Múl znamená v sanskrtu kořen a ádhar je základ. Leží na spodním konci kostrče. V této čakře je naše zásobárna životní energie, na jejímž základě jsme vyrostli, z níž stále čerpáme a jež je naší jistou oporou. Odtud čerpáme energii i pro svůj duchovní vývoj. Nemáme-li dobré základy, náš pokrok bude neustále kolísat.

Přirovnáme-li se k rostlině, je metafora kořene jasná – bez hlubokých a pevných kořenů nemůžeme růst příliš vysoko. Tato oblast symbolicky představuje právo být na zemi a s tím souvisí náš pocit bezpečí a jistoty. Dává nám vědomí si své vlastní síly. Je sídlem kolektivního podvědomí, jehož nahromaděné vědění nám zpřístupňuje.

První čakra by měla být v rovnováze se sedmou čakrou, abychom si udrželi svou vnitřní stabilitu. Jejím prvkem je země, naše základna a „matka“, která nám poskytuje energii a potravu. Barvou múládhára čakry je červená, barva šakti. Šakti znamená probuzení, pohyb, vývoj, energie. Červená barva symbolizuje probuzení spícího vědomí do stavu aktivního bdělého vědomí. Smyslovým orgánem je čich.

V zobrazení múládhára čakry nalézáme lotos se čtyřmi okvětními plátky. Ty značí čtyři vnitřní funkce – mysl (manas), intelekt (buddhi), vědomí (čitta) a ego (ahamkára) – které mají v této čakře své kořeny. Základním principem je tělesná vůle být. Části těla, které jsou spojené s první čakrou, jsou vše, co je pevné, tedy páteř, kosti, zuby, nehty, tlusté střevo, konečník, prostata, tvorba krve a stavba buněk. Žlázou jsou nadledvinky produkující adrenalin a noradrenalin, které mají za úkol přizpůsobovat krevní oběh momentální potřebě. Tak je tělo vždy připravené k akci a může okamžitě reagovat požadovaným způsobem. Nadledvinky mají i rozhodující vliv na vyrovnávání teploty v těle.


V ájurvédě je přiřazováno této čakře také slunce jako původní dárce života. Její mantrou je lam, tichým prozpěvováním této mantry nebo její recitací v duchu můžeme harmonizovat první čakru.

Múládhára čakra tvoří hranici mezi zvířecím a lidským vědomím. Je spojena s nevědomím, kde jsou uloženy skutky a zkušenosti z našich minulých životů. Tvoří proto základ pro rozvoj osobnosti a pro průběh osudu podle karmického zákona. Pozitivními vlastnostmi múládhára čakry jsou vitalita, životní síla a rozvoj vědomí. Její negativní aspekt se projevuje jako lenost, pudovost a egocentričnost.

Božstvem této čakry je bůh Šiva ve své podobě „Pána všech zvířat“ (Pašupati Mahádéva). Tím je naznačeno překonávání nižších vlastností.

Dalším symbolem této čakry je trojúhelník obrácený na špičku, který nese dva významy.
Na jedné straně naznačuje, že vesmírná energie je vtahována do čakry a vedena dolů jako
do trychtýře, a na druhé straně v něm můžeme spatřovat rozpínání směrem vzhůru. Vrchol trojúhelníku směřující dolů je výchozím bodem, semenem. Jeho strany vzpínající se vzhůru značí rozšiřování vědomí směrem k lidské úrovni vědomí.

Zvířetem přiřazeným k této čakře je slon se sedmi choboty. Je symbolem moudrosti a sedm chobotů značí sedm pokladů země (sapta dhátu).

Zharmonizujte první čakru pomocí jógového videa s lektorkou Lucií Vybíral Pastrňákovou.

Zdroj:
https://www.databazeknih.cz/knihy/muladhara-344860