Pokud jste zatím nečetli první článek našeho miniseriálu (1. díl: Od praxe všímavosti k pratjaháře), vřele vám doporučuji se k němu vrátit a tuto praxi si vyzkoušet.

Od všímavosti ke smyslům k jejich stažení

Vědomá praxe všímavosti ke smyslům vás přirozeně dovede k vnitřnímu klidu, tzv. pratjaháře – pátému stupni Pataňdžaliho radžajógy, královské cesty.

Pratjahára před cvičením či pracovním úkolem

Pátým stupněm seberozvoje na Královské cestě jógy dle Pataňdžaliho jógasúter je pratjahára. Ve své podstatě jde v prvním kroku o odpojení se od všech smyslů – vnější pratjahára. Ve druhém kroku se učíme odpoutat také od svých myšlenek – vnitřní pratjahára. Vnější pratjahára je velmi vhodná, pokud se toužíte výrazně zklidnit a ponořit se do sebe, například před vlastní jógovou praxí. Pratjahára nás učí postupně se odpoutat od vjemů přicházejících z vnějšího světa. Možná si to ani neuvědomujete, ale naše mysl vystupuje neustále zevnitř ven přitahována tím vším ne/zajímavým, co se děje okolo. A často se nám ještě snaží namluvit, že to prostě musíme řešit. Dokud nebude vyřešeno, nebude klid. Ale všechno změnit často ani není v našich kapacitách a možnostech.

Změň, co změnit jde, ostatní pusť

Je třeba si uvědomit, že to všechno jsou jen projekce nižší mysli, protože ta vyšší mysl, která má nadhled a transcendentální zkušenost, ví, že to řešit opravdu nemusí. Je vhodné a praktické si uvědomit, že to, co nám mysl servíruje v každém okamžiku, nemusí být okamžitě rozvíjeno. Sami si vědomě a zodpovědně volíme, zda tyto myšlenky a starosti budeme rozvíjet či ne. Je to naší svobodnou volbou.

Otevři se přítomnosti a zavři smysly

Proto se rozhodneme všechny myšlenky, které nemají souvislost s naším aktuálním prožitkem, propouštět a postupně se odpojíme od všech smyslů. Pro tuto meditaci je vhodné si lehnout na záda do šavásany, lehu na zádech s rukama lehce od těla, anebo si sednout do libovolného meditativního sedu. Důležité je udržet napřímenou páteř a tělo uvolnit.

Od smyslů k objevování vnitřního vesmíru

Projděte si postupně všech svých pět smyslů. Nejprve vždy věnujte pozornost těm nejsilnějším vjemům a přecházejte k těm slabším a méně intenzivním. Nasytíte tak přirozenou zvědavost mysli tím, že ji necháte jednosměrně sledovat doteky (kůže o povrch látky a oblečení, závan větru…), zvuky (všechny od hluku parkujícího vozu přes okolní hlasy až po vlastní dech), vůně (příjemné i nepříjemné) a chutě (jako vzpomínky na to poslední, co jste jedli). Oči jako jediné nechejte při této meditaci zavřené. Nakonec všechny vjemy odpojte a stočte pozornost sami do sebe, do svého nitra. Tam sledujte, jaké osobní poselství se vám vaše duše snaží sdělit. Velmi důležité při celé pratjaháře je zůstat v pozici pozorovatele, nic nehodnotit a s ničím se neztotožňovat.

V čem vás vnější pratjahára obohatí

Co vás tato meditace naučí? Jako velmi přínosné do praktického života osobně vnímám to, že vnější rušivé vlivy nenarušují můj vnitřní klid. Mohu se také soustředit na tvořivou práci, přestože doma není plně naklizeno. Praxe stažení smyslů vás podpoří v celkovém soustředění pozornosti žádoucím směrem. V hlubší rovině vám praxe pratjaháry dá vnitřní klid a mír. Namísto herců se stáváte režiséry, tvůrci svého vlastního života.

Kdy meditovat

Tak často, jak se vám bude chtít. Můžete se sami provést oběma meditacemi se zaměřením na smysly (prvního a druhého dílu) anebo zvolit jen jednu z nich. Nechte se unášet na vlně vědomého a plného prožitku, užívejte život každým douškem. Každá zkušenost vám přináší nějaké poselství, které pro vás má konkrétní význam. V příštím díle se zaměříme na rozvoj dovednosti odpoutání se od toku svých myšlenek – vnitřní pratjaháru. Přeji vám krásné léto!

Audio meditace zaměřená na rozvoj všímavosti na videoportálu Kondice

Toužíte svou praxi ještě prohloubit? Srdečně vás zveme k praxi pomocí audio nahrávek meditací v Kondici. Své smysly si užijete také díky hudbě na léčivé frekvenci, na kterou se dostanete přes TENTO odkaz.

Zdroje:
Kabat-Zinn, Jon: Život samá pohroma: Jak čelit stresu, nemoci a bolesti pomocí moudrosti těla a mysli, přel. Libor Válek, Brno: Jan Melvil Publishing, 2016.
Knaislová, Ivana; Knaisl, Jan: Unijóga, Praha: Beta, 2007.
Osobní praxe: www.light-soul.eu