Anáhata náda znamená nekonečný zvuk, zvuk óm. Symbolizuje naši otevřenost ke druhým jak vůči pozitivním emocím, jako je láska, tak těm negativním. Čtvrtá čakra je také spojena s otevřením plic, díky čemuž do nás může vstupovat vzduch. Tudy vnímáme také krásu přírody, harmonii v hudbě, výtvarném umění a poezii. Zde jsou obrazy, slova a tóny přeměňovány na pocity.

Úlohou čakry srdce je sjednocování skrze lásku. Bezpodmínečná láska k sobě samým i k ostatním lidem a přijetí celé naší podstaty z hloubi srdce nás může od základů proměnit a uzdravit.

Souvisejícím elementem je vzduch, který symbolizuje dálavy rozpínání. To znamená, že se v této čakře může naše vědomí rozšiřovat do nekonečna. Smyslem je hmat.

Čakra srdce je centrum, jehož síla vyzařuje velmi silně. Otevřená čakra srdce má na ostatní spontánně uzdravující a proměňující účinek. Čakra srdce je často nazývána branou do duše, protože není jen sídlem nejhlubších a nejživotnějších pocitů lásky. Skrze ni se můžeme spojit také s univerzální částí naší duše, božskou jiskrou v nás. Základním principem je odevzdanost.

Se čtvrtou čakrou je spojeno srdce, horní část zad s hrudníkem a hrudní dutinou, spodní část plic, krev a krevní oběh, kůže. Žlázou je brzlík, který reguluje růst, řídí mízní systém v těle, povzbuzuje a posiluje imunitní systém. Její mantrou je jam – tichým prozpěvováním této mantry nebo jejím vyslovováním v duchu můžeme harmonizovat srdeční centrum.

Barva anáhata čakry je světle modrá jako barva nebe. Anáhata je sídlem božského já (átmá). Jejích dvanáct okvětních plátků lotosu značí božské vlastnosti srdce – blaženost, mír, harmonii, lásku, pochopení, soucit, bystrost, čistotu, jednotu, milosrdenství, dobrotu a odpuštění.

Srdeční centrum jako sídlo emocí a pocitů symbolizuje vyobrazení dvou protilehlých trojúhelníků v podobě hvězdy, z nichž je jeden orientován špičkou dolů a druhý vrcholem nahoru. Vzpíná-li se energie anáhata čakry vzhůru k duchovnímu vědomí, projevují se naše city jako bhakti, ryzí božská láska a oddanost. Klesá-li však vědomí dolů, do oblasti světské náruživosti, naše city jsou zmatené a nevyrovnané, a tak můžeme být přemoženi žádostivostí, žárlivostí, smutkem a pochybováním.

Další silou vycházející z anáhata čakry je sankalpa šakti (síla, která plní přání). Pokud chceme, aby se nám splnilo přání, měli bychom se na něj soustředit právě v oblasti našeho srdce.

Zvířecím symbolem je antilopa, která nás nabádá k pozornosti a bdělosti. Božstvem této čakry je Šiva a Párvatí, značící vědomí a přírodu, které se mají v tomto centru propojit a působit společně.

Zharmonizujte čtvrtou čakru pomocí jógového videa s lektorkou Lucií Vybíral Pastrňákovou.

Zdroj:

https://www.databazeknih.cz/knihy/muladhara-344860