Cvičení dělá z lidí mistry a to může platit i u řešení hlavolamů. Díky těmto hádankám, posilujete své logické schopnosti, kreativní přemýšlení, a také můžete zjistit jaká hemisféra vašeho mozku je dominantní. U některých hlavolamů a obrazových klamů zase zjistíte svou orientaci v prostoru i potřebu vyhledat očního lékaře, protože váš zrak už není tím, čím býval.

Zdroj: Youtube

Pravá nebo levá hemisféra?

Víte jaký rozdíl je mezi pravou a levou mozkovou hemisférou? Pokud ne, hlavolamy a optické klamy vám pomohou určit, která strana vašeho mozku je silinější. Váš výsledek následně uplatníte i ve svém vlastním životě, nebo ho už možná dávno uplatňujete a ani jste nevěděli proč.

Dominantní levá hemisféra mozku

Jedinci s dominantní levou hemisférou jsou více analyticky založení a systematicky řeší problémy krok po kroku. Z lidí s dominantní levou hemisférou jsou dobří vědci, analytici, programátoři.

Dominantní pravá hemisféra mozku

Lidé s dominantní pravou mozkovou hemisférou jsou lepší v představivosti, kreativě nebo zohlednění emocí. Tito lidé se lépe vypořádávají s krizovým řízením nebo časovým nátlakem pro rychlé vyřešení problému. Lidé s dominantní pravou hemisférou jsou dobří designéři, hudebníci nebo dokonce právníci a manažeři. Celkově zvládají lépe situace, kdy je potřeba zapojit svou tvořivost a empatii.

Najděte trojku mezi osmičkami

Najděte číslo tři mezi osmi číslicemi. Může to být obtížné, protože čísla jsou si velmi podobná a máte jen 15 vteřin na to, abyste to našli. Pokud se vám podaří tento úkol úspěšně dokončit, znamená to, že máte dobrý zrak a pozorovací schopnosti.

Správné řešení:

Číslo tři se nachází v druhém řádku od spodu a v sedmém sloupci zprava. Pokud jste s úkolem měli potíže, měli byste zvážit návštěvu očního lékaře.

Jak fungují hlavolamy

Úkolem hlavolamů je především ošálit lidský mozek a prozkoumat, jak se liší vnímání jednotlivých lidí. Abyste hlavolam vyřešili, musíte nejen věnovat důkladnou pozornost detailům, budete se muset koukat se na věci 'outside of a box'. Spousta hlavolamů vám začně dávat smysl až tehdy, podívate-li se na ně z větší perspektivy.

Jak hlavolamy ovlivňují lidský mozek?

Hlavolamy stimulují aktivitu mozku a podporují jeho zdraví tím, že zvyšují tvorbu nových nervových buněk a podporují neuroplasticitu - schopnost mozku se měnit a přizpůsobovat. Zlepšují také paměť, pozornost a koncentraci. Dále napomáhají rozvíjet a udržovat kognitivní dovednosti, jako je problem-solving, kritické myšlení, prostorová orientace a jemná motorika.

Hlavolamy, zejména ty, které vyžadují zrakové a prostorové dovednosti, mohou ovlivnit naše oči a vizuální systém různými způsoby.

Řešení hlavolamů, které vyžadují identifikaci tvarů, barev a vzorů, může napomoci k zlepšení vizuálního vnímání. Toto je schopnost našeho mozku zpracovat a interpretovat vizuální informace z okolního světa.

Některé hlavolamy mohou vyžadovat sledování pohybu nebo rychlé pohyby očima mezi různými místy, například při řešení složitého obrázkového puzzle. Tímto způsobem může dojít k zlepšení okohybnosti, což je schopnost očí rychle se přesunout mezi různými bodůmi.

Hlavolamy, které se zabývají prostorovými vztahy, jako jsou 3D puzzle nebo Rubikova kostka, mohou pomoci zlepšit naše prostorové vnímání a orientaci. Toto je klíčové pro schopnost pochopit a manipulovat s objekty v trojrozměrném prostoru.

Hádanky mohou také zlepšit soustředění, neboť vyžadují pozornost k vizuálním detailům a udržení této pozornosti po delší dobu.

Jak je vyluštit?

Klid a pohoda: Při řešení hlavolamů je důležité být v klidném prostředí bez rušení. Umožní vám to plně se soustředit na úkol.

Trpělivost: Některé hlavolamy mohou být složité a jejich řešení může chvíli trvat. Buďte trpěliví a nepropadejte frustraci.

Metoda pokus-omyl: U některých hlavolamů je nezbytné vyzkoušet různé možnosti, než najdete správné řešení.

Postupné řešení: U komplikovanějších hlavolamů se může vyplatit rozdělit si je na menší, snadněji řešitelné části.

Trénink: Čím více hlavolamů budete řešit, tím lépe se budete zlepšovat. Mozek je jako sval, který potřebuje pravidelný trénink. Někdy pomůže odložit hlavolam na chvíli a vrátit se k němu později. S odstupem času se můžete podívat na problém z jiné perspektivy.

Zdroje:

https://insights.som.yale.edu/insights/what-riddles-teach-us-about-the-human-mind

https://www.jstor.org/stable/2917828

https://mentoreducation.co.uk/11-plus-tutor/12-month-programme/five-reasons-to-use-riddles-in-education/