Emoce jako hybná páka života

V životě nás doprovázejí emoce, objevují se okamžitě při nejrůznějších interakcích a situacích, se kterými se potýkáme. Emoce mají obrovský potenciál. Každá myšlenka, postoj, slovo a čin neoddiskutovatelně doprovázejí emoce. Každá emoce spouští v mozku kaskádu biochemických reakcí a produkci určitých neurotransmiterů, které ovlivňují vnitřní prostředí těla tím, že přímo kolují v krevním oběhu. Přítomnost neurotransmiterů se téměř okamžitě projeví v těle na různých místech. Buď se jen krátce zastaví, anebo se na velmi dlouho usadí. Emoční složka je v prožitku práce s myslí klíčová jak z pohledu neurověd a epigenetiky, tak z podhledu kvantové fyziky. Dovolte si procítit a prožít emoci. Je to možnost, jak vstoupit do operačního systému svého těla a naprogramovat žádoucí změnu.

Emoce rozvíjející nemoc

Z vědeckých studií vyplývá, že negativní emoce vyvádějí mozek a tělo z rovnováhy a produkcí stresových neurotransmiterů snižují geny nutné pro optimální zdravotní stav, správné fungování imunity, rozmnožování i duchovní růst. Patří mezi ně: strach, odpor, popření, marnost, hněv, nepřátelství, netrpělivost, pesimismus, soutěživost, nedůvěra… Pod vlivem těchto emocí se často uchylujeme k sobectví a k nepřátelskému postoji.

Emoce rozvíjející zdraví

Na druhou stranu emoce jako laskavost, soucit, nadšení, radost, vděčnost, inspirace, důvěra, uznání, vřelost, životní vášeň… podporují náš záměr k žádoucí změně. Posouváme se od sobectví k nezištnosti a uzdravujeme své tělo zevnitř. Pod vlivem právě těchto povznášejících emocí tělo produkuje v hojné míře hormony – neurotransmitery – jako serotonin (hormon štěstí a dobré nálady), oxytocin, který podporuje hojení a regeneraci na mnoha úrovních, dopamin, který zlepšuje motivaci a tvořivost a další.

Nic není špatně

Emoce jsou přirozené. K životu patří prožitky všech emocí, nelze nežádoucí skupinu emocí vykázat. Co však můžeme udělat, je naučit se emoce pozorovat, vědomě je prožívat a pak je včas pouštět.

Emoce jako kotva pozornosti

Z pohledu mindfulness přístupu, tedy programu pro snižování stresového zatížení pomocí všímavosti (MBSRP Mindfulness Based Stress Reduction Program) je skvělé přistoupit k emoci coby ke kotvě pozornosti. Pokud je emoce, kterou právě prožíváte, intenzivní, poslouží vám velmi dobře na cestě ukotvení mysli. Mysl přestane těkat z objektu na objekt, ale směřuje výhradně k prožívané emoci. Tento přístup přináší jeden skvělý benefit: pokud se jedná o tzv. negativní emoci, která je pro vás zatěžující, její bdělé pozorování ji nechá postupně vyprchat. Funguje to stejně například s bolestí. Něco vás bolí, trápí či pozorujete vztek, smutek či frustraci. Zaměřte na nějakou dobu pozornost čistě na tento „nepříjemný prožitek“ a ukotvěte pozornost právě zde. Neanalyzujte, nerozvíjejte příběhy, nefabulujte, jen čistě pozorujte a uvidíte a pocítíte, co se stane. Bolest či zatěžující emoce po nějaké chvíli vyvanou…

Kultivace povznášejících emocí

S ohledem na výzkumy a studie v oblasti neurověd, epigenetiky a kvantové fyziky je velmi vhodné povznášející emoce rozvíjet. A to jak v bdělém stavu mysli na hladině beta, tak záměrně během meditace. Můžete si tedy zvolit konkrétní emoci – laskavost, vděčnost, soucit, důvěru… – a tu v rámci meditace rozvíjet formou vědomé vizualizace. Během svých meditací (a také v rámci audionahrávek) nabádám své klienty k vytvoření živého obrazu na zadní straně čela zevnitř. Tato oblast je takovým projekčním plátnem naší mysli a zde si můžete zcela vědomě pustit film či příběh svého života a nechat ho rozvíjet v souladu s kultivací dané emoce. Tento obraz se po dobu meditace stane vaší vnitřní realitou a vy danou emoci prožíváte nejen mentálně, ale doslova tělesně. A v tomto kontextu můžete plně využívat její uzdravující potenciál.

Kultivujte laskavost s meditacemi na videoportálu Kondice

V rámci audionahrávek Kondice si vyberte meditaci pro kultivaci laskavosti anebo jakoukoli jinou meditaci, která vás osloví, a ponořte se do laskavé náruče povznášejících emocí propojených s vaším jedinečným léčivým obrazem. Nahrávky jsme vytvořili ve spolupráci s odborníky právě pro vás.

V dalším díle našeho meditačního miniseriálu si ukážeme, jak efektivně pracovat se záměrem v životě obecně a také v meditaci tak, abyste i vy mohli kráčet směrem k životní radosti a naplnění. Stanovíme si svou osobní mantru neboli sankalpu.

Pokud jste zameškali publikaci předchozích dílů, anebo se k nim toužíte vrátit, najdete je zde:

1. díl: Co je meditace aneb jak zkrotit opičí mysl? https://www.kondice.cz/vedomy-zivot/meditace-pruvodce-jak-zacit.html

2. díl: Jak podporuje meditace zdraví vašeho těla https://www.kondice.cz/vedomy-zivot/meditace-benefity-pro-zdravi.html

3. díl: Proč mít bdělou mysl a vědomý záměr

Zdroje:

Osobní a profesní praxe autorky článku a autorky uzdravujících meditací: www.light-soul.eu

DISPENZA, Joe. Vy jste placebo: na stavu mysli záleží. Přeložila Bronislava GRYGOVÁ. Olomouc: ANAG, [2016]. ISBN 978-80-7554-039-3.

KABAT-ZINN, Jon a Libor VÁLEK. Život samá pohroma: jak čelit stresu, nemoci a bolesti pomocí moudrosti těla a mysli. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2016. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-012-5.

MINGYUR, Yongey a Eric SWANSON. Radost ze života: štěstí jako vědecká disciplína. Přeložil Saša NEUMAN. V Praze: DharmaGaia, 2022. Mangalam. ISBN 978-80-7436-124-1.