I když možností je posunout pohybový potenciál, ale to je až druhořadé. Primární je kultivace pozornosti a lidství skrze tělo,“ říká lektorka somatického umění pohybu Rena Milgrom. Vystudovala tanec a pohybovou analýzu v New Yorku a tanečně-pohybovou terapii u nás. V Praze vede pohybově-taneční lekce ve studiu DanceLab, v nich vychází ze somatického přístupu.

„Skrze tělo v lekcích poznáváme psychiku. Body-mind je dnes už často zprofanovaný termín – všichni víme, že tělo a mysl je jeden celek, ale to ještě neznamená, že jsme schopni v tom celku fungovat. Stále ještě žijeme v nastavení, kdy buďto přemýšlíme, anebo se hýbeme, ale myslet tělem není snadné“ vysvětluje Rena.

Pozornost zaměřená do nitra

Tím klíčovým, co odlišuje somatický přístup od jiných pohybových aktivit, jako je sport a tanec, je důraz na rozvoj pozornosti zaměřené do nitra – na prozkoumávání toho, co se děje uvnitř nás, nikoli na výsledek. V průběhu lekcí sice dostáváte instrukce, ale hledáte, jak rezonují s vaším vnímáním, chápáním a tělem.

„Jde o neustálý vnitřní dialog – sebetázání, kdy odpověď přichází skrze tělo, nikoli skrze mysl, tedy kognitivní racionální složku, a odpověď je vždy otevřená. Je to z podstaty kreativní proces, kdy není nic špatně,“ popisuje Rena náplň lekcí své somatické laboratoře, kde se účastníci učí všímat si svých pocitů, umět je pojmenovat, ale nevyvozovat z toho důsledky. Touto cestou můžeme kompenzovat množství času vynakládané na vnější soustředění – na práci, každodenní úkoly, vztahy k druhým. Jde vlastně o meditaci v pohybu.

Transformace skrze pohyb

„Když člověk začne cítit svoje tělo a začne mu naslouchat, zpočátku to nemusí být jenom příjemné. Mohou se objevit také nepříjemné stavy a emoce,“ upozorňuje Rena Milgrom s tím, že v jejích lekcích je prostor tyto pocity prozkoumat a zpracovat. Důležité je vytvořit v lekcích bezpečné prostředí. „To je úplně nejzásadnější,“ podotýká tanečnice a terapeutka. K ukotvení zážitků během lekcí používá třeba i malování a mluvené slovo ve formě reflexí.

„Pokud se chceme opravdu posunout a něco změnit, musíme nevědomé procesy zpracovat na vědomé úrovni. Musíme je nechat vyplout na povrch. Jinak tam zůstanou a my s nimi můžeme žít celý život, celkem normálně fungovat, ale vždy tam dělají nějakou neplechu,“ vysvětluje Rena. Skrze somatické procesy lze úspěšně pracovat kromě traumat také s neurózami, úzkostmi, depresemi a syndromem vyhoření.

Pro koho je vhodný

Zdálo by se, že somatický pohyb bude přitahovat lidi, kteří mají za sebou zkušenost s tancem, divadlem, hudbou nebo jinou formou expresivního vyjadřování, ale nemusí to tak být. „Spousta lidí přichází s úplně přirozenými zábranami, studem, protože projevit se spontánně v pohybu nikdy neměli možnost zažít. A my je to učíme. Je to proces, který pro každého má svůj čas,“ popisuje Rena Milgrom, pro koho jsou lekce vhodné. Jejími typickými studenty bývají kromě umělců také sociální pracovníci, terapeuti, fyzioterapeuti, manažeři…

„Společně na lekci se sejdou lidé, kteří chodí na kurz pět let, s těmi, které znám měsíc. Když tam je pár zkušenějších lidí, je to vždy podpůrné a motivující pro nováčky,“ dodává tanečnice a terapeutka, která věří, že somatika může změnit svět. „Může změnit jednání člověka, psychicko-emočně-sociální vzorce a udělat tak svět lepším. Právě proto, že není hierarchická. Ale vyžaduje jakousi duševní připravenost,“ uzavírá Rena Milgrom. Řada výzkumných studií dokazuje, že somaticky orientovaný pohyb zlepšuje koordinaci, zásadně zvyšuje pozornost, kognitivní funkce, pozitivní postoj a pomáhá regulovat emoce a celý nervový systém.

Tip: Vyzkoušejte lekci „SomaLab: Přirozený pohyb“ pod vedením Reny Milgrom ve studiu DanceLab na Praze 2.