Ádžňá znamená pokyn nebo poznání – leží uprostřed čela mezi obočím. V tomto bodě se setkávají tři hlavní energetické dráhy: (nádí), ida (měsíční nádí), pingala (sluneční nádí) a sušumna (centrální nádí). Jestliže se jejich energie v čakře setkají a společně stoupají vzhůru, dosáhneme samádhi, stavu nejvyššího vědomí.

Vlastní barva šesté čakry je mléčně bílá nebo kouřová a naznačuje, že vědomí je již sice z velké části pročištěné, avšak ještě ne docela. Třetím okem jsme silou myšlenek propojeni s průběhem tvořivého projevu. Každé realizaci v našem životě totiž předcházejí myšlenky a představy, které mohou vycházet buď z podvědomých emočních vzorců, nebo může být jejich zdrojem poznání skutečnosti.

Mantrou ádžňá čakry je óm, prapůvodní zvuk stvoření. Recitace mantry óm, její prozpěvování nás spojuje s božskou podstatou, s naší prapůvodní jiskrou a tvořivostí. Prvkem je anupáda tattva, duchovní element. Ústředním motivem na vyobrazení čakry je šiva lingam, symbol tvůrčího vědomí.


V této čakře, stejně jako v čakrách následujících, se již nevyskytuje žádný zvířecí symbol, neboť od tohoto stupně existují pouze čisté lidské a božské vlastnosti.

Lotos ádžňá čakry má dva okvětní plátky, které symbolizují, že na tomto stupni vědomí se vyskytuje už jen dvojí – átmá (já) a paramátmá (bůh).

Božstvem ádžňá čakry je Šiva a Šakti, propojení v tělesné podobě. Je to výraz sjednocení vědomí a přírody, které však ještě zcela nesplynuly v úplnou jednotu.


K vlastnostem ádžňá čakry patří jednota (ékatá), prázdnota (šúnjatá), pravda (satja), vědomí
(čit – univerzální, vesmírné vědomí) a blaženost (ánanda). Zde se otevírá oko poznání (třetí oko) a my můžeme spatřit skutečnost „já“. Třetí oko je také symbolem moudrosti a zároveň
i atributem boha Šivy.

Ádžňá čakra je sídlem vnitřního Mistra. Znamená to, že moudrost a poznání se uskutečňují v jednání. Sobecký intelekt se sklání před eticky vyšším rozumem a silou rozhodování (vivékou).

Blokace v této čakře však vedou k opačnému projevu – síla rozvahy a rozlišování slábne a svádí nás na scestí. Smyslem čakry jsou všechny smysly a také nadsmyslové vnímání. Základním principem je poznání bytí.

Části těla spojené s šestou čakrou jsou: obličej, oči, uši, nos, dutiny, malý mozek, centrální nervový systém. Žlázou je podvěsek mozkový (hypofýza), který svou činností ovládá funkci všech ostatních žláz a jako dirigent zajišťuje jejich harmonii v celém těle.