Premium obsah

Jak se chovají české děti na internetu? Nový průzkum odhalil šokující zjištění

Jak se chovají české děti na internetu? Nový průzkum odhalil šokující zjištění
Skoro 60 % dětí usíná s mobilním telefonem, i když jim rodiče zakazují, aby si ho braly do postele. Skoro každé čtvrté dítě ve věku 8–15 let se chová na internetu rizikově. Děti, které nesportují, tráví na mobilu denně průměrně 4 a půl hodiny. Jaké další informace přinesl průzkum, který zkoumal chování dětí v on-line prostředí? Výsledky vás možná překvapí!  

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak dlouhou dobu děti tráví na mobilním telefonu, co a jak často na něm dělají, zda sdílejí osobní fotografie (ať už jsou to selfie nebo fotky z okolí domova), zda se na mobilu setkaly s šikanou a tak dále. Z výzkumu s názvem „Děti on-line: Když rodič netuší...“, kterého se účastnilo 5000 dětí ve věku 8–15 let, vyplynulo, že rizikově se na internetu chová asi 170 000 českých dětí! Téměř 4 z 10 přiznávají, že mají nějakého on-line kamaráda, kterého nikdy neviděly, osobně ho neznají a pouze si s ním píšou. Drtivá většina rodičů (94 %) dětí ve věku 8 až 9 let je přitom přesvědčená, že ví, co jejich děti na internetu dělají. S rostoucím věkem dítěte ale kontrola rodičů slábne.

Zdroj: Youtube

 Denní limity a kontrola

 Někteří rodiče například nastavují denní limity pro používání telefonu, a to zejména u mladších dětí. Tři pětiny dětí ve věku 8 až 11 let řekly, že mají stanovený limit, který nesmějí překročit. Ve věkové skupině 14 až 15 let však má denní limit už jen 20 % dětí. Zbývajících 80 % dětí tedy může na telefonu trávit kolik času chce. „Jen pro představu, více než 5 hodin denně na telefonu tráví každé čtvrté dítě, a to také zvyšuje pravděpodobnost, že narazí na nějaké riziko,“ vysvětluje Dominika Herdová z Nadace 02, která má za cíl informování veřejnosti o nástrahách on-line světa. Zajímavé je, že 76 % rodičů tvrdí, že by se život jejich dětí zlepšil, pokud by trávily na telefonu méně času. Děti v tom s rodiči nesouhlasí, protože například takový víkend bez mobilu by nejčastěji pociťovaly jako nudný (38 % dětí).

Další zajímavostí je, že denní limit používání telefonu mají častěji nastaveny děti, které sportují. Dobrá zpráva je, že 80 % dětí říká svým rodičům pravdu o tom, co v on-line světě dělají. Heslo do mobilního telefonu sdílí s rodiči 2 ze 3 dětí. Polovina rodičů kontroluje instalované aplikace, více než třetina pak i pohyb dítěte a 31 % používá aplikaci pro rodičovskou kontrolu.

 

Sítě vedou!

Co děti na telefonu nebo počítači nejčastěji dělají? V používání jednoznačně vedou sociální sítě, jejichž obliba se s věkem zvyšuje. Instagram, Snapchat, Facebook a Messenger přitom mohou děti legálně používat až od 13 let, WhatsApp dokonce až od 16 let. To ale české děti porušují. Cvak cvak - oblíbenou činností je taky sdílení selfie, které přiznalo 35 % dětí. Samostatnou kapitolou je pak platforma YouTube, se kterou mají zkušenosti už i batolata. „Rodiče ho dětem pouštějí odmala, stává se tak přirozenou součástí jejich dnů a jeho obliba se s věkem nemění. Z výzkumu vyšlo, že ho sleduje 73 % dětí ve věku 8–9 stejně jako 74 % dětí ve věku 12–13 let,“ popisuje Tereza Friedrichová z výzkumné agentury NMS Market Research.

