Co je nádí šódhana?

Technika nádí šódhana se řadí mezi jednodušší pránájámické techniky a je vhodná i pro úplné začátečníky. Dle André van Lysebetha nepřináší žádné kontraindikace, neboť ve své původní formě nezahrnuje žádné zádrže dechu. Právě této původní verze se budeme dnes držet. Jak si ji doplníte vy sami ve své denní praxi už bude na vás.

Nádí jako cesta pro proudění energie

Dle jogínské literatury prochází naším tělem hustá síť asi 72 000 nádí, kanálků energie. Mezi ty nejvýraznější patří ida, vedoucí jinovou měsíční chladivou energii, která začíná v levé nosní dírce. Ta druhá, pingala, vede jangovou sluneční hřejivou energii a začíná v pravé nosní dírce. Obě dráhy se vinou kolem energetického centra páteře a překřižují se v energetických uzlech, jednotlivých čakrách. Občas možná i vy vnímáte jakýsi energetický pokles, útlum, jindy jste zase řádně nabuzení a nevíte, jak se svou přebytečnou energií naložit. Právě dech nádí šódhana uvádí tyto energetické dráhy do rovnováhy tak, abyste se sami v sobě cítili vyrovnaní, soustředění a aby energie proudila do všech částí vašeho fyzického i energetického těla bez omezení a podporovala tak jeho homeostatické procesy – tedy stav vnitřního zdraví.

Účinky nádí šódhany

Fyziologicky dochází ke zprůchodnění obou nosních dírek, pravé i levé, pro vyrovnaný dech. Energetickou očistou nádí během této dechové praxe vědomě vyrovnáváme proudění jinové a jangové energie a tím tedy nastolení vnitřní rovnováhy a energetickou výživu celého organismu. Nervový systém se zklidňuje, snižuje se stresová zátěž. Lysebeth dokonce uvádí, že nádí šódhana působí proti bolestem hlavy.

Na mentální úrovni tato technika dechu přináší vnitřní klid a harmonii, podporuje soustředěnost a nadhled.

Příprava

Očista nosu: Předtím, než se do techniky pustíte, je třeba vyčistit nos od mechanických nečistot. Podmínkou je vysmrkat se, pokročilejší adepti si mohou dopřát tzv. nosní sprchu, nétí (s pomocí nosní konvičky a roztoku soli, bylin či vincentku).

Zprůchodnění nosních dírek: Pokud vnímáte, že je jedna nosní dírka stále neprůchodná, je vhodné se položit na bok (na protilehlou stranu, než je neprůchodná dírka) a setrvat tak 1–3 minuty. Např. při neprůchodnosti levé dírky se položte na pravý bok.

Nácvik a praxe techniky nádí šódhany

Nejprve si zajistěte přísun čerstvého vzduchu, vyvětrejte místnost či si dopřejte dechové cvičení v přírodě. Pro tuto praxi stejně jako pro většinou jiných pránájámických technik je nevhodnější sed (jakýkoli, i na židli) s napřímenou páteří po celé její délce. Praktikovat můžete v jakoukoli denní dobu.

Pravou ruku nachystejte do pozice zvané nasikagra mudra, kterou uvádějí manželé Knaislovi v učebnici Unijóga. Konečky prstů pravého ukazováčku a prostředníčku se položí na střed čela mezi obočí, kde se nachází bod bhrumadia, spouštěcí bod k 6. čakře zvané ádžňá čili „třetí oko“. Zatímco palec zůstává volný pro ucpání pravé nosní dírky a malíček či prsteníček zase té levé.

V základní verzi nádí šódhany trvá nádech i výdech stejně dlouho, tedy 1:1. Dech nezadržujte, dýchejte v přirozeném tempu těla, k dechu využívejte celou kapacitu plic.

Střídavý dech

Proveďte několik dechů oběma nosními dírkami a poté ucpěte palcem pravou nosní dírku a vydechněte levou, nadechněte levou. Poté ucpěte levou dírku a vydechněte pravou, následně nadechněte pravou. A takto stále dokola. Vždy po nádechu vystřídejte dírku. Můžete provést 10–20 cyklů, anebo jak Lysebeth uvádí, než vnímáte únavu paže. Poslední výdech a nádech ukončete pravou nosní dírkou. Následuje výdech oběma nosními dírkami.

V pokročilejších variantách nádí šódhany jiných škol (například koncept Jógy v denním životě) se pracuje s prodloužením výdechu, zádržemi dechu i se střídáním směru dechu. Unijóga dokonce uvádí verzi nádí šódhany bez využití nasikagra mudry, kdy střídavý dech nosními dírkami probíhá pouze na vědomé úrovni bez práce paže a prstů.

Praktické biohacky pro každodenní pomoc a podporu

S technikou nádí šódhany si vystačíte pro všechny typy zátěžových situací, výzev, při nadměrném stresu, nervozitě, nespavosti anebo třeba při nadměrné činorodosti. Pokud fandíte meditacím, je nádí šódhana skvělým nástrojem na úvod.

Je libo energetickou vzpruhu? Dopřejete si 10–20 cyklů pouze pravou nosní dírkou. To je varianta súrja bhéda pránájáma, tedy sluneční dech.

Toužíte se zklidnit, zharmonizovat a získat nadhled? Ponořte se do nádí šódhany a dopřejte si například 3 kola po 10 cyklech dechu.

Chcete si ulevit od bolesti hlavy či jiných projevů dysbalancí? Preventivně se ponořte do nádí šódhany několikrát denně vždy po 3 x 10–20 cyklech.

Vyvarujte se chyb:

1. Dechový cyklus začínejte vždy výdechem – tedy nejprve vyprázdnit plíce a až teprve poté nadechovat.

2. Při dechu vědomě rozpínejte plíce (uvolněte břicho, hruď do stran, dopředu i dozadu). Nezvedejte ramena.

Zdroje:

  • Praxe autorky články: www.light-soul.eu
  • Knaislová, Ivana; Knaisl, Jan: Unijóga. Praha: Beta, 2007. ISBN 978-80-7306-324-5.
  • Lysebeth, André van: Pránájáma: technika dechu. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-172-4.
  • Maheshwarananda: Jóga v denním životě. Brno: Blok, 1990. ISBN 80-7029-030-7