První svědectví týkající se čaker pocházejí z Indie, Nepálu a Tibetu a sahají do doby zhruba 3 000 let př. n. l. Hlavních čaker je sedm, avšak po celém těle je rozmístěno mnoho dalších, jejichž energie a vibrace se liší podle jejich polohy a vlastností.

Čakry působí na mnoha úrovních existence. První úroveň je fyzická. Na místech, kde se v těle nacházejí, jsou uloženy žlázy, orgány a nervy, které je možné aktivovat dechovým cvičením, meditací, ásanami a mantrami. Tím si tělo uchovává zdraví. Druhou úrovní je astrální úroveň. Vibracemi a energetickým prouděním v čakrách je ovlivňováno naše vědomí i tělesné zdraví.

Nezdravá strava, špatný vliv společnosti kolem nás nebo negativní myšlenky zeslabují či blokují energii čaker, a tím vznikají ve vědomí a v těle různé dysbalance a tedy i nemoci. Třetí úroveň čaker je spirituální, z té přijímáme intuici, moudrost a poznání. Čakry leží na specifických místech těla, právě v blízkosti orgánů, kterým zprostředkovávají energii. Optimální je, když jsou v rovnováze a mají správné množství energie, nikoli nadbytek, či nedostatek. Čakrový systém souvisí s kóšami (obaly těla) a představuje tak odlišnou úroveň vnímání energetického těla.

Každá čakra má specifické funkce a je spojena s určitými charakteristikami, symboly, barvami a zvuky. Mezi jednotlivými čakrami je úzký vztah. Energie proudí všemi čakrami a v každé z nich dochází k transformaci, takže proudí do další čakry obohacená. Správné proudění energie čakrami se projevuje harmonií těla.

Nejnižší čakry jsou ve větším fyzickém kontaktu se zemí, týkají se tedy především konkrétních a praktických aspektů života, zatímco horní čakry se týkají mysli a mají souvislost s nefyzickými aspekty jako jsou slova, komunikace, obrazy apod. Každé čakře je přiřazena barva, prvek, lotosový květ, symbol, mantra, zvíře a božstvo. Tyto symbolické obrazy znázorňují jejich vlastnosti a účinky a pomáhají nám probádat a intuitivně vycítit jednotlivé aspekty čaker. Pomocí mantry, která k dané čakře náleží, můžeme probudit a posílit její energii.

Pokud čakrami neproudí energie, můžeme pociťovat únavu, bolest nebo se cítit rozladění. Otevírání čaker a jejich harmonizace je cestou k sobě samému. Je to komplexní metoda k rozvíjení všech potenciálů, které v sobě každý neseme. V tomto smyslu nám může pomoci vůně, hudba, mantra, barva, drahokam, meditace, příroda, cvičení jógy nebo jiné cvičení, které propojuje tělo s myslí. Čakry působí ve více rovinách našeho bytí. V oblasti hlavních čaker se nacházejí důležité žlázy a nervové spoje. Otevíráme-li čakry cvičením pránájámy a ásan, meditací a zpíváním mantry, harmonizujeme tím tělesné funkce i celou svoji bytost.