 Zatímco rodiče si myslí, že jejich děti využívají telefon i k seberozvoji a vzdělávání, pravda je spíš taková, že drtivé většině dětí jde hlavně o zábavu. Polovina z nich si každý den píše s kamarády, 43 % dětí tráví čas na sociálních sítí a 41 % hraje on-line hry. K hledání věcí do školy svůj mobil využívá jen 11 % dětí.

 

 Mobil i v posteli

Většina rodičů (84 %) zakazuje dětem používat telefon v noci, kdy mají spát. Přesto si 59 % dětí mobil bere s sebou do postele! Častěji s telefonem usínají starší děti (80 % dětí ve věku 14–15 let) a dívky. Čím více času se přitom děti pohybují v on-line světě, tím častěji se setkávají i s kyberšikanou.

 

Kyberšikana je nevyhnutelná

„S nějakou formou kyberšikany se setkalo každé páté dítě. Statisticky to znamená, že v průměrně velké školní třídě tak s touto zkušeností najdeme 6 dětí. Čím jsou děti starší, tím častěji na tento jev narazily. Ve 14 až 15 letech má tuto negativní zkušenost již 35 % dospívajících, dívky pak častěji než chlapci,“ říká Tereza Friedrichová. Jak se taková kyberšikana projevuje? „Jednat se může o verbální šikanu jako jsou nadávky, dehonestace, hating, dále publikování ponižujících fotografií a videí včetně těch intimních, ale i vyhrožování, vydírání a krádež identity. Některé z výše uvedených jednání mohou naplňovat skutkovou podstatu trestného činu nebo přestupku,“ vysvětluje pplk. Mgr. Jaroslav Hrabálek z Odboru obecné kriminality Policejního prezidia ČR.

Pravděpodobnost toho, že se dítě setkává s kyberšikanou, nezáleží ani tak na tom, nakolik se dítě chová rizikově, ale zejména na míře času, kterou stráví v on-line prostředí. Vysvětlit se to dá tím, že kyberšikana v některé ze svých podob je na internetu natolik rozšířená, že dříve či později se s ní setká každé dítě.

 

 Sportovci jsou na mobilu méně

Děti z reprezentativního vzorku tráví denně na telefonu průměrně 3,5 hodiny. Rodiče si ale myslí, že jejich děti tráví denně na mobilu o 30 minut méně. U starších dětí je pak rozdíl ještě markantnější – teenageři mezi 14–15 lety jsou na mobilu v průměru o hodinu déle, než si myslí jejich rodiče. Alespoň jednou za hodinu kontroluje mobil 22 % dětí v Česku.

Zásadní vliv na to, jak často vezme dítě během dne do ruky mobil, má to, zda chodí na kroužky, věnuje se koníčkům a sportu. Děti, které často sportují, tráví v průměru o 1 hodinu a 20 minut na mobilu méně než děti, které nesportují. Ty denně na mobilu tráví v průměru 4 hodiny a 20 minut. Zarážející je, že 11 % dětí tráví na mobilu i více než 6 hodin denně! Jaká je tedy situace v českých domácnostech ve vztahu k digitálnímu chování dětí? Ukázalo se, že rodiče nemají zas tak jasný přehled o chování dětí na internetu a že často podceňují, jak moc dnešní děti žijí digitálně.

 

 

 

Zdroje:

Výzkum „Děti on-line: Když rodič netuší“ provedla Nadace O2 ve spolupráci s výzkumnou agenturou NMS Market Research

 https://www.o2.cz/spolecnost/tiskove-centrum/on-line-nasili-neni-videt-ale-boli-nevedomost-neomlouva

Ikona
Ale ne! Používáte zastaralou verzi prohlížeče, kterou náš videoportál Kondice nepodporuje!
Pro sledování cvičebních videí, poslouchání meditací a čtení nejnovějších článků, receptů i speciálů Kondice si prosím aktualizujte svůj prohlížeč.