Co znamená slovo guna a jak nám může pomoci pracovat s naší myslí, emocemi, psychikou? Doslovný překlad slova guna je lano. Stejně jako jsou jednotlivé prameny lana spleteny dohromady, tak jsou i guny spojené, aby vytvořily skutečný, objektivní vesmír. Teorie gun tedy filosoficky vysvětluje, z čeho je tento vesmír vytvořen a jak se projevuje. Avšak pro ty, kdo praktikují jógu, je pochopení gun důležité zejména proto, aby si lépe uvědomili, zda se na cestě jógové praxe posouvají vpřed (sattva), přešlapují na místě (radžas) nebo ztrácí správný směr (tamas).

Tři základní kvality

Sattvu si lze představit jako čistou, průhlednou skleněnou tabuli, která umožňuje světlu plynule procházet. Původní povaha naší mysli je právě taková, sattvická – jasná, klidná, harmonická. Sattva není osvícení samo o sobě, ale odhaluje to, co je pravdivé, skutečné – sat. Projevuje se jako krása, rovnováha, inspirace. Podporuje život, energii, zdraví a spokojenost. Kultivace sattvy prováděná tím, že děláme rozhodnutí, která povznáší naše vědomí, v nás utváří pocity nesobecké radosti. A to je hlavním cílem jógy.

Radžas je energie změny. Vyznačuje se vášní, touhou, úsilím, bolestí. Taková činnost může přinést pohyb směrem k sattvě, vyššímu duchovnímu porozumění, nebo k tamas, nevědomosti. Může tedy být pozitivní i negativní. Nejčastěji je charakterizována jako nestabilní, rozrušená, nešťastná, což přináší impuls k samotné změně. Podnětem k těmto změnám jsou naše smysly, které rozrušují mysl a způsobují závislosti. To nás vede k hledání pocitu štěstí ve vnějším světě, což z dlouhodobého hlediska vede k tamas.

Tamas skrývá přítomnost vědomí. Způsobuje otupělost, nevědomost a přináší tíhu a pocit nehybnosti. Jedno sanskrtské synonymum pro tamas zní stiti neboli stabilní. Tamas někdy může být potřebné, například pokud je namístě zůstat v posteli, odpočívat, abychom se uzdravili. Avšak primárně nás tamas brzdí, znehybňuje. Aktivita spojená s tamas nám nic nepřináší, je bezduchá. Často jde o letargii, otálení, plýtvání časem a zaslepenost k vnitřnímu vědomí.

Sattva, radžas a tamas spolu neustále komunikují a tvoří náš běžný mentální stav. Sattva – jasnost, radžas – rozrušení, tamas – netečnost. Všechny jsou v nás obsaženy, a dokonce nejen v nás, ale ve všem okolo nás. I v nás samých vždy nějaká z těchto kvalit převažuje. Od toho se odvíjí i náš temperament a mentální nastavení.

Jaký jsem typ?

Sattvické typy lidí jsou spokojené, klidné, mentálně i emocionálně vyrovnané. Jejich myšlenky mívají dobrý záměr a spontánně konají dobré skutky. Jsou nesobečtí, ohleduplní. Jejich dominantními emocemi jsou láska, víra, oddanost a spokojenost.

Radžastické typy lidí jsou neustále až přehnaně aktivní, neklidní, pobíhají od jedné věci ke druhé a mají radost, pokud je jejich diář naplněný k prasknutí. Často vyhledávají multitasking a naplnění toho, co si naplánovali, je jejich prioritou. Mají velké nadšení, ambice, ale málo vnitřního klidu a míru. Nesnášejí opozici, v tu chvíli sáhnou k agresivitě a intrikám. Emocionálně je ovládá zlost, naštvanost, hněv, agrese, vášeň a pýcha. Tamastické typy lidí trpí mentální otupělostí, netečností a letargií. Jejich pohled na svět je temný a nic je nemotivuje. Emocionálně je sužuje klam, násilí, paranoia, prudkost či megalomanie. Jen velmi těžko se odhodlávají ke změně svého myšlení a jednání.

