Váhy nás učí vztahování, vyvažování, oceňování, přehodnocování a hledání kvalit a hodnot, které s námi ladí. Podle svého naladění, frekvenci, kterou vysíláme, si nacházíme partnery. Ti nám jako zrcadlo odráží náš vnitřní obraz. To, co obdivujeme anebo nesnášíme na druhých, jsou i naše skryté vlastnosti, které vidíme skrze partnery, na kterých je zveličujeme, přeceňujeme, nedoceňujeme anebo odsuzujeme, čímž rozehráváme hru na vztahování a vytváříme zajímavá životní dramata. Pracujme sami se sebou a ptejme se, proč dotyčného obdivuji anebo proč mě rozčiluje? Zvědomíme-li si, co se v nás skrývá a přijmeme své skryté části s láskou, začneme se respektovat ve své celistvosti a to se projeví ve vztahu k druhým. Čím více bezpodmínečné lásky objevíme v sobě, tím budeme ohleduplnějšími a tím lépe se budou druzí chovat k nám. Láska je to, co nás spojuje a dělá svět krásným.

Vztahování je relativní. Záleží, co k čemu vztahujeme, ale také, jak kdo umí nabízet a prodávat, jinak řečeno pochlubit se a ukázat. Chceme-li ocenění, nesmíme své kvality schovávat, ale zviditelnit je a nabídnout, aby bylo ukázáno, co je k dispozici. Važme si svých kvalit, které jsou naší přirozeností, jež sami často přehlížíme, protože jsou pro nás samozřejmostí. Když si vážíme sami sebe, víme, co je pro nás dobré a přitahujeme vhodné protějšky. Neporovnávejme se s druhými, nesoutěžme, ale inspirujme se od nich, abychom zdokonalili svoji jedinečnost.

Při vstupu Slunce do znamení Vah se Slunce potká s retrográdním Merkurem, který ve 14:05 nacouvá do znamení Panny, kde se 2. 10. otočí do přímého směru a 11. 10. vstoupí zpět do Vah, v nichž pobude téměř do konce října. S retrográdním Merkurem děláme revizi své mysli, myšlenek, přesvědčení a soudů. To, co vysíláme, se nám vždycky vrací. Můžeme si uvědomit, jak s partnery komunikujme, zda používáme laskavá slova, snažíme se domluvit, hledáme shodu a respektujeme, že se neshodneme a také dokážeme s láskou a ohleduplností říkat ne, protože se nepotřebujeme nikomu zalíbit ani zavděčit, či naopak druhé osočujeme, obviňujeme a komunikujeme agresivně, případně se vůbec nevyjadřujeme. Nemůžeme ovlivnit, co druzí slyší anebo chtějí slyšet, ale můžeme ovlivnit čistotu, laskavost svých slov. Jsou-li naše úmysly čisté a mluvíme-li s láskou v srdci, druzí lidé to cítí.

26. 9. Slunce vytvoří opozici s Jupiterem v Beranu. Jsme-li ve vztahu a stále hledáme, zda není někde někdo lepší a vhodnější, nikdy náš partner nebude tím vhodným. Chceme-li vytvářet harmonické vztahy, musíme mít harmonii, klid a mír v sobě a i ve vztahu zůstat sami sebou. Vše, co se nachází ve vnějším světě, jsme si na nějaké vnitřní úrovni vytvořili a i partnery, kteří nám přicházejí do života, jsme si přitáhli. Jsou našimi učiteli, kteří nám rozšiřují obzory, otevírají nás možnostem a inspirují nás anebo bez možnosti výběru nám diktují, tlačí nás a drezurují. Vždy nám pomáhají objevit sebe, lásku k sobě a vážit si sebe. Když milujeme a přijímáme sami sebe ve své jedinečnosti i se svými nedokonalostmi, jsme zároveň tolerantní k druhým a jejich chybám.

27. 9. se Uran v Býku harmonicky propojí s Černou Lunou v Raku. Tento aspekt by se dal vyjádřit slovy, která zazněla v seriálu Já jinak: „Nejsilnější pouta máme s lidmi, kteří nás přivedli na tento svět. Pokud jsou na poutech uzly, jistě o ně v životě zakopneme. Je možné, že všechno, čemu říkáme štěstí, je výsledkem kroků, které někdo v minulosti udělal anebo neudělal.“ Podívejme se s nadhledem a pochopením na rodinnou a rodovou karmu, temné stránky své duše, své stíny a to, čeho se bojíme. Pochopení a přijetí je cestou navrácení do rovnováhy vedoucí k osvobození a osvícení.

