Jak je důležité podporovat vzájemné propojení hemisfér?

Z předchozího přehledu je jasné, že každá hemisféra si poradí s konkrétním úkolem podle toho, k čemu je předurčena – k verbálnímu projevu, analýze a logice či k intuici, empatii a tvoření? Pokud budeme podporovat propojení obou hemisfér cvičením zapojující střídavě pravou a levou polovinu těla, zajistíme tak konstantní růst synapsí, tedy propojení, mezi oběma hemisférami. Tím kultivujeme své dovednosti a schopnosti. Synaptická napojení mezi oběma hemisférami podporují komplexnější funkce mozku jako schopnost chápat souvislosti a odhodlání řešit složité problémy, uvědomělost, empatii, emoční odolnost, schopnost adaptace – přizpůsobení se, intuici a morálku.

Jak si pomoci při nápravě jednostranného přetížení těla?

Jako vhodná náprava zmíněné nerovnováhy v zatížení těla a bolestivých důsledků se ukazuje uvědomělé provádění každodenních pohybů a vědomé cvičení zaměřené na hlubokou stabilizaci svalů trupu a symetricky vyvážený pohyb. Mezi cviky, které podporují propojování hemisfér, patří ty, při kterých zapojujeme pravou a levou polovinu těla současně – ať už při práci s tělem ve sportu (křížové cviky, tleskání do kříže) či například psaní anebo malování oběma rukama současně.

V tomto smyslu velmi dobře poslouží systémy:

1. Jóga a její oboustranně vyrovnané plynulé cvičební sestavy v pomalejším tempu

2. Pilatesova metoda

3. Tai-chi

4. Plavání

5. Korektní chůze se zapojením paží, nohou a celého trupu. Ideálně s holemi Nordic Walking… a další symetrická cvičení

Harmonizace laterality pro děti i pro dospělé

Následující tipy můžete využít sami pro sebe, či při nápravě laterality se svými dětmi. Anebo pokud pracujete s dětmi či vedete aktivity se cvičením s veřejností, můžete je zapojit do své praxe. Bez pochyby budou všem zúčastněným ku prospěchu.

1. Kreslení pro propojení mozkových hemisfér

Při kreslení či psaní si vystačíte s velkým papírem typu A3 či A2 a oběma rukama současně se můžete pokusit psát stejná písmena či kreslit jednoduché obrázky - zrcadlově. Mezi oblíbené tahy patří například psaní velké ležaté osmičky. Zpočátku to může být velká výzva, ale uvidíte, že časem se vaše obratnost zlepší. Úměrně k tomuto procesu se budete cítit také vnitřně klidnější a vyrovnanější. Všechny varianty psaní či kreslení můžete provádět buď na papír anebo jen tak pažemi do prostoru před sebe. Velmi ráda zařazuji tyto cviky do jógové rozcvičky především při práci s dětmi. Je pravda, že dospělé těmito cviky obvykle spolehlivě vykolejím z jejich středu. Dětský mozek je totiž pro propojování hemisfér tvárný a rychle se učí. Děti také obvykle nebývají zatížené posuzováním a hodnocením, což celý proces usnadňuje.

2. Cvičení a práce s tělem pro propojení mozkových hemisfér

Výhodou většiny cviků, které podporují propojení hemisfér, je skutečnost, že pracují s rovnováhou těla a výrazně ji rozvíjí. Při správném technickém provádění tyto cviky posilují hluboký stabilizační systém páteře, pánevní dno, podporují sílu tzv. středu a navrací páteři její fyziologické držení. Tím tato cvičení působí coby prevence jednostranného zatížení těla, ulevují od bolesti zad, krku a hlavy a dalších tělesných dysbalancí spojených s jednostranným zatížením těla. Cviky, které jsem pro vás zvolila, vychází z praxe Pilatesovy metody, jógy a dalších stabilizačních metod

Použité zdroje:

Osobní a profesní praxe v oblasti práce s tělem a myslí autorky článku: www.light-soul.eu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lateralita

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lateralizace_mozkov%C3%BDch_funkc%C3%AD