Vstupujeme do vztahů, aniž bychom věděli, co znamená toxický vztah a když se v něm ocitneme, často to ani nevidíme. To všechno ve jménu lásky (peněz nebo dětí). Pojďme si tedy říct, jak poznat toxický vztah.

Vzniká v momentě, kde se z něj vytrácí respekt, důvěra náklonost, v tu chvíli přestává fungovat zdravým způsobem. "Každý vztah má určitou míru toxicity. Nic není dokonalé – vždycky je na čem pracovat," říká pro web Womens Health doktorka Ginnie Love Thompson, psychoterapeutka z Floridy. Problémy však nastávají, když se toxicita vymkne kontrole. "Pokud se cítíte nesví, musíte se zastavit a zeptat se, co je příčinou," říká Thompson.

Jasným výstražným signálem je chvíle, kdy máte pocit, že vás partner za všechno kritizuje a cokoliv uděláte, je špatně. Protějšek vám dává najevo, že nejste dost dobří ať se snažíte sebevíc, nikdy to nebude stačit, abyste partnera potěšili. V následujícím textu vám přinášíme hlavní signály toxického vztahu.

Zdroj: Youtube

Znaky toxického vztahu

1.Nedostatek podpory a sobectví

Zdravé vztahy jsou založeny na vzájemné touze, aby ten druhý uspěl ve všech oblastech života. Když se však vztahy stanou toxickými, každý úspěch se stává soutěží. Partner se chová sobecky, jako kdyby záleželo jen na něm a jeho potřebách. A na vás jako by nezáleželo nebo máte být jen nástrojem k uspokojení jeho potřeb.

2.Toxická komunikace a pasivní agrese

Místo laskavosti a vzájemného respektu je většina vašich rozhovorů naplněna sarkasmem nebo kritikou a živena pohrdáním. Slyšíte od partnera posměšné poznámky, nejlépe, když je v jiné místnosti, utrousí něco o tom „že se nad sebou máte zamyslet“ a samozřejmě moc dobře ví, že to slyšíte.

Pak jsou tu lidé, kteří naopak nekomunikují vůbec. Uzavřou se do uraženého mlčení – pasivní agrese- čímž se snaží druhého trestat za své raněné city. Je to stejně toxické jako nadávky.

3. Žárlivost a kontrola

I když je naprosto v pořádku občas zažít trochu žárlivosti, je to přirozená lidská emoce, tak všechno má své meze. Partneři s nízkým sebevědomím bývají extrémně žárliví a majetničtí, druhé omezují, podezírají je a vyčítají jim naprosto iracionální věci. S tím souvisí i kontrola.

Ptá se váš partner neustále, kde jste? Možná je otrávený nebo podrážděný, když okamžitě neodpovídáte na zprávy, nebo vám opakovaně píše, dokud neodpovíte. Toto chování může pramenit ze žárlivosti nebo nedostatku důvěry, ale může také naznačovat potřebu kontroly - obojí může přispívat k toxicitě vztahu.

Narcisté a sociopati

Většina toxických vztahů vzniká ve spojení s narcisty a sociopaty. Někteří lidé, zejména narcisté a sociopati, mají tendenci živit se pozorností a obdivem druhých lidí. Narcisté cítí potřebu se lidem vyrovnat a dát jim pocítit, že jsou "méněcenní", a snaží se tak získat nadřazenost.

Mohou vás záměrně nenápadně shazovat nebo na vás házet drobné urážky, pokud se podělíte o úspěch, na který jste hrdí. Mohou vás také nechat v nejistotě, zda na vás budou ze dne na den milí, nebo ne.

Narcisté notoricky nepřiznávají chyby, protože jsou skutečně přesvědčeni, že nikdy nedělají chyby. Ve skutečnosti je pro ně osobně ohrožující vidět se jako méně než dokonalé.

Při jednání s toxickými narcistickými lidmi není vždy zřejmé, zda si uvědomují, co dělají. Pokud se však kvůli jejich chování neustále cítíte špatně, budete se muset od této osoby distancovat, nebo se alespoň smířit s tím, že se musíte mít na pozoru, pokud tato osoba musí být ve vašem životě.

Tato změna vašeho chování je nezmění, ale může pomoci minimalizovat stres z jednání s nimi. Důležité je, abyste se chránili před emocionálním zneužíváním, kterého se vám při styku s nimi dostává. Autorka textu ze své zkušenosti doporučuje vzít při setkání s narcistou nebo sociopatem nohy na ramena a utíkat co nejdál to jde.

Zdroj: Redakce, Verywellmind, Healthline, Womenshealth