Pocit jakékoli frustrace vzniká, když naše myšlení a niterné pocity začnou být velmi odlišné. Hlavou se přesvědčujeme: „Takto bych se neměla cítit.“ „Měla bych být přece šťastná.“ „Není slušné vyjadřovat vztek či nesouhlas.“ Každý z nás se v duchu čas od času takto chlácholí. Svým myšlením však útočíme na svou přirozenost a potlačujeme své emoce.

Naše sexuální energie je naše vitální energie – naše síla. Potlačujeme-li ji, vzniká v nás konflikt. Válka mezi egem – pravidly, které nás společnost naučila – a životem, který v nás chce žít. Sexuální frustrace se projevuje agresivitou u mužů a výbuchy emocí u žen. Energie se neztratí, jen změní svou formu a nakonec se stejně ukáže v plné síle. Zabývat se svou vlastní sexualitou znamená zabývat se svou osobní svobodou.

Ženy sexuální frustraci často řeší tím, že se své sexuality vzdají a svou energii realizují jiným způsobem – nezdravě se upínají na lásku ke svým dětem, budují kariéru a soutěží s muži. Muži se obvykle zase upínají na kariéru a dosahování úspěchů, třeba ve sportu nebo jinde.

Léčení sexuální frustrace

Existuje jediná možnost, jak se vyléčit ze sexuální frustrace, a tou je poznat, kdo skutečně jsme. Zbavit se převzatých vzorců chování a myšlenek. Myšlenky jsou naučené pravdy jiných lidí – rodičů, učitelů, přátel. Mysleli to s námi jistě dobře, ale my se musíme naučit si vytvořit vlastní pravdy na základě vlastních pocitů a poznání. Naučit se být sám sebou může být cesta na celý život. Další výzvou je naučit se dát to, kým jsme, bez obav najevo svému okolí. Třetím a nejtěžším krokem je přijmout sami sebe i naše okolí takové, jaké je. To vše nám umožňuje pravidelná jógová praxe.

Uvolněte staré myšlenkové vzorce

Právě pravidelná praxe jógy rozvíjí všímavost k sobě sama, svému tělu, myšlenkám i emocím. Bez vášně a radosti se náš život rozmlží do nesmyslné jednotvárnosti. Místo abychom se k sobě a okolí chovali vnímavě, naše pocity se otupí každodenní rutinou očekávaného chování. S otupělými smysly se naše chování stane nesmyslným. Máloco nás baví a uspokojuje. To neplatí jen v sexu, ale i v každodenním životě. Jóga to podle lektorky jógy Zuzky Klingrové může změnit. „Nejprve nám dává to, co chceme – flexibilitu, pevnější tělo… –, poté to, co potřebujeme. Otevírá naučené vzorce chování a ukazuje nezpracované věci, vyplavávají na povrch traumata…“ U žen jsou často na úrovni sexuální stránky – ať už to je špatný první sex, zneužívání, nebo nevhodná narážka se sexuálním podtextem v raném věku… „I když jsme je na mentální úrovni zpracovaly, stejně v nás jsou uložené a hluboko v nás na emocionální úrovni páchají škody,“ vysvětluje Zuzka Klingrová.

Léčení druhé čakry

Strach, závislosti, stud, deprivace, obsesivně-kompulzivní chování – to všechno souvisí se zraněnou druhou čakrou. Jóga nás učí to zpracovat a uvolnit se.

Léčením druhé čakry obnovujeme právo cítit. Také se vracíme k vášni a potěšení a k našemu smyslovému napojení na vnitřní i vnější realitu. Pravidelná praxe jógy pomáhá znovu oživit citlivost smyslů, vnímavost a radost z každodenního prožívání života. I to je důvodem, proč se lidé na podložky vracejí.

Sestava na 2. čakru

Odhodíme-li krunýř, který nás izoluje od světa, od druhých, můžeme tak obnovit vytouženou intimitu ve vztahu s partnerem a skončit s izolací. „Jóga nás totiž učí akceptovat svoje slabé stránky a poznávat svoje silné stránky, což vede k sebelásce. Když mám ráda sebe, víc se uvolním a i sexuální prožitek je lepší. Lépe umím navázat lásku a partnerství s druhým člověkem,“ vysvětluje Zuzka. Jinými slovy, uzdravení druhé čakry uzdraví naše právo cítit a prožívat zdravou sexualitu. Znovuobnovení těchto kvalit pomůže sestava zaměřená na posílení 2. čakry – můžete si ji zacvičit zde.

Vyzkoušejte také meditaci na 2. čakru.

Druhá čakra – centrum smyslových vjemů, pocitů a emocí, potěšení, spojení a intimity, pohybu a změny je i centrem naší sexuality. Schopnost užívat si sex souvisí se schopností užívat si život, volně prožívat emoce a pocity a tvořit.

Když jsme ve stresu, fungujeme v módu přežití – dokážeme jen reprodukovat to, co již někdo vymyslel. K tomu, abychom mohli být kreativní, ale třeba si také dokázali užívat milování s partnerem, se potřebujeme naučit uvolnit. Vášeň je esenciální motivační síla vitality a kreativity. Uzdravit sexualitu znamená uzdravit emoce, vypořádat se s pocity viny, studu i se sexuálními traumaty a odvážit se svobodně projevovat – tvořit.

Přečtěte si více o 2. čakře zde.