Jaká mozková hemisféra je vaše dominantní?

Levá mozková hemisféra ovládá pravou stranu těla a ve své síle určuje dominantní orgán: pravou ruku, nohu, oko, ucho. Pravá mozková hemisféra zase ovládá levou stranu těla a určuje dominantní orgány tam. Ovšem každá z hemisfér zahrnuje velmi specifická centra podporující určité dovednosti a schopnosti každého jedince.

Je dominance mozkové hemisféry výhodou nebo ne?

Dosavadní výzkumy prokazují obojí, nicméně z pohledu života člověka je výrazná lateralizace konkrétní mozkové hemisféry spíše komplikací. Projevuje se v praxi tak, že si každá hemisféra žije tak trochu svým životem, aniž by spolupracovala s tou druhou. To můžeme pozorovat jako určité disharmonie a dysbalance jak při práci s tělem, při pohybu, tak při procesech učení či zpracovávání úkolů. Víme dobře, že ve spolupráci tkví synergie prospěchu všech zúčastněných stran i celku.

Ze světa zvířat

Ve prospěch hypotézy o výhodách lateralizace coby faktoru ovlivňujícího schopnost přežití jedince hovoří například jeden z úsměvných výzkumů v oblasti chování zvířat. Tento výzkum potvrzuje dovednost vykonávat odlišné úkoly paralelně v obou hemisférách, tedy lateralizaci, coby výhodu. Ve výzkumu byla použita mladá kuřata. Ukázalo se, že ta lateralizovaná dokázala rozpoznat nebezpečí dravce, přestože se věnovala krmení. Nelateralizovaná kuřata, ta, jejichž mozek pracoval ve větší rovnováze, v tomto úkolu selhala a byla dravcem sežrána.

Důsledky lateralizace pro člověka

Další výzkumy, nyní už z lidského světa, především v oblasti kineziologie, prokazují spíše negativní aspekt lateralizace. Lidé využívají dominantní stranu těla k jiným činnostem než stranu nedominantní a to vede často ke svalovým dysbalancím, tedy svalové nerovnováze a ke škodlivému nefyziologickému držení těla. V důsledku toho čelíme často bolestem hlavy a migrénám. Výjimkou není ani nevyvážené žvýkání na jedné straně, rozdíly v mimickém svalstvu, přetěžování dominantní nohy a paže, a dokonce tinnitus.

Je levohemisferik spíše logik a pravohemisferik zase umělec?

Dříve než si přečtete následují odstavec, uvědomte si, jak toto zaměření vnímáte u sebe a svých blízkých…

Teoretická úvaha o rozdělení mozku na pravou a levou hemisféru pochází z práce neuropsychologa Rogera C. Sperryho, který zkoumal funkce mozkových hemisfér u pacientů s epilepsií. Tato teorie tvrdí, že levá hemisféra je zodpovědná za analytické uvažování, fakta, logiku, vědu, slova a verbální vyjadřování slovem i písmem, kritické uvažování a početní operace. Tyto dovednosti by tedy měly spadat mezi přirozené dovednosti praváků. Zatímco pravá mozková hemisféra je zodpovědná za tvořivost, fantazii a představivost, paměť, vnímání intuice, vnímání pocitů a emocí a holistické uvažování. Tedy leváci by měli přirozeně tíhnout k tomuto zmíněnému nahlížení na svět. Časté zjednodušování v populární psychologii v důsledku těchto zjištění označuje levou hemisféru jako tu „logickou“ a pravou coby tu „kreativní“.

Netlačit na pilu

V některých nešťastných obdobích minulosti byli leváci převychováváni na praváky – ať už z náboženských důvodů, vlivem předsudků a pověr, nebo kvůli praktické výuce ve škole. Podle odborníků je však převýchova v tomto smyslu velmi škodlivá. Vede k celkovému narušení osobnosti jedince v oblasti vývoje intelektu a schopnosti učení, sociálních vztahů, empatie a zvládání emocí.

Nechat vývoji přirozený průběh

Dosavadní výzkumy prokazují, že je velmi důležité nechat každému mozku prostor pro to, aby si zvolil svůj směr – tedy stát se pravákem či levákem. Jako naprosto klíčové pro rozvoj mentálních, fyzických i emočních dovedností se ukazuje vědomá práce s tělem i myslí za účelem synergického propojení obou mozkových hemisfér tak, aby spolupracovaly v rovnováze a vzájemně se podporovaly. A právě na tyto prospěšné aktivity se zaměříme příště.

Zajímá vás téma laterality více? Ve třetím díle našeho miniseriálu se zaměříme na konkrétní cvičení pro podporu harmonizace mozkových hemisfér, kde vás odkážeme na užitečná videa z našeho videoportálu.

Zdroje:

Osobní a profesní praxe v oblasti práce s tělem a myslí autorky článku: www.light-soul.eu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lateralita

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lateralizace_mozkov%C3%BDch_funkc%C3%AD