Polarita a rytmus oživují celý vesmír. Země má dva póly a stejné je to i v našem těle. Zatímco sídlo pozitivního pólu je na vrcholu lebky, v mozku, negativní pól se nachází v kostrči, v posledním obratli. Jogínská filozofie nazývá pozitivní pól příbytkem boha jménem Višnu čili sídlem ducha, negativní pól pak sídlem Kundalini, bohyně přírody. Višnu je zářící oheň a jeho jas neustále přitahuje Kundalini, která je hadovitě stočená v nejspodnějším obratli a čeká na probuzení – okamžik, kdy vystoupá páteřním kanálem a bude se moct spojit s Višnuem. Tento stav je mystikům a jogínům všech dob znám jako samádhi – stav osvícení, probuzení, konečný cíl duchovní cesty.

PRÁNA – ŽIVOTNÍ PRASÍLA V NÁS

Věda dnes potvrzuje, že mezi pozitivním pólem v lebce a negativním pólem, jenž leží v nejnižším obratli, koluje ustavičně proud vysokého napětí. Toto napětí je podle jogínů život sám. Tato životní síla (prána) v nás neustále proudí, vyrovnává a udržuje zdraví, a to i přesto, že den za dnem porušujeme pravidla zdravého života. Když se poraníme a na těle vznikne otevřená rána, tato síla ji s obdivuhodnou přesností a dokonalostí zahojí. Když si zlomíme ruku a lékař nám ji dá do sádry, je to prána, která provede uzdravovací proces a způsobí, že kost znovu sroste. Když práně pravidelným cvičením a vědomým dechem umožníme volně proudit, vyjdeme vstříc svému zdraví. Ale i když pránu svým nevhodným životním stylem potlačujeme, nevzdává se a působí dál v náš prospěch.

PROBOUZENÍ ČAKER

Celkem máme sedm čaker. Čakry se také nazývají padmy (v překladu lotos). Sídlo negativního pólu Kundalini se nachází v kostrči a jmenuje se Muladhara – je to lotos se čtyřmi plátky. Sídlo pozitivního pólu Višnu se nachází v sedmé čakře, nazývané Sahasrára – lotos s tisícem plátků. Podél páteře se táhnou tři hlavní kanály (nádí). Na levé straně negativní (ida), na pravé straně pozitivní (bingala). Uprostřed v míše je cesta Kundalini (sušumna). Zvědomění čaker, jejich probuzení ze spícího neboli nevědomého stavu je cílem jogínů. Dosahují tak den po dni postupnou trpělivou prací na sobě, kdy v průběhu cvičení pomocí ásan a dechových technik poznávají svoje tělo, myšlenky a emoce. Docházejí k poznání, že tělo je stavba, oděv, obal a že právě jeho naprostá znalost nás přivádí k duši. K poznání svého pravého Já.

Cvičte lekci jógy zaměřenou na sílu a flexibilitu páteře se Zuzkou Klingrovou.

Zacvičte si také lekci pro zdravou páteř.

Nebo jógu pro zvýšení flexibility páteře.