Podle védské mytologie byl svět stvořen prvotním zvukem. Nejčastěji je uváděn jako dobře známé ÓM, souhrn všech vibrací dohromady. Každý zvuk je nositelem určité vibrace. Každý námi vydaný zvuk vibruje po celém těle. Každý zaslechnutý zvuk nás ovlivňuje a vibruje s naší jemnohmotnou energií. Podle lektorky jógy a světově uznávané celostní terapeutky Anodey Judith jakmile vydáme zvuk prostřednictvím dechu, vibrujeme zpět navenek neuvolněný odpad, který by jinak byl v tkáních uložen celá léta. Zvuk ředí zahuštěné oblasti těla vzniklé v důsledku zablokování naší vibrační esence. Judith proto doporučuje využívat zvuk při jógové praxi dle libosti. Obohaťte svou praxi o mantry, tóny a zpěvy. „Hrajte si s hlasitým zvukem i šepotem, vysokými i hlubokými tóny, různými hláskami či mantrami. Dovolte jim rozvibrovat hrdlo, hrudník i břicho. Dejte hlas a dech částem těla, která jsou zatuhlá a bolavá.“ Jelikož překračují hranici slov, abstraktní zvuky umožňují promluvit tělu způsoby, které přináší každodenní praxi lehkost a osvobození.

Jak působí mantry

Doslovný překlad sanskrtského slova mantra je ovládnutí mysli. Mantry nám pomáhají ke zklidnění a uvolnění mysli. Mantry jsou pro naši mysl to, co pro tělo pozice – ásany. Může jít o jedno slovo, slabiku nebo celou větu. Mantra dokáže pozměnit úrovně mozkových vln tak, že osoba dosáhne hlubokých uvědomění a jiného stavu vědomí. Stimulují nervová centra a otiskují své vibrace přímo do nervového systému. Výsledkem je uvolnění zablokované energie v těle, pocit klidu a míru.

Mantry jsou určeny k opakování. Tím, že se melodie stále opakuje, brzy si na ni člověk zvykne a uvolní se. Vhodně zvolené mantry nás dokážou motivovat. Pomáhají dosáhnout konkrétních cílů nesobeckým způsobem. Přetváří a utváří mysl. Opakování mantry klidně víc než tisíckrát tím, že vytváří vibrace, pomáhá mysli utvářet si nové vzorce.

Jak mantry recitovat

Mantry lze vyslovovat jako slyšitelný zvuk, což je vhodné k propojení skupiny lidí – například společný zpěv ÓM na začátku lekce. Mantry lze také používat při meditaci jako vnitřní zvuk, což má na svědomí ještě hlubší účinek. V této formě dávají zvuky pocit, že hloubíme prostor ve vnitřním chrámu. „Mantry můžete zařadit při meditaci, džapa meditaci, kdy se používá meditační mala, nebo kdykoli během dne pro harmonizaci mysli, pokud cítíme, že vás ovládají rádža (neklid, nesoustředěnost, roztěkanost) nebo tamas (lenost, letargie, odevzdanost),“ radí lektorka jógy Zuzana Klingrová.

Co je džapa meditace

K této meditaci se používá mala se 108 korálky. „Malu, kterou používáte na tuto meditaci, by však nikdo neměl vidět ani na ni sahat. Jen vy,“ radí Zuzana Klingrová. Meditací do ní vnášíte daný záměr, význam mantry. Mala se podobně jako růženec používá na počítání. Jedno opakování celé mantry = jeden korálek. Tradičně se drží v pravé dlani a pro posouvání korálků se používá palec, mala je opřena o prostředníček. Ukazováček zůstává mimo proces počítání. Říká se, že pokud mantru opakujete 108krát denně po dobu 40 dnů, uzamkne se vibrace mantry do lidského těla a stabilizuje jej. Pokud jeden den vynecháte, musíte začít znovu. Džapa meditace nás tak učí disciplíně a trpělivosti.

Jakou mantru zvolit?

Mantru nám může vybrat učitel nebo si ji můžeme zvolit intuitivně. Většinou nás osloví její význam. „Než se pro mantru rozhodnete čistě podle jejího významu, zkuste, jak vám zní. Jak se vám vyslovuje. Co při ní cítíte,“ radí Zuzana Klingrová.

ÓM

Zvuk stvoření. Mantra óm přináší koncentraci, probouzí inspiraci a intuici. Vyslovuje se samostatně nebo jako součást jiných manter, v úvodu a závěru jógové praxe nebo v průběhu ásan v duchu. Přináší hlubší uvolnění a zklidnění mysli. Existují skupiny Om Chanting, kde se praktikuje pouze zpěv mantry óm pro zklidnění a pocit vnitřního klidu a míru.

