Trocha anatomie na úvod

Mozková kůra je rozdělena na dvě části, pravou a levou hemisféru. Tyto dvě části se od sebe však odlišují jak anatomicky, strukturálně, tak neurochemicky. Současné výzkumy se věnují především funkční asymetrii hemisfér, kde se funkcemi myslí tzv. kognitivní neboli poznávací funkce.

Od narození až do posledního výdechu – kognitivní funkce vás neopouští

Právě prostřednictvím kognitivních funkcí člověk vnímá a poznává svět kolem sebe, učí se, reaguje, jedná, zvládá náročné výzvy, plní úkoly. Myšlenkové procesy dávají člověku nejen možnost pochopit, naučit se, zapamatovat si potřebné, ale také přizpůsobit se proměnlivosti okolního prostředí. Kognitivní funkce rovněž zahrnují schopnost soustředění a bdělé pozornosti, způsob a rychlost přemýšlení a chápání vzájemných souvislostí. K dalším důležitým poznávacím funkcím patří schopnosti a dovednosti jedince v analýze a řešení problémů, v organizování a plánování. Velmi důležitou schopností je také funkce řeči.

Co je lateralizace?

Lateralizace je specializace mozkové hemisféry, zjednodušeně řečeno. Je to právě lateralizace mozkových funkcí, která představuje zaměření hemisféry na určitou funkci nebo část této funkce. Tedy každá hemisféra je předurčena k řešení úkolu konkrétního charakteru.

Uveďme si příklad: Paměť je lateralizována způsobem, kdy levá hemisféra zodpovídá za verbální paměť a pravá za paměť pohybovou, smyslovou, emoční.

Kdy a jak se vyvíjí lateralita?

Nikoli v dětství a nikoli zvnějšku ovlivnitelná. Právě naopak, určitá vyhraněnost mozkové hemisféry vzniká již v prenatálním vývoji a do velké míry souvisí s genetickými predispozicemi. Samotnou preferenci levé nebo pravé ruky, a tedy lateralizované chování, je možné pozorovat u lidského plodu už od 9.–10. týdne. Od 15. týdne nitroděložního vývoje mají plody tendenci sát palec pravé ruky, což se shoduje s preferencí ruky ve věku 10–12 let. Vnímání jazyka je v dětství nelateralizované a teprve až dospíváním se lateralizuje. Vyhraněnost mozkové hemisféry se začíná projevovat mezi prvním a čtvrtým rokem života a souvisí mimo jiné s umístěním centra řeči v mozku. Do dvanácti let bývá dominance ruky (a tedy části těla) obvykle zcela vyvinuta.

Zajímá vás téma laterality více do hloubky? V příštím díle našeho miniseriálu se zaměříme na konkrétní projevy lateralizace u praváků a leváků a povíme si něco o tom, komu je lateralizace ku prospěchu a komu ke škodě a komu například může zachránit život.

Zdroj:

Osobní a profesní praxe v oblasti práce s tělem a myslí autorky článku: www.light-soul.eu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lateralita

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lateralizace_mozkov%C3%BDch_funkc%C3%AD