Snížení stresového zatížení

Meditační techniky k nám přišly z Východu, ale zkoumat je začal západní vědecký svět. A tak vznikl v 70.letech ve Spojených Státech ucelený program pro snižování stresu na základě všímavosti (MBSRP Mindfulness Based Stress Reduction Program). V rámci tohoto programu začali na různých univerzitních pracovištích aplikovat přístup tzv. Participativní medicíny. Pacienti s různorodými obtížemi začali docházet na pravidelná meditativní setkání a tímto způsobem se proaktivně podíleli na zlepšení svého zdravotního stavu. Nejen, že došlo k výraznému navýšení kvality jejich života, ale také ke zlepšení zdravotního stavu. (zdroj: Jon Kabat-Zinn: Život samá pohroma) Meditace totiž pomáhá odbourávat stresové hormony (tzv. imunoblokátory) zodpovědné za blokaci takových procesů v těle, které vedou k uzdravení, hojení, dobrému trávení či rozmnožování, a naopak podporuje produkci těch hormonů, které vedou k celostnímu zdraví na všech úrovních. Mezi jeden z neurotransmiterů, který nám během meditace hojně koluje krevním řečištěm, je hormon oxytocin. Ten má, mimo další pozitivní přínosy, velmi hojivé účinky na naše orgány.

Nalezení zdroje energie

Máte občas pocit, že vám chybí životní šťáva? Kde ji stále brát? Energetické nápoje i káva selhávají, 25 dní dovolené nestačí… Naštěstí pro pořádnou dávku životabudiče nemusíme chodit na konec světa a, světe div se, je to zadarmo. Nekonečný pramen životní energie objevíme v přítomném okamžiku. Tomáš Keltner zmiňuje ve své knize Transformace vědomí, jakým způsobem dochází v prožitku přítomného okamžiku k propojení osy mysli, těla a duše a jak zásadní vliv má tento vnitřní soulad na hladinu naší energie. Velmi zjednodušeně: když vám mysl bloudí v minulosti či budoucnosti, analyzuje prohry, obavy a strachy či fabuluje příběhy, stojí nás to ohromné množství energie. Důsledkem je pak dlouhodobá únava. Naopak, když se nám, například v meditaci, alespoň na okamžik, podaří udržet mysl teď a tady a být duchem přítomní, čerpáme z pramene životní energie. Tato energie vyživuje jak naši mysl, tak tělo.

Regenerace, hojení a uzdravování

Během meditace, stejně jako při vědomé jógové praxi, dochází k posílení tzv. homeostatických procesů těla. Homeostáza je stav vnitřní rovnováhy, která je buňkám těla vlastní. Ovšem konstantním vychylováním se ze svého středu, (a nyní vás vybízím k sebereflexi: krátký a nekvalitní spánek, junkfood, přemíra alkoholu a kávy, stres a tlak, konstantní spěch…našli jste se?), se schopnost organismu k návratu do rovnováhy nabourává. Bohužel po letech zhýralého života je naše homeostáza natolik vychýlená, že může připomínat spíše Šikmou věž v Pise. Nicméně právě meditace homeostatické procesy organismu podporuje. O homeostáze pojednává ve své Jógové terapii Swami Kuvalayananda.

Lepší učení, rozhodování a seberegulace aneb fyzicko – mentální změny na úrovni neuroplasticity mozku

Na jedné z konferencí TEDexu pan Dr. Dan Siegel, zabývající se vědním oborem zvaným interpersonální neurobiologie, vysvětluje velmi názorně vztah mezi jednotlivými částmi mozku a jejich vlivem na náš život. Zkoumá mozkový kmen, zodpovědný především za reakce našeho těla, limbický systém, zodpovědný za naše emoce a vztahy, neokortex - mozkovou kůrou, zpracovávající především naše empirické zkušenosti a částí mozku s názvem prefrontální kortex. Právě ta poslední, prefrontální kortex nebo-li čelní lalok, je evolučně velmi vyspělou částí mozku zodpovědnou za soustředění, chápání, rozhodování, vzpomínání a za morální i sociální uvažování. Právě tato část mozku má tu schopnost a možnost integrovat, tedy propojit, další zmíněné časti mozku a monitorovat jejich aktivity a usměrňovat je. Děje se tak, dle Dr. Siegela, díky tomu, že s postupující meditační praxí dochází k propojování nejspodnější části prefrontálního kortexu s limbikem, mozkovým kmenem a neokortexem. Neděje se tak však náhodně. Podmínkou je proces, který Dr. Siegel nazývá „TIME IN“, tedy časem, kdy jsme sami v sobě. Právě v meditaci, kdy si uvědomujeme vnitřní prožitky a procesy jak tělesné (jako např. dech), tak mentální (tok myšlenek), dochází k propojování zmíněných částí mozku. Výsledkem je lepší sebereflexe a seberegulace, lidově řečeno, máme sami nad sebou lepší kontrolu. Zachováváme si chladnou hlavu a lepší odstup od věcí. Dále se pozitivní změny projevují také v oblasti kognitivních funkcí, učení a paměti, rozhodování a vnímání sebe sama.

Účinky ihned i na počkání

Všechny tyto zmíněné změny na mozku jsou dokonce prokazatelné na zobrazovacích metodách magnetické rezonance. K prvním monitorovatelným výsledkům se můžeme dopracovat již po asi třech týdnech praxe, k výrazným změnám dochází zhruba po osmi týdnech každodenní praxe. Pokud si dopřejete jednu jedinou meditaci, vězte, že je budete vyhledávat častěji a častěji. Již jedna jediná meditace přináší zklidnění, rozpouští stres a ulevuje od tíhy výzev života.

Podpořte své zdraví s Kondicí

Ke své formální meditační praxi můžete využít Audio nahrávky videoportálu Kondice. Máme pro vás další velmi praktickou meditaci se zaměřením pozornosti k tělu z dílny Light Soul Meditations, ke které se budete rádi vracet každý den. Zabere vám pár minut a prokáže obrovskou službu.

Nahrávku najdete ZDE.

Přeji vám krásné a poklidné dny Adventu a těším se na další setkávání na Kondici.

V příštím díle našeho seriálu se zaměříme na další přínosy meditace, tentokrát pro vaši mysl. Sledujte seriál: Meditační průvodce

Zdroje:

  • Osobní a mentorská praxe autorky článku: www.light-soul.eu
  • DISPENZA, Joe. Vy jste placebo: na stavu mysli záleží. Přeložil Bronislava GRYGOVÁ. Olomouc: ANAG, [2016]. ISBN 978-80-7554-039-3.
  • KABAT-ZINN, Jon a Libor VÁLEK. Život samá pohroma: jak čelit stresu, nemoci a bolesti pomocí moudrosti těla a mysli. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2016. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-012-5.
  • KELTNER, Tomáš. Tajemství kříže: transformace vědomí. Páté revidované vydání. Praha: K4K Publishing, [2019]. ISBN 978-80-88345-58-9.
  • KUVALAYANANDA. Jógová terapie. Bratislava: CAD Press, 1990. Světové duchovní proudy. ISBN 80-85349-04-3.
  • TEDex, Dan Siegel: https://www.youtube.com/watch?v=LiyaSr5aeho