Menstruační cyklus je pro každou ženu základním pozemským cyklem. V menším měřítku se v něm odrážejí makrokosmické cykly přírody, jako jsou příliv a odliv a změny ročních období. Pravidelné dozrávání vajíčka a následné těhotenství nebo menstruační krvácení zrcadlí proces tvoření tak, jak se odehrává nejen v přírodě, ale i podvědomě v lidském usilování. Zatímco patriarchální společnosti považovaly menstruující ženu za ‚nečistou‘ a v době krvácení ji vyřazovaly ze společnosti, mnohé tradiční kultury nahlížely na ženský cyklus jako na posvátný – menstruační krví se symbolicky žehnalo polím, aby přinesla úrodu, a ženy její sílu využívaly k rituálům, které měly posílit jejich intuici.

Zdroj: Youtube

SKRYTÁ SÍLA V NÁS

Dnes se k moudrosti menstruačního cyklu mnohé ženy vrací. Snaží se naladit na přirozenost svého těla a lépe tak pochopit sama sebe a svoje místo ve společnosti. „Menstruační cyklus otevírá ženě možnost porozumět sama sobě a dále na sobě pracovat, aby to, co ji trápí a co je možné změnit, už nemusela dál nést životem, aby se mohla rozhodnout ke změně a dokázala ji uskutečnit,“ říká cyklická koučka Markéta Raková, autorka knihy Někdy krásná, jindy moudrá, o praktickém využití menstruačního cyklu k seberozvoji.

Měsíční cyklus nám dává klíč k porozumění sobě samé. Je nástrojem vnitřní transformace a dosahování cílů. Aby se jím ale skutečně mohl stát, musíme se naučit prožívat celý cyklus vědomě – uvědomovat si, jak se v jednotlivých fázích cítíme. „Ovšem pozor, pokud žena bere antikoncepci nebo má hormonální tělísko, tak žádné fáze menstruačního cyklu nemá, tudíž se na ně nemůže ani nacítit,“ upozorňuje gynekoložka Helena Máslová.

ČTYŘI FÁZE CYKLU

Menstruační cyklus tvoří čtyři fáze: preovulační, ovulační, premenstruační a menstruační. Tyto fáze můžeme pojmenovat a lépe pochopit prostřednictvím čtyř fází, respektive archetypů: panna, matka, čarodějka a baba. V každé z nich se žena cítí a chová jinak. Na učíte-li se své fáze rozpoznávat a prožívat, brzy zjistíte, že dokážete sílu svého cyklu využít ve svůj prospěch.

Budete vědět, kdy se máte pustit do řešení zapeklitých problémů, kdy je vhodný čas na vážný rozhovor s partnerem nebo kdy svému tělu dopřát odpočinek. Vědomé prožívání všech čtyř fází ženy navíc pomáhá srovnat rozkolísané hormony. Můžete tak zjistit, že vás například přestal trápit premenstruační syndrom spojený s výkyvy nálad a napětím v prsou či podbřišku. v prsou či podbřišku.

1. fáze preovulace

DYNAMICKÁ PANNA

Fáze preovulační je začátkem nového cyklu, v této době dozrávají vajíčka ve vaječnících a v děloze roste nová sliznice. V těle ženy stoupá hladina estradiolu, hormonu, který pozitivně ovlivňuje náladu – cítíme se zpravidla plné elánu, někdy až euforicky. Máme dobrou náladu, jsme spokojené a věříme, že všechno zvládneme. Dostavuje se emocionální stabilita, přímočarost a rozhodnost.

Mnoho žen zjišťuje, že nejlépe vystupují vůči vnějšímu světu právě v této fázi. Objevují se nové myšlenky a nápady a také chuť začínat nové projekty nebo zkoušet nové věci. Je to doba nových začátků. Je zesíleno vše, co se týká rozumu a myšlení, a to zejména, pokud jsme si dovolily v předchozím týdnu během menstruace odpočívat. Pokud jsou hormony v nerovnováze, žena může pociťovat klidný malátný smutek s nedostatkem zájmu o cokoli.

ODVRÁCENÁ STRANA PANNY

Fáze panny je dynamická a lze ji popsat jako maskulinní aspekt ženství. Muži se mohou cítit touto fází ohroženi, protože může zasahovat do teritoria ve společnosti, které vnímají jako svoje. Ženy zase mohou mít pocit, že nejsou schopny projevit energii panny naplno, protože jsou omezovány očekáváními rodiny, partnera či společnosti stran toho, jak se má žena ‚správně‘ chovat.

