Co je udždžají?

Technika dechu udždžají se řadí mezi ty jednodušší a je vhodná také pro úplné začátečníky. Často nevědomě se můžeme do této techniky ponořit, aniž bychom vůbec tušili, že jde o pránajámu. A to ve chvílích, kdy se naše tělo i mysl ztišuje, relaxuje či se propadáme do spánku. Občas jsem poslouchala své děti krátce po usnutí a byl to právě charakteristický dech udždžají, který doprovázel nastupující ticho pokoje. Pokud si název toužíme přeložit, „ud“ znamená vzhůru a „džaja“ je vítězství.

Účinky dechu na fyzické tělo a mysl

Fyziologicky dochází k otevření hrudního koše a roztažení plic, tedy k intenzivnějšímu okysličení a navýšení fyzické kapacity. Dýcháním zúženou hlasivkovou štěrbinou se dech výrazně zpomaluje, což vede k efektivnějšímu zužitkování kyslíku, regeneraci všech orgánů až na buněčnou úroveň a celkovému vyživení pránou. Tím, že dech vnímáme především v oblasti hrdla a hlasivek, svým pránickým vyživením harmonizuje tuto oblast, tedy také činnost štítné žlázy a pátou čakru Viššudhi, jež ovlivňuje naše komunikační schopnosti.

Na mentální úrovni tato technika dechu se svým hlasovým doprovodem stahuje pozornost mysli do jednoho bodu a tím mysl zklidňuje a harmonizuje. Pozornost k dechu podporuje naši schopnost všímavosti k vnějším i vnitřním procesům našeho já, a tedy intenzivně navyšuje celkový potenciál těla a mysli v souladu s potřebami duše pro manifestaci našeho záměru. Jednoduše řečeno, narůstá naše vnitřní síla, stabilita v sobě sama a odvaha.

Nácvik techniky

Základním předpokladem dechu udždžají je plný jógový dech, přestože se během této konkrétní techniky projeví dech nejvíce v kostální oblasti, tedy v oblasti hrudníku. Podstatou udždžají je dýchání oběma nosními dírkami proti odporu zúžené hlasivkové štěrbiny. Měkké patro je v poloze jako při polykání, chrápání anebo pískání nahlas.

Při nácviku udždžají během svých jógových lekcí vždy klientům doporučuji polknout na prázdno a podržet si toto napětí v oblasti krku a hrdla. Díky tomuto můžeme vnímat stažení v oblasti krku a zúžení hlasivkové štěrbiny. Právě díky omezenému proudění vzduchu dovnitř a ven dochází k výraznému zpomalení dechu a tím ke zklidnění.

Přestože dýcháme nosem, pozorujeme jemný šum právě v oblasti krku, který se postupně z počátečního chrapotu stává harmonizujícím „mořským šumem“. Během dechu pozorujte dotyk vzduchu v oblasti dýchacích cest krku a zastavte se, tělo i mysl, šum moře vašeho hrdla celkové zklidnění jen podpoří. V pokročilejších variantách dechu se zapojují dech střídavě nosními dírkami, praxe zvědomení hráze a bránice a některé mudry. To si však necháme na některý z dalších dílů.

Praktické bio hacky pro každodenní pomoc a podporu

S technikou udždžají si vystačíte pro všechny typy zátěžových situací, výzev, při nadměrném stresu, nespavosti anebo třeba při nadměrné činorodosti. Pokud fandíte meditacím, je udždžají skvělým předvojem. Stačí, když si vědomě zvolíte udždžají pouze s výdechem, pouze s nádechem anebo celkový dech udždžají. Malá odchylka přinese obrovský rozdíl v účinku.

Je libo energetickou vzpruhu? Ponořte se do techniky udždžají v nádechu a vydechujte běžným přirozeným dechem.

Toužíte se zklidnit a rozdýchat akutní stresovou nálož? Dopřejte si několik dlouhých výdechů s technikou udždžají a soustřeďte se na odevzdávání břemen mysli i stažení těla. Nádech je přirozený, tedy hlasivky jsou uvolněné. Pokud večer před usnutím vnímáte vnitřní neklid, právě udždžají s výdechem může být jedním z nástrojů podporujícím vaše usínání a klidný spánek.

Toužíte se celkově harmonizovat a dostat se do rovnováhy? Ponořte se do dechu udždžají v nádechu i výdechu. Tedy držte zúženou hlasivkovou štěrbinu během kompletních dechových cyklů. Váš dech se výrazně zpomalí, zklidní a vy pocítíte ve svém těle i mysli rovnováhu energií jin a jang. Celkový dech udždžají je skvělý před jakýmkoli výkonem, ve kterém uvítáme absolutní soustředění.

Vyvarujte se chyb:

1. Dechový cyklus začínejte vždy výdechem – nejprve vyprázdněte plíce a až teprve poté se nadechujte.

2. Při dechu vědomě rozpínejte plíce (uvolněte břicho, hruď do stran, dopředu i dozadu). Nezvedejte ramena.

Jak dlouho dýchat?

To je velmi individuální a odvíjí se od vaší sebedisciplíny. Při záchvatech hněvu nejen v ranní dopravní špičce vás od nežádoucí (re)akce zachrání třeba 10 cyklů udždžají s výdechem. Pokud toužíte obohatit svou pránajámickou praxi a podpořit svůj vědomý život, možná vás překvapí, že pouhé dvě až tři minuty vědomého dýchání vedou ke znatelným změnám na úrovni těla i mysli. Pokud si dopřejete pět minut této praxe denně, podpoříte tím jak vitalitu svého těla, tak tolik potřebnou duševní hygienu své mysli.

Toužíte se v praxi udždžají nechat doprovázet zkušeným lektorem?

Využijte video udždžají dech – vědomá praxe pránajámy z našeho videoportálu Kondice. Tuto novinku pro vás chystáme v průběhu září 2022.

Zdroje:

Praxe autorky články: www.light-soul.eu
Gítánanda: Jóga krok za krokem. Učebnice pro učitele a žáky, Olomouc: Fontána, 1999.
Knaislová, Ivana a Knaisl, Jan: Unijóga, Praha: Beta, 2007.