Gentleman

V minulosti bylo označení gentleman používání pro nejnižší vrstvu nižší šlechty. Dnes se slovo používá ve spojení s mužem, který má rytířské ideály. Chová se zdvořile, čestně a sebevědomě. Gentlemanem není můž, který vás nikdy nenechá zaplatit za večeři, ale člověk, který chápe práva ostatních a je ochoten jim pomoci.

Gentlemanů je stále méně - co za to může?


Chovat se uctivě, čestně a zdvořile by mělo být základním smýšlením každého člověka, nejen muže. Měl by to být způsob života, celková pověst celé společnosti. Bohužel všechny tři atributy se s příchodem moderní doby vytratily. Lidé se začali zajímat pouze o sebe, a to v téměř každé oblasti.

Zdroj: Youtube

Generace narozená po roce 2000 byla vychována v tom smyslu, že dívky jsou rovny chlapcům a naopak. Vzájemný respekt mezi pohlavími byl zcela zapomenut. Pokud muž dříve viděl, že žena potřebuje s něčím pomoci, instinktivně jednal. Bohužel, dnes už to tak nefunguje. Muži nabyli pocitu, že už nejsou tak potřební jako kdysi. Bohužel za tyto pocity mohou i ženy svým odmítavým postojem, který v mužích vyvolává pocit nevděčnosti.

Jsou tací, kteří zdvořilé odmítání pomoci ze strany mužů označují za feminismus, ale v takových případech vládne strach a nedůvěra. Žijeme v době, kdy si pomoci nevážíme, protože za ní vidíme skryté záměry. Každý den se utvrzujeme v tom, že tento svět je zkažený, protože na každém rohu čeká někdo, kdo nás chce okrást, podvést nebo napadnout. Alespoň tak to prezentují média, takže je přirozené, že žena je podezřívavá, i když jí někdo nezištně nabízí pomoc.

Všechny tyto faktory jsou důvodem, proč se pánové ztrácejí v davu a ženy jsou stále obezřetnější.

Starší generace mužů často tvrdí, že za jejich dob byli chlapci úplně jiní. To je samozřejm pravda, od stylu účesů i oblečení. Chlapci byli ale také jinak vychovávaní - dnes se mladí muži bojí nabídnout ženě pomoc, aby nebyli označeni za sexistu.

V dnešní době velká část chlapců vyrůstá bez otců - buď v rozvedených rodinách, nebo se jim nevěnují, protože dlouho pracují. Děti tráví většinu času ve škole a učí je převážně ženy. Sledují televizi, kde jsou muži zobrazováni jako neschopní a nekompetentní šašci. Tyto faktory mohou způsobit to, že se z chlapců nestanou gentlemani, ale zároveň můžou trpět pocity zženštilosti, nebo nízkého sebevědomí.

Zdroje: