Pohleďte dovnitř

Ať už se hodláte odevzdat jemné jin józe, anebo se s větší vervou pustit do dynamičtějších jógových sestav, prvním krokem by mělo být vždy zastavení se. Nalaďte se na své tělo, nadechněte a vydechněte. Namísto směřování pozornosti všude kolem ji stočte dovnitř, k vnitřnímu prožitku těla, mysli i duše. A jen pozorujte, jak všechny tyto roviny vašeho bytí reagují na sádhanu, vaši jógovou mentálně fyzickou praxi.

Ne vždy vidíte to, co chcete

Někdy se při těchto zastaveních v přítomnosti dostavují pocity blaženosti, vděčnosti a všeobjímající lásky, ale nemusí tomu tak být vždy. Naše duše během současné inkarnace i těch předchozích zažily spoustu zkušeností, mnohé z nich doprovázené traumaty. Ať už si to naše vědomí uvědomuje, či ne. Můžete si tato traumata představit jako bublinky v perlivé vodě. Jakmile je možnost, derou se na povrch. Pod tíhou nálože povinností všedního dne těmto procesům nevěnujeme tolik pozornosti, často je zašlapeme pod koberec. Přece se nechceme nechat vykolejit… Ovšem v meditativním módu naší mysli v hladině alfa tyto bublinky můžeme začít registrovat. A nemusí to být vždy příjemné…

Pěstujte laskavého pozorovatele

To, co jsme zažili, už nezměníme. Můžeme však změnit pohled na tuto zkušenost. Proto považuji za klíčové pěstovat roli pozorovatele. Pozorovatel je váš přítel, věrný, laskavý, nesoudící, nekritizující. Tento pozorovatel jen registruje a ví, že vidí. Díky němu poznáte lépe sebe sama, své slabosti a také své dary. Vzhledem k tomu, že vše špatné je k něčemu dobré, můžeme s odevzdaností přijmout i své trauma. Stalo se. Jdu dál…

Naučte se rozlišovat mezi tím, co změnit můžete, a tím, co je třeba přijmout

Možná v sebereflexi zříme něco, s čím nesouhlasíme, něco, co nás na naší cestě brzdí, něco, co vnímáme jako břemeno svého života.

„Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit nemohu, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, dej mi moudrost, abych tyto věci dokázal rozlišit.“ Aischylos, starověký aténský dramatik

Staňte se tvůrcem svého života

Díky nadhledu, který takto získáme nad svým životem, si můžeme začít vědomě volit směr, kterým toužíme kráčet. Každá volba se stává vědomou. Člověk se tak stává svobodným uvnitř i navenek. Zbavuje se závislosti na systému, na okolí, na druhých. Díky sebereflexi si uvědomíte, že jste to vy, kdo volí svou myšlenku, každé slovo i čin, kdo si volí významy a interpretace všeho, co vás potká. Jste to vy, kdo si volí svou reakci. Uvědomíte si, že zodpovědnost je na vás. Není to pohodlné, ale je to velmi osvobozující. Stanete se tvůrcem svého života a zbavíte se výmluv. Přestanete hledat chyby v druhých. Protože ten krok správným směrem můžete udělat právě VY.

Vzdejme se výmluv, odložme roli oběti a staňme se tou nejlepší verzí sebe sama! Každý den může být skvělou příležitostí.