SÓ HAM

Je považována za univerzální mantru stejně jako óm. V překladu znamená To jsem já, Já jsem To. Opakování této mantry představuje kosmický kruh života protékající skrz naše individuálního já a univerzálního ducha. Mantru můžete provádět potichu nebo nahlas. Praxe mantry só ham je jednodušší potichu uvnitř, protože tak pracujeme přirozeně s dechem, kdy sóóó je nádech, ham je výdech. Mantra přináší zklidnění, koncentraci i pocit jistoty, které vám v průběhu praxe pomohou lehčeji vcházet do ásan.

OM MANI PADME HUM

(vyslovuj: óm mani padme hum)

Odstraňuje negativní emoce, radžastické i tamastické tendence našeho ega. Vyladěním dosahujeme vnitřního klidu. Přináší pozitivní účinky při léčení emocí.

RA MA DA SA SA SEJ SO HUNG

(vyslovuj: rá má dá sá sá sej só hang)

Tato mantra je mimořádně účinná při řešení zdravotních problémů. Nazývá se sušumna mantra, obsahuje totiž osm zvuků, které stimulují proud energie v hlavním páteřním kanálu a v čakrách:

 • RA – princip ohně, symbolizuje Slunce
 • MA – princip vody, symbolizuje energii Měsíce
 • DA – princip země, pomáhá tvořit
 • SA – princip vzduchu, jednotnost, celek
 • SA – jednotnost, celek
 • SEJ – duch, energie
 • SO – manifestace
 • HUNG – zkušenost Tebe, vibrace a realita

OM GAM GANAPATEYE NAMAHA

(vyslovuj: óm gam ganapatejé namaha)

Tato mantra je pozdravením a poklonou indickému bohu se sloní hlavou Ganéšovi. Mantra pomáhá při překonávání všech překážek, které nám během života vstupují do cesty, kontrolovat mysl a její temné sklony. Pomáhá začínat nové projekty a dosáhnout úspěchu.

OM TARE TUTTARE TURE SÓHA

(vyslovuj: óm tare tú tare túré sóha)

Tato mantra nás spojuje s bohyní Zelnenou Tarou. Její zpívání či poslouchání pomáhá překonávat strach a úzkost – utrpení všeho druhu a přináší štěstí. Podle tibetského buddhismu tato mantra může pomoci s odstraněním nemocí, utrpení a katastrof všeho druhu. Doporučujeme zhlédnutí jejího provedení na YouTube, kde ji najdete jako „Tibetan Mantra (OM TARE TU TARE TURE SOHA) – Balled from Tibet“.

Gayatri mantra

OM BHUR BHUVAHA SVAHA (óm búr búvah svaha)

TAT SAVITUR VARENYAM (tat savitúr varénjam)

BHARGO DEVSYA DHIMAHI (bhargó dévásja dhímahí)

DHIYO YONAHA PRACHODAYATH (dhíjó jónah pračódajáth)

Vrcholná mantra z védických manter. Její původ je spojován se samotným začátkem času. Mantra přináší očištění, zdraví a vitalitu. Rozzáří celou naši bytost. Její recitací očišťujeme svou mysl skrze bohyni Gayatri, která nám pomáhá poznat hlubší podstatu toho, kdo skutečně jsme, naše opravdové Já. Očišťuje nás (i potravu) od všech negací.

Jak s mantrami pracovat, radí Zuzka Klingrová

Recitace manter by se měla provádět 20–30 minut denně. Stejně jako meditace se provádí vsedě se vzpřímenou páteří. Sednout si můžete do lotosového květu a podložit hýždě blokem a usnadnit si tak vzpřímení páteře, na paty nebo na kraj židle.

 • Zavřete oči, uvolněte tělo a soustřeďte se na tok dechu.
 • Opakujte mantru pouze v duchu, nevyslovujte ji nahlas ani šeptem.
 • Synchronizujte dech a mantru.
 • Poté můžete přejít k vyslovování mantry šeptem nebo nahlas.
 • Soustřeďte se na zvuk, význam nebo boha souvisejícího s mantrou.
 • Po skončení mantry zůstaňte ještě chvíli v přítomném okamžiku, nechte doznít mantru.

Bidža mantry

V jógové praxi se označují jako bidža mantry, bidža znamená semínko. Jde o zvuky, které mají stimulovat naše spirituální energetická centra – čakry. Každá čakra má jak svůj specifický zvuk mantry, tak i samohláskový zvuk, který rezonuje přímo v těle. Zatímco rezonanční zvuky pročišťují čakry, bidža mantry stimulují oslabené čakry. Univerzální postup je nejprve čakru pročistit, pak ji stimulovat. Jak na to? Při recitaci držte rezonanční zvuk tak dlouho, dokud vydržíte s dechem. Několikrát opakujte. Poté recitujte danou mantru v pevném rytmu devětkrát po sobě. Mezi jednotlivými čakrami si nechte minutu ticha.

Čakra - rezonanční zvuk - bidža mantra

První - ou - Lam

Druhá - ú - Vam

Třetí - á - Ram

Čtvrtá - ej - Jam

Pátá - í - Ham

Šestá - mmm - Óm

Sedmá - ng (nosovka) - Ticho