Jiné se zase nechají panenskými energiemi naplnit do té míry, že nejsou ochotné přejít do následující fáze matky. Takové ženy se příliš orientují na kariéru a naplňování ambicí ve vnějším světě, jsou příliš soběstačné, mohou se bát odevzdat vztahu nebo mateřství, nejsou ochotné pečovat o druhé (ani o sebe). V jejich světě má menstruace jen malé místo, připravují se o svoji proměnlivost, intuici a ženskou sílu vyvěrající z cyklu.

2. fáze ovulace

PEČUJÍCÍ MATKA

V době ovulace pokračuje růst děložní sliznice a děloha je připravená na přijetí oplozeného vajíčka. U většiny žen proto vrcholí sexuální touha a naše těla vysílají do vzduchu feromony, které souvisí s naší sexuální přitažlivostí. „Jedna z mých pacientek, která pracuje jako číšnice, se mi svěřila, že největší spropitné mívá uprostřed cyklu, když ovuluje,“ píše americká gynekoložka Christiane Northrupová v knize Zdravá žena.

Umíme výborně naslouchat a citlivě volit slova, která použijeme. Je to doba pro vytváření nových vztahů a upevňování těch stávajících. Nabízí příležitost k dávání sebe, svých schopností, pozornosti a pomoci druhým. Matka má schopnost na sebe brát zodpovědnost za druhé, starat se o ně a milovat, nabízet jim vedení, rady a soucítění. Jsou-li hormony v nerovnováze, ženám v této fázi chybí šmrnc, chuť do života a taky sexuální touha a vyzařování.

ODVRÁCENÁ STRANA MATKY

Žena, která potlačuje energii matky, si nejspíš neuvědomuje hluboká pouta sounáležitosti s druhými lidmi a vzájemné péče. Má zablokované přijímání a dávání. A naopak žena, jež dovolí, aby tyto energie její život ovládly, se může stát pasivně přijímající vůli druhých, bez ambicí pro svůj vlastní život či bez sebedůvěry v jakékoli oblasti za hranicemi domova. V roli starostlivé pečovatelky bývá často zneužívána a neustále se vydává druhým, aniž by dbala na své vlastní potřeby. Rodinný život může považovat za jediný smysl své vlastní existence a nebývá schopná se adaptovat na odchod dětí z domova.

3. fáze premenstruační

TVOŘIVÁ ČARODĚJKA

V týdnu následujícím po ovulaci dochází, není-li vajíčko oplozeno, k přípravě na krvácení. Je to čas hodnocení a reflexe, kdy se ohlížíme na to, co jsme vytvořili (v pracovním i osobním životě). Je to vhodná doba na prozkoumávání negativních či obtížných aspektů v našich životech, které bychom potřebovaly změnit. U některých žen může být tato fáze nejdramatičtější ze všech. Přestože fyzických sil a výdrže pomalu ubývá, s postupující fází se může dostavit nervozita a neklid. V nitru ženy může růst potřeba aktivity, ale bez skutečného nasměrování. Na povrch do našeho vědomí se dostává vše, co nemáme zpracované. Snáze rozpoznáme, co v našem životě je a co není v souladu s námi.

V této fázi je klíčové získat odstup od každodenních tlaků, podívat se na svůj život s nadhledem a rozhodnout se, jaké změny je nutné udělat. Rozhodněte se ve svém životě něco změnit, i kdyby to mělo být něco nepatrného. „Po letech osobní zkušenosti i klinické praxe mohu konstatovat, že bolestné či nepříjemné věci, které vyvstanou v období před menstruací, jsou vždy skutečné a je třeba na ně reagovat,“ píše Northrupová.

Emoční a pracovní stres se promítá do našeho zdraví. Je-li ho příliš, vzniká hormonální nerovnováha. Jak prokázaly odborné studie, neřešené emocionální problémy mohou vyústit v narušení menstruačního cyklu i hormonálního prostředí. Nerovnováha hormonů se v této fázi projevuje jako premenstruační syndrom (PMS), s širokou škálou projevů: od napětí v prsou, v podbřišku přes podrážděnost, plačtivost či depresi až k nekontrolovatelným výbuchům hněvu a vzteku.