Radžastická mysl je aktivní, intenzivní a má sklony k velmi agresivnímu, žárlivému a impulzivnímu chování. Jakákoli argumentace s lidmi s touto myslí bývá velmi náročná. Tamastická mysl je pomalá, letargická a bez hlubšího zájmu se sklony k negativnímu a destruktivnímu myšlení. Lidé s touto myslí mají tendenci k odevzdanosti, utápění se ve svých temných myšlenkách.

Sattvická mysl je čistá, vyrovnaná. Lidé se sattvickou myslí jsou si vědomi stinných i světlých stránek sebe sama i světa okolo sebe. Jsou kreativní a schopní hledat východisko z každé situace. Dívají se na věci pozitivně. Samozřejmě i tento typ lidí mívá sklony k radžastickému či tamastickému myšlení. Čistě sattvické myšlení je opravdu vzácné.

Jak s gunami pracovat

Pro dosažení vnitřní harmonie a uzdravení je třeba nejdříve pracovat s tamas. Odstranit netečnost, nechuť k pohybu na úrovni fyzického já. Praxe očistných technik v józe i ájurvédě pomáhá odstranit toxické látky z fyzického těla, které nás blokují, ale také rozproudit tok prány. Jde tedy o očistu na úrovni energetického těla. Proč by se tato praxe měla zařazovat ráno a proč ájurvéda mluví o ranním očistném rituálu? Protože ráno, po probuzení, převládá kvalita tamas. Spánek je označován za tamastický stav. Ranní praxe si tedy žádá intenzivnější provádění pozic a více pránajámy než praxe odpolední či večerní.

V dalším kroku je třeba zklidnit radžas – snažíme se zmírnit a omezit podněty, které nás rozrušují. Taková praxe je většinou zařazována po pracovním dni či náročném období nebo v těžkých situacích obecně. Vždy když se vzdalujeme od naší mysli a svého nitra. Smysly nám mylně říkají, že pokud budeme mít tyto boty nebo toto jídlo, pak budeme šťastnější, spokojenější. Opak je ale pravdou. Proto je třeba kontroly smyslů, ne jejich potlačení, jak bývá někdy mylně zmiňováno. Pratjáhára (stažení pozornosti) je cestou ke kontrole smyslů, nebo ještě lépe k jejich nasměrování do našeho nitra. Jsou to okamžiky, kdy nasloucháme tlukotu svého srdce, vnitřním pocitům, přirozené inteligenci našeho těla. Spojujeme se s naší čtvrtou kóšou – intuitivní vrstvou. Objevujeme klid a harmonizujeme radžas.

Cesta k našemu pravému já

Co nám může k tomuto stavu pomoci? Pomalá praxe pozic, zpívání manter, vizualizace i afirmace. Poslední fází je pozvednutí sattvy, k čemuž slouží meditace. Jde o vyšší úroveň jógové praxe, proto je sedmým stupněm v Pataňdžaliho jógasútrách. Přes čistou sattvu, stav klidu – nirodha – poznáváme poslední vrstvu – anandamája kóšu a naše opravdové já. Naplňuje nás stav blaženosti a spokojenosti ze samotného bytí v přítomném okamžiku.

Ájurvéda stejně jako jóga používá diagnostiku tří gun k poznání individuální mentální a duchovní povahy. Většinou v nás jedna z gun převládá a je určující pro naše chování a jednání, avšak máme v sobě aspekty všech tří. To, co se okolo nás děje, je příčinou toho, která guna vystupuje na povrch a ovládá nás v daném okamžiku. Každý máme svá sattvická, radžastická a tamastická období. Samozřejmě to souvisí stejně jako u ájurvédských dóš také s věkem a ročním obdobím.

Podle učení ájurvédy právě z těchto tří gun povstalo pět elementů – země, voda, oheň, vzduch, éter. Jejich kombinace pak tvoří tři dóši. Sestavu pro sattvu najdete zde.