1. Zachovejte klid

Při jakékoliv hádce, zejména s člověkem s cholerickým temperamentech, je důležité udržet váš vlastní vztek na uzdě. I když na vás druhá osoba křičí, nezvyšujte hlas a zdržte se projevů frustrace. Odpovídejte mírných a stálým tónem a vyhněte se hlavně pasivní agresi. 

Kontrolujte své nonverbální signály: Ujistěte se, že vaše tělesná řeč (např. uvolněná postava, otevřený postoj) nevyzývá k obraně nebo útoku.

2. Naslouchejte aktivně

Ukažte, že nasloucháte. Zkuste například využít techniku toho, že zopakujete, co druhý řekl, abyste dokázali, že jim rozumíte a vnímáte je. Cholerik, který je ve fázi agrese, se pravděpodobně cítí nepochopený a nevyslyšený a využívá svého vzteku k tomu, aby na sebe upozornil.

3. Nechte ho vymluvit

Vyhněte se přerušování a nechte cholerika mluvit, dokud svou myšlenku nedokončí. Neberte si to nijak osobně, s velkou pravděpodobností to tak druhá osoba ve skutečnosti nemyslí a mluví z ní její frustrace - nekřičí na vás, ale na sebe, aniž by si to uvědomoval.

4. Empatie a respekt

Projevte druhému empatii. Ukažte, že rozumíte jejich pocitům a že je neberete na lehkou váhu. Fráze jako: „Chápu, proč se tak cítíš,“ mohou situaci uklidnit. Musíte to ale samozřejmě myslet vážně. Uvědomte si, že druhá osoba, se kterou mluvíte, má úplně jiné zkušenosti, návyky i pocity, než vy, a nemůžete je srovnávat se sebou nebo s kýmkoliv jiným.

5. Uznejte jeho pocity

Bez ohledu na to, jestli s druhým souhlasíte, nebo ne, je důležité uznat jejich pocity. Nejsou totiž vaše, nemůžete je tedy úplně znát. Uznejte, že respektujete, jak se druhý ohledně situace cítí, že to berete v potaz. Sníží to napětí. 

6. Vyhněte se provokaci

Nekonfrontujte zbytečně někoho, koho by se to mohlo dotknout. Vyhněte se štiplavým poznámkám nebo posměšným výrokům, které by druhá osoba mohla brát jako útok nebo výzvu k hádce. Je to úplně zbytečné.

7. Mluvte v první osobě

Používejte ,,já" místo obvinění ,,ty jsi." Mluvte o tom, jak se cítíte vy, co si myslíte vy a jaký názor máte vy - nikdy se druhému nesnažte vysvětlit co si myslí nebo cítí on - nevíte to totiž.

8. Hledejte kompromis

V každé hádce nebo konfrontaci je nejdůležitější najít řešení. Místo soustředění se na konflikt nebo konkrétní problém se soustřeďte na hledání společného řešení. V naprosté většině případů totiž existuje. 

9. Stanovte si hranice

Může se to zdát těžké nebo nemožné, je to ovšem přirozené a nutné. Každý si musíme nastavit vlastní hranice, za které už nepustíme sebe, nebo někoho jiného. Pokud je pro vás něco nepřijatelné nebo nepříjemné, jasně to oznamte. Můžete tím pomoci předejít budoucím nedorozuměním nebo konfliktům. 

10. Dejte tomu čas

Někdy je lepší diskuzi odložit, dokud se emoce neuklidní. Obzvláště pro cholerické temperamenty může být velmi složité jednat přiměřeně pod vlivem silných emocí, je tedy dobré dát si na chvíli pauzu a k problému se vrátit později a s chladnější hlavou. Poté bude pro obě strany příjemnější a jednodušší vyhledat společné řešení.


Zdroje: https://www.betterhelp.com/advice/temperament/what-is-the-choleric-temperament/ https://gandjshow.com/blogposts/2018/11/24/difficult-temperament-moments-cheat-sheet