Premenstruační potíže budou o to horší, čím méně budeme v kontaktu se skrytými částmi svého vnitřního já. „Pokud se žena naučí respektovat svoji přirozenou potřebu stáhnout se v této fázi ze společenského života, je možné výkyvy nálad a jiné projevy PMS zmírnit nebo je alespoň chápat pozitivněji,“ slibuje Northrupová. Je to čas na sebezkoumání, masáž, terapii, doba na to dopřát si odpočinek od vnějšího světa.

ODVRÁCENÁ STRANA ČARODĚJKY

Energie fáze čarodějky mohou být úžasně tvořivé, ale také v případě nerovnováhy destruktivní. Čarodějka symbolizuje sestoupení ze světlého vnějšího aspektu naší přirozenosti (tvář, kterou ukazujeme navenek) do našeho nitra (naše temné potlačované stránky, naše skutečná pravda o nás). „Jestliže žena není schopna tohoto sestupu, buď proto, že ignoruje změnu, jíž prochází, nebo proto, že potlačuje temnější aspekty své přirozenosti, přeruší se spojení mezi jejím tělem, myslí a cyklem. Energie, jež lze vyjádřit vědomou myslí, jsou tak uvězněny a nuceny se projevit často sebedestruktivním jednáním,“ píše Miranda Gray v knize Rudý měsíc. Dejte si pozor, abyste zbytečně nezačínala hádky plné emocí a neobviňovala všechny kolem z toho, jak se cítíte.

Jestliže v průběhu cyklu ignorujeme své potřeby a emoce, jestliže permanentně chodíme přes své limity a hranice a nejednáme v souladu se svým vnitřním nastavením (děláme práci, která nás nebaví, trávíme čas s lidmi, kteří nás jen vyčerpávají), potlačujeme svoji tvořivou energii. Ta se pak vybíjí po svém – často nevyzpytatelnými fyzickými a emočními výbuchy, které vedou k nejistotě, bezcílné hyperaktivitě a chování, kdy žena sekýruje své okolí. Po těchto výbuších mohou následovat pocity viny nebo výčitek, destruktivní sebeanalýza či frustrace. Přetlak energie lze v této fázi vybít i tvůrčím způsobem (tancem, výtvarnou či jinou uměleckou činností, háčkováním, zahrádkařením…) nebo pohybem na čerstvém vzduchu.

4. fáze menstruace

BABA, TA, KTERÁ MLUVÍ S BOHYNÍ

V těchto dnech probíhá menstruace. Pokud naše dobrá nálada na několik dní v měsíci opadne, nemusíme mít obavy, že jsme nemocné nebo že už se nám nálada nevrátí. V mnoha oblastech Indie je dodnes běžné, že žena v době menstruace na několik dní sníží své nasazení a více odpočívá.

„Dospěla jsem k závěru, že výskyt všech nemocí, které mají spojitost se stresem, jako je například PMS, ale i osteoporóza, by se do jisté míry snížil, kdybychom se jednoduše jedenkrát do měsíce řídily moudrostí vlastního těla a naučily se odpočívat,“ píše americká gynekoložka Christiane Northrupová a doporučuje ženám v prvních dnech menstruace stáhnout se do ústraní a dopřát si možnost ‚vypnout‘. Starost o domácnost nechte v těchto dnech na jiných členech rodiny, zkuste požádat o pomoc partnera. Pokud máte možnost přizpůsobit si práci v zaměstnání, věnujte se činnostem, které na vás nekladou přílišné nároky. Ideálně si pro první den dva vyjednejte s nadřízeným volno. Odpočinek v této fázi vynahradíte sobě i svému okolí nově nabytou silou ve fázi panny.

ODVRÁCENÁ STRANA BABY

Většina žen žije velmi hekticky a neumožní si menstruovat přirozeně v klidu. Často se podivujeme, proč jsme tak unavené, vyčítáme si neschopnost pracovat a plnit úkoly, pak si s překvapením vzpomeneme, že menstruujeme. První dva dny menstruace symbolizují úplné zastavení, symbolickou smrt a odevzdání. Tělo ztrácí krev, mentálně i fyzicky necháváme umřít kus sebe a skrze krev máme možnost ze svého života nechat odejít vše, co už nepotřebujeme, a to i v symbolické a emoční rovině. Díky tomu uděláme prostor pro něco nového, co se může v našem životě objevit. Když ale toto zastavení nejsme schopné vědomě prožít, připravujeme se o moudrost, kterou menstruační cyklus, cyklus ‚smrti a znovuzrození‘ nabízí.

Zdroje: