Od cvičení k myšlení

Kdo však jógu již nějaký čas cvičí, dojde k poznání, že je možné ji také žít. Jóga se vám časem dostane pod kůži a vy si uvědomíte, že ji nelze okleštit do hodinových lekcí v jógovém studiu či domácí praxe. Najednou se začne prolínat vašimi dny, stane se součástí vašeho nahlížení na sebe sama i svět kolem sebe, přirozeně vplyne do vašich emocí, myšlenek, slov i činů. Pokud se tomuto procesu nebudete bránit, je velmi pravděpodobné, že nasednete na tu pomyslnou vlnu flow a váš život bude plynout s lehkostí…

Zastavte vlak a vystupte

Byť bývá aspekt „pomalosti“ jógy vnímám některými jako nevýhoda fyzického cvičení, je to právě ten rys, který nám umožňuje vystoupit z rozjetého vlaku každodenního spěchu a stresu. Během svých úkolů a povinností naše mysl přebíhá z minulosti do budoucnosti, analyzuje, zjišťuje a na základě vyhodnocování toho, co bylo, předvídá to, co má přijít. A tím sami sebe uvádíme do trvalého stresu, v němž přicházíme o hodně energie. Pokud se však zastavíme v přítomnosti, energii přestaneme ztrácet a naopak ji čerpáme pro sebe. V tom spočívá kouzlo zastavení se v přítomném okamžiku.

Dnešek je dar

„Včerejšek je tentam, zítřek nám není znám, ale dnešek je dar. Tak s ním jako s darem zacházej.“ Tak pravil moudrý mistr Kung-fu v dětském animovaném filmu Kung-fu Panda. Mimochodem ve filmu, ve kterém najdete tolik mouder pohromadě jako v desítkách knih. A přesto tak jednoduše dostupných a pochopitelných i pro děti…

Poznání sebe sama

V běhu dní těžko nacházíme souvislosti mezi tím, co se děje kolem nás, a tím, co se děje uvnitř nás. Když si však dopřejeme pravidelná zastavení se, ponoříme se do svých fyzických počitků, emocí a myšlenek, začneme odhalovat zajímavá propojení mezi událostmi vnějšího světa a vnitřními spouštěči svých „stavů“. Není to totiž ten soused, šéf, maminka, prodavačka…, kdo nás vytočil, rozzlobil anebo potěšil a udělal nám radost. Jsou to naše vlastní myšlenkové a emoční vzorce, které ovlivňují naši vnitřní reakci na vnější svět. Proto různí lidé reagují různými způsoby na dění kolem sebe. Díky tomu, že se zastavíte a ponoříte se do sebe, odhalíte dosud nepoznanou část sebe sama.

Co přijde dál?

Můžete být překvapeni tím, co v sobě objevíte. Můžete mít tendenci se tomu bránit, nesouhlasit s tím, začít si to vyčítat, anebo naopak hledat to, na co byste mohli být pyšní a sytit tím své ego… Není to třeba. Prvotní reakce odmítnutí něčeho nežádoucího je běžná, ale neexistuje špatně a dobře. Každý jsme nějaký a každý máme své životní kapitoly.

Sebereflexe jako nástroj seberozvoje

Je fajn si dovolit jen pozorovat svět a své vnitřní reakce na to, co se děje kolem. Nesoudit se. Důvěřovat procesu, že vše se děje pro něco. A zároveň zůstat bdělý k prostoru pro seberozvoj. Pokud nejste se svými vnitřními reakcemi spokojeni, změňte je. Není to na objednávku s doručením do druhého dne. Zde platí, stejně jako ostatně v jiných oblastech, že cesta je cíl.

Tak hodně odvahy a pevnou vůli při sebepoznávání!