Od 29. 9. do 23. 10. pobude ve Vahách Venuše, která je vládkyní znamení Vah, kdy vztahy budou mít prioritu a budeme hledat, s kým nám to ladí a uznáváme stejné hodnoty, tříbíme si názory, poznáváme sebe a své limity a s kým můžeme společně růst. Nabídněme své dary, krásu svého srdce a ukažme, co umíme. Rozvíjejme partnerství a kreativitu. Vztah je tvořivá hra účastníků na vztahování a vyvažování, jež nás rozvíjí, se kterou hledáme prostřednictvím druhého soulad, klid a mír v sobě. Až 14. 10. vytvoří Venuše harmonický aspekt se Saturnem ve Vodnáři, můžeme si uvědomit, jak jsme vyspělí v lásce, zda si umíme nastavovat hranice a dokážeme se ozvat, je-li něco za hranou. Pokud někdo překračuje naše hranice, ptejme se, kde nejsme důslední, kde nerespektujeme sami sebe a dáváme přednost druhým před sebou. Komu se potřebujeme zavděčit a zalíbit? Vymezme si prostor, abychom mohli svobodně tvořit a zároveň vytvářejme společný prostor, ve kterém nás láska prostupuje a naplňuje. Kdo dospěl ke skutečné lásce, hraje fér, protože chápe, že i v lásce platí určitá pravidla. Žádné rozhodnutí, které uděláme, není špatně, ale rozhodně mění situace.

7. 10. vytvoří Slunce opozici s Chironem v Beranu. Pokud nevíme, kdo jsme, čekáme na druhé, aby nám ukázali, kdo jsme, přičemž nás tvarují podle své představy, jaký by nás chtěli mít a ne tak, jací opravdu jsme. Prostřednictvím druhých poznáváme sebe, kdo jsme a nejsme, proto je každý vztah léčivý, i ten nezdravý. Chápeme-li jací partneři a proč nám vstupují do života, můžeme s porozuměním, moudrostí a láskou uzdravit sami sebe, svoji duši a následně své vztahy. Milovat lidi neznamená být s každým, kdo s námi chce být. Sami si volíme své přátele, se kterými se chceme potkávat, nastavujeme hranice lidem, kteří nás vyčerpávají, a potřebujeme si je držet od těla, i když je máme rádi a volíme si, s kým svůj vztah prohloubíme, kdo má naši důvěru a jsme otevření jít s ním do intimity, abychom se společně uzdravili a jako jedno tělo prošli na vyšší úroveň.

8. 10. se otočí do přímého směru mocné Pluto v Kozorohu, které od roku 2008, kdy po asi 250 letech znovu vstoupilo do Kozoroha, odkrývá a očisťuje staré struktury a systémy, které již nefungují, jsou přežité a potřebují revidovat, abychom položili základy moderní společnosti. Pluto vynáší na povrch vybudované skryté sítě a spojení, která nás ovládají, zotročují a dávají moc a prospěch těm, kteří jsou na ně napojeni. Kdo se bojí, zametá stopy, aby nebyl odhalen. Kdo se nebojí, do temnoty vnáší světlo, abychom si ujasnili, kdo je kdo a jakou hru hraje. Po chvilce odpočinku s retrográdním Plutem se hra o moc znovu rozjíždí.

12. 10. Slunce ve Vahách vytvoří harmonický aspekt se Saturnem ve Vodnáři. Zatímco Slunce je ve Vahách v pádu, protože pro vztah musíme vytvořit prostor pro druhého a ego a sebestřednost musí jít stranou, abychom viděli, vnímali a respektovali druhého a otevřeli se lásce, Saturn, který nastavuje hranice a učí nás zodpovědnosti, je v povýšení. Správné nastavení hranic je pro vztah klíčovou záležitostí. Je to určitý druh smlouvy, kterým si vymezujeme vlastní prostor, ve kterém se cítíme svobodně a jsme sami sebou a určitým závazkem, že svobodu nezneužijeme. Zkontrolujme si své hranice a případně si je přenastavme, abychom se cítili svobodní, ale zároveň si dejme pozor, abychom nepřekračovali hranice druhých, neboť svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Pokud se jeden natlačuje do prostoru druhého, žije na jeho úkor a dovoluje si to, co si druhý dovolit nemůže, utlačovaný se cítí omezován. Každé omezení lásku blokuje. Ta potřebuje svobodu, aby mohla proudit a rozvíjet se.

