Jóga pro sílu a flexibilitu páteře

Jóga pro sílu a flexibilitu páteře
Páteř je podle jogínů nositelkou života. Mezi lebkou a kostrčí je silné elektrické napětí. Cílem jogínské cesty je jejich sjednocení provázené prožitkem blaženosti. Jako nástroje k dosažení blaženosti slouží jogínům ásany, dech a meditace. Zkuste to také.

Polarita a rytmus oživují celý vesmír. Země má dva póly a stejné je to i v našem těle. Zatímco sídlo pozitivního pólu je na vrcholu lebky, v mozku, negativní pól se nachází v kostrči, v posledním obratli. Jogínská filozofie nazývá pozitivní pól příbytkem boha jménem Višnu čili sídlem ducha, negativní pól pak sídlem Kundalini, bohyně přírody. Višnu je zářící oheň a jeho jas neustále přitahuje Kundalini, která je hadovitě stočená v nejspodnějším obratli a čeká na probuzení – okamžik, kdy vystoupá páteřním kanálem a bude se moct spojit s Višnuem. Tento stav je mystikům a jogínům všech dob znám jako samádhi – stav osvícení, probuzení, konečný cíl duchovní cesty.

PRÁNA – ŽIVOTNÍ PRASÍLA V NÁS

Věda dnes potvrzuje, že mezi pozitivním pólem v lebce a negativním pólem, jenž leží v nejnižším obratli, koluje ustavičně proud vysokého napětí. Toto napětí je podle jogínů život sám. Tato životní síla (prána) v nás neustále proudí, vyrovnává a udržuje zdraví, a to i přesto, že den za dnem porušujeme pravidla zdravého života. Když se poraníme a na těle vznikne otevřená rána, tato síla ji s obdivuhodnou přesností a dokonalostí zahojí. Když si zlomíme ruku a lékař nám ji dá do sádry, je to prána, která provede uzdravovací proces a způsobí, že kost znovu sroste. Když práně pravidelným cvičením a vědomým dechem umožníme volně proudit, vyjdeme vstříc svému zdraví. Ale i když pránu svým nevhodným životním stylem potlačujeme, nevzdává se a působí dál v náš prospěch.

PROBOUZENÍ ČAKER

Celkem máme sedm čaker. Čakry se také nazývají padmy (v překladu lotos). Sídlo negativního pólu Kundalini se nachází v kostrči a jmenuje se Muladhara – je to lotos se čtyřmi plátky. Sídlo pozitivního pólu Višnu se nachází v sedmé čakře, nazývané Sahasrára – lotos s tisícem plátků. Podél páteře se táhnou tři hlavní kanály (nádí). Na levé straně negativní (ida), na pravé straně pozitivní (bingala). Uprostřed v míše je cesta Kundalini (sušumna). Zvědomění čaker, jejich probuzení ze spícího neboli nevědomého stavu je cílem jogínů. Dosahují tak den po dni postupnou trpělivou prací na sobě, kdy v průběhu cvičení pomocí ásan a dechových technik poznávají svoje tělo, myšlenky a emoce. Docházejí k poznání, že tělo je stavba, oděv, obal a že právě jeho naprostá znalost nás přivádí k duši. K poznání svého pravého Já.

Cvičte lekci jógy zaměřenou na sílu a flexibilitu páteře se Zuzkou Klingrovou

Zacvičte si také lekci pro zdravou páteř

Nebo jógu pro zvýšení flexibility páteře.

ZAVŘÍT REKLAMU
Ikona
Ale ne! Používáte zastaralou verzi prohlížeče, kterou náš videoportál Kondice nepodporuje!
Pro sledování cvičebních videí, poslouchání meditací a čtení nejnovějších článků, receptů i speciálů Kondice si prosím aktualizujte svůj prohlížeč.