V tomto posledním díle naší minisérie pochopíte, že kouzlení nemusí být nutně omezeno na prostředí pohádek a že s narůstajícím věkem se víry v kouzla a čáry nemusíme vzdávat. Řekneme si, jak formulovat svůj záměr tak, aby se naplnil.

Kam směřuješ pozornost, tam proudí energie

Kouzlí vaše děti rády? Kdo by se nechtěl naučit kouzlit a plnit si tak své přání… Možná po tom tajně toužíme i my rodiče. Jako dospělí víme, že kam směřuje pozornost, tam proudí energie. Děti svým konáním tuto výstižnou formulku denně naplňují. A možná že i my dospělí…

Už jste si někdy všimli, že když jste zaměřili myšlenku určitým směrem, do určité doby se událo něco, co v hmotném světě tuto myšlenku potvrdilo? Často se to bohužel děje v negativním slova smyslu. Proč? Protože svou schopnost přitahovat do svého života to, na co pomyslíme, nebereme dostatečně vážně. A tak nás život neustále kope do zadku a opakuje: „Kdy se hodláš konečně probrat a náležitě využít své dary a talenty?“ Proč se o své síle mysli neustále přesvědčovat nepříjemnými zkušenostmi a pak si opakovat: „Vždyť jsem to říkal/a…“ Komu tím pomůžeme?

Kouzlení začíná stanovením vědomého záměru – sankalpy

Naučme se vědomě zaměřit svou pozornost a správně si přát. Nepřejme si to, co nechceme. Přejme si to, co chceme. Je to přece snadné… V józe se osobnímu přání říká sankalpa. Můžeme tento termín představit i dětem. Jsou houbou, která nasává vše nové, a úkol vytvořit si svou vlastní sankalpu pro ně může být zajímavým a nevšedním zážitkem. A co teprve, až se jim přání začnou plnit? To potom začnou žít svůj splněný sen – a my s nimi…

Co je sankalpa?

Sankalpa je jednoduchá věta formulovaná v přítomném čase a bez použití negativů. Jako by tento stav již nastal. Konkrétně: pokud nechci mít počtvrté v roce rýmu, nepřeji si: „Nechci mít rýmu.“ To bych si ji přivolala. Naopak. Formuluji pozitivně: „Jsem zdravá a dobře se mi dýchá.“

Zkuste si uvědomit, co je tím vaším nejhlubším přáním, a formulujte si svou sankalpu. Naučte se do každé věty, kterou během dne řeknete, zakomponovat vědomý pozitivní záměr. A naučte to i své děti. Kouzla se totiž dějí… po celý rok, pokud si umíme správně přát. Sankalpa obvykle začíná:

Já jsem…

Já žiju/zažívám…

Já mám…

Vizualizace a vděčnost jako kouzelná esence

Poté co si svou sankalpu stanovíte, zůstanete jen tak chvíli se zavřenýma očima a vnitřní zrak budete směřovat na zadní stranu čela. Tam si představujte, společně s dětmi, jak se vám váš sen plní, jak se u toho cítíte, co prožíváte. Povzbuďte děti, aby jejich představy byly co nejbarvitější a nejkonkrétnější! Baví je to! Na chvíli se do tohoto živého obrazu ponořte – mentálně, emočně a tělesně. A pak na závěr poděkujte. Za tu možnost. Protože vaše mysl již začala konat ve prospěch naplnění vaší sankalpy.

Co dokáže jóga?

Jóga nás navrací k sobě sama, k naší vlastní podstatě, k naší hluboké a přirozené pravdě. Jóga nabádá k sebereflexi, hlubšímu sebepoznání a k přijetí sebe sama bez výhrad a odsuzování. Úměrně k tomu, jak se přibližujeme k sobě sama a učíme se nekritizovat a nesoudit sebe sama, umíme být tolerantnější, přívětivější a láskyplnější i ke svému okolí. Jóga stmeluje a tvoří mosty přátelství.

Žijte jógu

Zakomponujte jógu anebo její prvky do svého života, zapojte ji do rodinných rituálů. Otevřete svou fantazii a nechte se unášet intuicí. Cvičení a aktivity představené v tomto pětidílném miniseriálu jsou jen ilustrační a inspirativní. Nechte se vést svými dětmi, dokážou být přímo studnicí nápadů.

Jednou z mých sankalp je, aby si jóga, nebo alespoň její prvky našly místečko v srdci každého člověka tak, aby se ji naučil využívat a měl ji rád.