13. 10. Slunce vytvoří neharmonický aspekt s Černou Lunou v Raku. Traumata, která si neseme z rodiny, souvisí také s minulými životy, přinášíme si je do vztahu a čekáme od partnera, že nám je pomůže vyléčit. Proto když náš vztah nefunguje, vracíme se do dětství, odhalujeme vztah maminky s tatínkem, kde narážíme na rodinnou a rodovou karmu, která se přenáší z generace na generaci. Ta je usazena hluboko v našich kořenech a předává se posvátnou krví. I když se v minulosti v našich rodinách mohlo stát cokoli, nemůžeme soudit duše předků a to, jakým způsobem se zachovali či nezachovali, neboť nevíme, co prožívali a jaké možnosti měli. Jsou situace, kdy každé rozhodnutí je špatné a někdy může být nejlepší či jedinou možnou volbou. Když přestaneme soudit, navrátíme do rovnováhy to, co bylo narušeno a můžeme vyléčit sebe, rodinu, rod a národ a bez zátěže a traumat minulosti začneme vytvářet zdravé vztahy. Uctěme naše předky, pokloňme se svým rodičům a poděkujme jim za život. Bez nich bychom tu nebyli.

18. 10. Slunce ve Vahách vytvoří harmonický aspekt s Marsem v Blížencích, který se 19. 10. harmonicky propojí s Venuší ve Vahách a ta se 22. 10. spojí se Sluncem, ještě než společně vstoupí do Štíra. Venuše a Mars jsou dvě opačné polarity, ženský a mužský princip, pasivní a aktivní, které společně tvoří. Oba dva principy jsou stejně důležité. Rozhodnutím a akcí mužského principu může být projevena a zhmotněna touha ženského principu. Využijme tyto dny k vyvážení mužské a ženské stránky. Máme-li je harmonizované v sobě, vytváříme harmonické vztahy. Dovolme si to, co chceme. Venuše, která je ve Vahách ve vládě, ráda tvoří, miluje laskání a to, co jí přináší radost. Nemá ráda boje ani nechce výkon, proto je Mars ve Vahách ve vyhnanství, ale touží se s ním spojit. Miluje Marse, který umí laskat, je ohleduplný a zároveň akční a rozhodný. Potřebuje cítit jeho mužskou sílu, aby se vedle něho mohla uvolnit a tvořit s lehkostí krásný svět. Chceme-li mít harmonické vztahy, musíme rozvíjet laskavost a kreativitu Venuše, na kterou Mars adekvátně reaguje. Odpočívejme, buďme v klidu a laskejme se anebo konejme s rozhodností to, co nám přináší radost.

Pokud je rovnováha ve vztahu narušena, 19. 10. se projeví neharmonický aspekt Slunce ve Vahách s Plutem v Kozorohu, kdy je potřeba jít do hloubky a pokorně nahlédnout do sebe, abychom zjistili, proč si necháváme líbit to, co se nám nelíbí anebo proč děláme druhým to, co by se nám nelíbilo. Proč to děláme? Je to nutné? Pokud je vztah založen na zdravých základech, to, co bude odhaleno, jej upevní a prohloubí, v opačném případě je dobré udělat chirurgický řez a oddělit to, co je nezdravé. Včasným zákrokem nebudeme úplně zničeni. I když to bude bolet, je lepší konec s bolestí než bolest bez konce. Zdravá láska je pokorná, ale nemá nic společného se sebeobětováním.

A na závěr citát od mexického šamana Dona Miguela Ruize: „Sobectví, strach a snaha ovládat druhého zničí skoro každý vztah. Štědrost, svoboda a láska udělají z každého vztahu tu nejkrásnější romanci.“

Zdroj:

https://www.facebook.com/AstroHannaLapachoCZ