V blízkosti Slunce s Lunou ve Vahách se nachází retrográdní Merkur a Venuše v Panně. Uvědomme si, jak smýšlíme o své hodnotě a kvalitách, protože podle toho si vážíme sami sebe, dokážeme se ocenit a vybíráme si partnery. Pokud se podceňujeme, partner nás nedocení. Potřebujeme-li ocenění zvenčí, reagujeme citlivě na hodnocení druhých, které s námi mává, rozhoupe nás jako váhy a buď povyrosteme a vážíme si sebe anebo se snížíme a nevážíme si sami sebe. Nebuďme závislí na hodnocení druhých, kteří hodnotí podle svého vlastního nastavení. Jejich soudy jsou jejich projekcí, jejich úhlem pohledu a potřebují-li se sami povýšit, využijí hodnocení ve svůj prospěch. Nečekejme na pochvalu, a zdravě se chvalme.

Pokud k někomu vzhlížíme, chceme se mu zavděčit, děláme vše, co mu vidíme na očích, abychom si jeho lásku zasloužili a stáváme se jeho služebníky. Nechceme-li někoho převyšovat, ponižujeme se a necháme se ponižovat, abychom se zalíbili, i když se nám to nelíbí. Buďme ve své přirozenosti, abychom si přitáhli partnery a navázali vztahy s lidmi, kteří s námi přirozeně ladí. Rozvíjejme své kvality jako jsou lidskost, laskavost, citlivost, vnímavost, poctivost a oceňujme je. To jsou opravdové hodnoty, které jsou k nezaplacení a pro kvalitní vztahy a společnost nezbytné.

Na Slunce s Lunou ve Vahách vytváří Jupiter v Beranu opozici a Pluto v Kozorohu harmonický aspekt. Pokud se bojíme být sami, jsme na druhých závislí, přizpůsobujeme se, ztrácíme sami sebe, čas pro sebe a nerozvíjíme to, co nás baví, proto jsme nespokojení. Nebojme se projevit to, co se v nás skrývá, co bychom chtěli, co je naší přirozeností a na co máme přirozené právo. Sebeprojevením můžeme druhé ohromit či ochromit, ale určitě se nám uleví. Pluto nám dává velkou podporu odhalit svoji vnitřní pravdu a Jupiter odvahu, abychom se nebáli a otevřeli se novým poznatkům, tomu, co chceme prožívat a z čeho se chceme radovat. Kdo důvěřuje sobě a životu, překračuje omezení, otevírá své srdce a raduje se z toho, pro co hoří, pro lásku, která je jeho přirozeným bytím a prožitkem.

Vřelé srdce všechny zábrany spálí a otvírá srdce druhých, kteří cítí otevřenost, láskyplnost a důvěru a přitahuje partnery, se kterými může tvořit vyvážené vztahy. Překonejme strach, že někdo zneužije naši laskavost a zraní naše srdce, což se každému už někdy stalo. Zraněné srdce bolí, ale pokud se snažíme chránit, zůstáváme uzavřeni, odděleni od druhých, cítíme se sami, jsme smutní, nevidíme krásu, která je všude kolem a život se stává těžkým, protože těžká břemena neseme sami. Nechme minulost, která nám dala poznání, za sebou a otevřme se novým zkušenostem. Podnikněme kroky směrem k druhým, aby mohli vstoupit do našeho života a mohli jsme s nimi sdílet krásu života, kterou můžeme spatřit také očima druhých. Tím radost, kterou budeme sdílet, bude dvojnásobná.

Zdroj:

https://www.facebook.com/AstroHannaLapachoCZ