Emoce nemusíme brát jako nutné zlo, běžnou součást života, se kterou nemůžeme dělat nic jiného než se jí poddávat. K emocím se můžeme postavit jako k výzvě – možnosti trénovat všímavost neboli bdělost v každodenních situacích. Jako správní jogíni můžeme s emocemi pracovat vědomě.

Tady je v bodech návrh, jak na to:

1. Když přijdou, pojmenujte je. Je to vztek, frustrace, strach (čeho se bojíte), panika, úzkost nebo nervozita? Pocitů a emocí, které se každý den vynořují, je mnoho. Když se to děje, je dobré si je pojmenovat a přijmout za své. Už jen tím, že pocit nebo emoci pojmenujete, přiznáte si ji, se vám uleví. Můžete si pro sebe nahlas říct: „To jsem ale vzteklá, hněvám se.“

2. Přijměte je. Neobviňujte z emocí a pocitů, které se vynořují, své okolí. Jsou jenom vaše. Důkazem toho je, že na stejný podnět dokážou různí lidé reagovat různě – někdo s ledovým klidem, jiný zuřivě a další s humorem. Tím, že svůj pocit přijmete (Je to můj hněv, můj strach…), přestáváte dávat vládu nad svými pocity a emocemi do rukou druhých lidí a berete si svoji zodpovědnost i sílu nazpět. Navíc tím dáváte milost sami sobě – přijímáte sami sebe takoví, jací jste.

3. Položte si otázku: Jak je proměnit? Mám podobnou zkušenost z minulosti, která se mi teď opakuje? Obvykle jde o zážitek z raného dětství nebo silné emoční trauma, které jsme prodělali a už si ho ani nemusíme pamatovat. Přesto si zkuste tuto otázku položit, třeba se vám odpověď právě vynoří z podvědomí. Pokud ne, nechte to být. Vše je správně.

4. Zkuste najít opačný pozitivní pocit nebo emoci. Na každou negativní emoci a pocit existuje opačná pozitivní. Tak třeba spokojenost–nespokojenost, odmítnutí–přijetí, apatie–aktivita, neklid–klid, ohrožení–bezpečí. Když stále dokola aktivujete negativní emoci nebo pocit, blokujete si v životě možnost prožívat její pozitivní polaritu. Nalezením a zvědoměním opačné pozitivní emoce se vám otevírá cesta k tomu ji znovu najít a prožívat v životě.

Jak dále pracovat s emocemi?

Cest, jak pracovat s emocemi, je mnoho – od práce s tělem přes automatickou kresbu až po aromaterapii nebo meditaci, kdy si po náročném dni v meditaci přehrajeme situace, kdy jsme propadli nelibé emoci. Tím, že se k emoci vrátíme a přepíšeme situaci, ve které se odehrála, otevíráme možnost příště jednat jinak. Je dobré najít si tu svoji cestu, jak s emocemi pracovat.

Pomoci být všímavější k emocím a dále s nimi pracovat nám může pravidelná lekce jógy. Zacvičte si lekci jógy na uvolňování a ovládání emocí.