Sva znamená svůj, vlastní a adhišthána místo. Druhá čakra symbolizuje právo prožívat emoce a chtít, představuje tedy emoční identitu. Svádhišthána čakra značí druhý stupeň našeho vývoje. Evoluce vědomí do stavu čistého lidského vědomí má svůj počátek právě v této čakře.

Je to sídlo podvědomí, které nese všechny zkušenosti a zážitky z našeho současného života už od počátku naší existence v matčině lůně. Svádhišthána čakra je také skladištěm našich karem, právě zde dochází k jejich aktivizování. Záleží tedy jen na nás, zda využijeme svých vloh k dobrému, či špatnému.

Probuzení svádhišthána čakry s sebou přináší bystrost a rozvoj osobnosti. Nejdříve však musíme své vědomí očistit od negativních kvalit.

Prvkem této čakry je voda, která souvisí s pohybem. Tato čakra je spojena s chutí. Základním principem je tvořivé rozmnožování bytí. Části těla spojené s druhou čakrou jsou hýždě, rozmnožovací orgány, ledviny, močový měchýř, vše tekuté jako krev, míza, trávicí šťávy apod. Žlázami jsou pohlavní orgány (gonády). Její mantrou je vam, tichým prozpěvováním této mantry můžeme čakru harmonizovat a pročišťovat.

Lotos svádhišthána čakry má šest okvětních plátků, které symbolizují špatné vlastnosti – hněv, nenávist, žárlivost, krutost, žádostivost a pýchu, které musíme překonat. V posunu na naší cestě k seberozvoji nám však mohou bránit i další negativní vlastnosti jako jsou lenost, strach, pochyby, pomstychtivost, závist a chtivost.

Zvířecím symbolem svádhišthána čakry je krokodýl. Značí lenost, bezcitnost a nebezpečí, které v této čakře dřímá. I prvek vody je symbolem skrytého nebezpečí. Voda je povolná a poddajná, ale plná nezměrné síly, pokud se vymkne kontrole. Stejné je to i s energií svádhišthána čakry. Stoupají-li negativní emoce z podvědomí do vědomí, mohou nás zcela vyvést z rovnováhy.

Božstvem této čakry je Brahmá, Stvořitel, a jeho dcera Sarasvatí, bohyně moudrosti a umění. Barvou svádhišthána čakry je oranžová, barva ranního svítání, která symbolizuje vzestup vědomí. Oranžová je taktéž barvou činorodosti a očištění. Poukazuje na pozitivní kvality – radost, důvěru, naději, sebevědomí a sílu činu, které se v této čakře rozvíjejí, pokud ji máme pod kontrolou.

Zdroj:

https://www.databazeknih.cz/knihy/velka-kniha-o-cakrach-uplny-navod-k-pouziti-vaseho-systemu-caker-194077