Trigger point si můžete představit jako malý uzlík, který vzniká na ztuhlém svalu. Je malý, místně ohraničený, bolestivý na dotek, někdy i na velice citlivé stlačení. Problémy pak dokáže nadělat nejen na daném místě, ale i na vzdálenějších oblastech našeho těla,“ vysvětluje zkušený masér a Trigger Point specialista Miroslav Málek.

Zdroj: Youtube

A jak spoušťové body vznikají? Nejčastěji tak, že se opakovaně věnujeme nějakému pohybu, který není pro naše tělo zdravý, protože je jednostranný. Může se jednat o hru tenisu, před kterou se nerozcvičíme, ale také o práci při pásové výrobě, trpí jimi hudebníci, kadeřnice, vrcholoví i amatérští sportovci a čím dál častěji i lidé z kanceláří. Někdy se stačí vyspat ve špatné poloze a jindy jsou spoušťové body ‚odměnou‘ za horlivé zahradničení… Pro vznik trigger pointů neplatí dokonce ani věkové omezení. „Nejčastěji trápí lidi kolem čtyřicítky, ale čím dál častěji za mnou chodí i dvacátníci,“ podotýká terapeut s tím, že problémy většinou začínají přetížením daného svalu. „Než se trigger point vytvoří, může to trvat i několik let, protože za jeho vznikem může stát úplně nenápadná každodenní činnost, jako je třeba špatné nastavení a umístění počítače, na kterém každý den hodiny pracujete.“

Dalším důležitým faktorem pro vznik trigger pointů je pak také míra stresu, jíž jsme vystaveni. V takových situacích se totiž celí schloulíme a zároveň nám některé svaly začnou tuhnout. Psychické napětí se zpravidla odráží ve vzniku bolestivých svalových uzlíků v oblasti ramen a trapézového svalu. Trigger pointy dokážou potrápit celé naše tělo, ale nejčastěji se objevují v oblasti zad a šíje.

UZLÍK JAKO OCHRANA

Pozor ale: vznik těchto spoušťových bodů má své opodstatnění! „V prvotní fázi chrání sval proti poškození. Když například poprvé hrajete tenis a uděláte nějaký prudký pohyb, sval se roztáhne. Není ale ještě zahřátý, nemá kapacitu pro tento rozsah, a tak se smrští. Vytvoří se trigger point, a to z toho důvodu, aby se sval nepoškodil, aby nás upozornil na to, že něco není v pořádku, a nedocházelo k dalším, větším a bolestivějším problémům,“ vysvětluje Miroslav Málek.

Když se ale tyto body dlouhodobě neošetřují, zvětšují se a začnou sval omezovat v jeho pohybu. Jeho funkci pak musí přebírat jiné svaly, které ale mají svou vlastní práci. V této fázi se mohou objevit bolestivé blokády a zdravotní problémy s pohybovým aparátem, kterých se pak dlouho a obtížně zbavuje.

Se spoušťovými body je proto důležité začít pracovat v jejich začátcích. Zpravidla cítíte, kde máte problém, a trigger point dokážete vy (nebo na vzdálenějších místech vaši blízcí) nahmatat sami. Je důležité je pak promasírovat a ‚rozpustit‘. Ideální je ale vydat se k odborníkovi, který pozná i takzvané zřetězené trigger pointy. Ty ovlivňují nejen daný sval, ale potíže mohou působit i ve vzdálenější části těla. Jedná se například o problémy s končetinami či bolest hlavy.

TERAPIE NA VLASTNÍ KŮŽI

Účinným způsobem, jak trigger pointy uvolnit, je masáž. Jak vypadá? Masér vám nejprve uvolní fascie, pojivové tkáně, kterými je protkáno celé naše tělo. Obalují svaly, kosti, orgány i nervy, od hlavy až k patě (představit si je můžeme jako bílé nitky v pomeranči), pomáhají nám ve stabilitě i pohybu, vytvářet sílu a jsou zásobárnou kolagenu – našeho mládí a pružnosti. Právě fascie ale rády tuhnou – když se dostatečně nehýbeme, málo pijeme, málo spíme či když jsme vystaveni stresu, ale i v jiných případech.

Masér právě proto přistoupí nejprve k jejich uvolnění tím, že nadzvedává různými hmaty kůži – odlepuje jednotlivé fascie od sebe. Pro někoho to může být nepříjemné, až bolestivé – dle toho, jak jsou fascie stažené a ‚slepené‘. Po jejich uvolnění masér začne identifikovat trigger pointy (nejčastěji se zaměří na jednu část těla, která vás trápí, ale dopřát si můžete i komplexní péči o celé tělo a uvolnit všechny spoušťové body). Ty pak začne tlakovými hmaty a pohyby uvolňovat – palci, ale někdy také lokty. Dobrý masér by měl podle podle pohmatu vždy poznat, jaký má vyvinout tlak, aby pro vás byla i tato terapie přínosná a nebyla to muka.

Z vlastní zkušenosti musím říct, že to prostě bez malého diskomfortu nejde (však jsem ta záda měla pěkně ztuhlá). Bezprostředně po terapii přichází velká úleva, bolestivé body jsou prostě pryč. Druhý den někdy může nastoupit znovu fáze bolestivosti, protože zkrácené svaly se roztáhly, masér notně popracoval i s fasciemi a pro tělo je tohle všechno nová zkušenost. Toto však brzy odezní a vaše svaly trigger point terapii rozhodně ocení – budou dobře prokrvené, pružné a zvýší se jejich rozsah.

Zdroje: