Všichni víme, co bychom měli dělat. Máme toho plné seznamy a diáře.

Z kalendáře se na nás valí jedna událost za druhou. Přestože se každé ráno probouzíme s vidinou toho, co všechno ten den uděláme, večer uleháme do postele s výčitkami, že jsme zase nic nestihli. Není čemu se divit, žijeme v nepřetržitém proudu informací, které na nás valí naše smartphony, tablety, notebooky, knihy, časopisy, televize, rádio… Z činnosti, kterou děláme, nás ruší všelijaké zvuky – doléhá k nám hovor od kolegů, cinkne zpráva, ozve se připomínka.

Uvnitř naší mysli se toho také hodně děje. Dopisujeme položky na naše nekonečné seznamy úkolů, vzpomínáme, co se nám včera nepovedlo, plánujeme, co ještě musíme udělat, přemýšlíme, co za občerstvení připravíme na třídní besídku, pořád myslíme na tu šéfovu výčitku… Nevíme, kde nám hlava stojí, ale rozhodně to není tady a teď.

Zdroj: Youtube

SPOLUTVŮRCEM VLASTNÍHO ŽIVOTA

Podle lektorky kurzů mindfulness a zakladatelky Českého mindfulness institutu Marcely Roflíkové naše mysl přirozeně ‚vandruje‘ do minulosti i budoucnosti a evolučně má tendenci více se soustředit na negativní podněty. A tak můžeme nabýt dojmu, že se nám věci dějí převážně negativně, aniž bychom měli šanci je ovlivnit, a cítíme nespokojenost se svým životem nebo s některými jeho stránkami. „S mindfulness však dokážeme najít vnitřní zdroje a stát se aktivními spolutvůrci vlastního života,“ slibuje Roflíková.

Všímavost znamená uvědomovat si to, co se děje v přítomném okamžiku. Je to specifické zaměřování pozornosti na přítomný okamžik bez očekávání, posuzování, hodnocení a snahy o kontrolu nebo změnu. Důležitou součástí je přijetí neboli akceptace toho, co se právě děje. Jenže jak lze přijmout to, že nás bolí záda, raketově zdražují energie, pravidelně nás navštěvují úzkosti nebo nás právě doběla rozzuřili děti či partner?

„Když vás někdo naštve, je užitečné zůstat všímaví k sobě a pozorovat, co to ve vás vyvolává – že jste se celí opotili, buší vám srdce, že mu chcete dát pěstí, že vás bolí žaludek, že vnímáte křivdu… Tím, že si svoje pocity, myšlenky a tělesné počitky uvědomujete, získáváte odstup od situace, vhled a větší kontrolu nad tím, co se ve vás děje. Z tohoto uvědomění pak můžete reagovat jinak, lépe na situace a výzvy, které život přináší,“ vysvětluje Roflíková. K tomu, aby se vám taková dovednost dostala pod kůži, tedy aby se vybudovaly nové neuronové spoje, je zapotřebí trénink.

SCHOPNOST SOUSTŘEDIT SE JE ZÁKLAD

Stává se vám například, že si chcete číst knihu, ale po opakovaných pokusech zjistíte, že nevíte, o čem je prvních několik stran, a tak to vzdáte? Posloucháte svoje blízké, ale neslyšíte, co vám říkají, protože zároveň pokukujete po tabletu? Jdete po lese, ale místo abyste si užívali čerstvého vzduchu a švitoření ptáků, máte hlavu plnou myšlenek? Pak jsou kurzy mindfulness řešením, jak dát stopku každodennímu stresu a obtěžujícímu myšlenkovému kolotoči.

Jestliže chceme svůj život prožívat v přítomném okamžiku, musíme nejprve vylepšit schopnost soustředit se. „Když se budeme koncentrovat na činnost, kterou děláme, budeme efektivnější, všímavější a posléze i radostnější,“ říká lektorka mindfulness. A nejde tu jenom o to naučit se na něčem soustředěně pracovat. Jde o to dělat jakoukoli činnost vědoměji. Kaž dodenní nudné činnosti, jako jsou mytí nádobí, sprchování, cesta do práce nebo venčení psa, se s tréninkem všímavosti stávají radostnější a zábavnější. Mind fulness nám pomáhá udělat z běžných činností cíl sám o sobě, nikoli je vnímat jako pouhé prostředky k jeho dosažení.

VYTŘÍDIT KOŠ MYŠLENEK

Mezi lidmi jsou rozdíly ve všímavosti, tedy ve schopnosti uvědomovat si například svoje tělo, myšlenky, emoce, svoje chování nebo chování a emoce druhých. Každý však může schopnost všímavosti rozvíjet a zlepšovat právě prostřednictvím praktikování technik všímavosti v každodenním životě. K tomu slouží formální praxe – kurzy mindfulness učí vyčlenit si pravidelně v každém dni prostor pro všímavé zastavení se. Techniky najdete v kurzech mindfulness a přehledně a systematicky jsou poskládané i v knize Mindfulness pro každého – 8 týdnů, které změní váš život.

„Nejprve je užitečné osvojit si základní techniky všímavosti – všímavost k dechu, tělu, ke zvukům či myšlenkám, emocím,“ popisuje náplň osmitýdenního základního kurzu všímavosti Roflíková. Výcvik vytváří nové spoje mezi neurony v čelním laloku mozku, díky tomu se oslabuje síla autopilota, na kterého většina z nás jede, a otevírají se nové možnosti vnímání a prožívání. Je vědecky dokázáno, že k tomu dochází už po přibližně třech týdnech tréninku. „Osmitýdenní výcvik dává příležitost zapracovat mindfulness do rytmu každodenního dne. Všímavost se tak stane pevnou součástí našeho života,“ přibližuje Roflíková a dodává, že někteří lidé se na tréninky mindfulness po nějaké době i vracejí, aby si návyky oprášili.

Přestože techniky všímavosti jsou obecně prospěšné pro každého bez rozdílu věku, existují stavy, kdy se trénink mindfulness nedoporučuje. „Jsou to diagnostikované akutní psychózy, schizofrenie, maniodepresivní stavy nebo neurózy. Stejně tak v těžkých životních obdobích, když se rozvádíte, umřel vám někdo blízký nebo vám diagnostikovali rakovinu či jinou vážnou nemoc, není dobré vrhat se do tréninku, ale počkat, až akutní situace odezní,“ varuje Roflíková.

MINDFULNESS PRO KAŽDÉHO 8 TÝDNŮ, KTERÉ ZMĚNÍ VÁŠ ŽIVOT V každodenním životě přichází události, které nemůžeme ovlivnit. Autentická, praktická a laskavá příručka, která vás provede osmitýdenním výcvikem k sobě samým – ke svým emocím, pocitům, myšlenkám, zpátky do těla a do přítomnosti. Právě zde nacházíme potenciál i pro neobvyklé a neočekávané situace či psycho-emocionální nápory typické pro současnou krizi. Máte chuť přihlásit se do kurzu? Pro informaci o probíhajících kurzech mindfulness koukněte na stránky Českého mindfulness institutu mindfulness-institut.cz.

Zdroje:

Kondice 11/2022

https://www.mindful.org/the-science-of-mindfulness/

https://news.harvard.edu/gazette/story/2018/04/harvard-researchers-study-how-mindfulness-may-change-the-brain-in-depressed-patients/