluboký uvolněný dech a správná funkce bránice pomáhají uvolnit napětí ve spodních zádech.

Autorka článku je učitelkou jógy a jednoznačně se staví za to, že jóga pomáhá při bolestech zad, doporučuje však nečekat na krizi a začít s jógou jako s prevencí.

Zdroj: Výzkum, SZÚ, Studie, Spine Helath