Alzheimerova choroba je nejčastější formou demence u lidí starších 65 let - jedná se tedy o postupnou ztrátu kognitivních schopností. Nemoc provází rada typických příznaků:

 • rychlé zapomínání
 • ztrácení předmětů
 • zhoršení jazykových schopností
 • orientace v prostoru, ztrácení se
 • deprese, úzkosti, apatie, vznětlivost
Zdroj: Youtube

Nejděsívější je na nemoci to, že postupně ztrácíte základní schopnosti, které pro vás dřív byly banální - například používání telefonu, nebo obsluhování sporáku. Nemoc je plíživá a postupná, velmi často zůstává diagnóza nemocných neodhalena. Podle statistiky z roku 2023 trpí demencí momentálně 55 milionu lidí na celém světě. Alzheimerova choroba je nejrozšířenější z nich a představuje 60-70% všech případů.

Já vás neznám!

Velmi častým prvotním projevem Alzheimerovy nemoci bývá to, že si nemocný nemůže vybavit jednoduchá slova a často i jména svých blízkých. V pokročilém stádiu demence pak dochází i k tomu, že pacient například nepozná vlastní manželku. Když nemoc dojde takto daleko, nemá úplně smysl postiženému vysvětlovat, co je realita - rozhodí ho to ještě víc. Nemocný si ve většině případů za několik minut až hodin vzpomene.

Jak určit, že je čas navštívit lékaře?

Vysledovat nemoc sám u sebe je velmi náročné, po určité době nemožné. Jak ale poznat, nepotýká-li se s Alzheimerovou chorobou váš blízký člověk?

 • Hledá slova a jeho řeč je stále méně plynulá? Zapomíná jména i názvy?
 • Zhoršila se jeho schopnost řídit auto, kolo, nebo jiný dopravní prostředek?
 • Trpí bludy - je vznětlivý až agresivní, podezírá a nesmyslně žárlí?
 • Potřebuje pomoct s banálními aktivitami jako je aplikace zubní pasty na kartáček?
 • Má problém s financemi a jejich údržbou?
 • Zapomíná na důležité akce, na které se jindy těšil?
 • Je smutnější, apatičtější, nezajímají ho jeho koníčky a aktivity, které měl vždy rád?

Pokud byste při pozorování vašeho partnera na více než polovinu otázek odpověděli ,,ano, velmi často," jedná se o hraniční stav a doporučujeme vám urychleně navštívit lékaře. V případě, že odpovíte pouze ,,občas," sledujte další příznaky, popřípadě se poraďte s lékařem.

Jak se chovat k nemocnému?

1. Dodržujte denní režim.

Samozřejmě je vždy důležité zanechat určitou flexibilitu pro spontánní aktivity, nebo dny, kdy je třeba odpočinout si. Je ale vždy dobré, nastavit si určité rutiny nebo rituály, a ty denně opakovat. Například večeře ve stejný čas, stejný budíček každý den...

2. Nespěchejte.

Pro lidi postižené Alzheimerovou chorobou můžou být i ty nejjednodušší aktivity extrémně náročné. Potřebují na ně dostatek času, trpělivosti, a mentální podpory.

3. Zapojte je.

Snažte se připravit co nejvíce aktivit, na které nemočný člověk nepotřebuje skoro žádnou asistenci. Nejenže to ušetří čas vám, nemocná osoba se nebude cítit tak závislá.

4. Nechte je zvolit.

Ač to může trvat opravdu dlouho, nechce nemocného, aby se rozhodl za sebe sám. Dejte mu třeba na výběr ze dvou outfitů nebo jídel - pro osoby trpící Alzheimerovou nemocí je důležité získávat pocit, že mají nad svým životem stále nějakou kontrolu.

5. Dávejte jednoduché pokyny.

Podobně, jako děti, lidé s demencí rozumí jasné a jednoduché komunikaci. Dlouhé vysvětlování a vyprávění si tedy schovejte - mluvte jasně a zadávejte nemocnému přesné otázky a pokyny.

6. Vyhněte se dennímu spánku.

Ač jsou lidé s Alzheimerovou chorobou většinou starší a vyžadují více odpočinku, snažte se omezit, aby usínali během dne. Pokud by krátké denní šlofíky byly příliš časté, nemocnému člověku se tak snadno rozhodí den a noc a tím celý režim.

7. Odstraňujte rušivé vlivy

Při aktivitách se snažte co nejvíc omezit jakékoliv rušivé vlivy na nemocného, které by ho mohly rozptýlit. Při jídle a rozhovotu nemějte zapnutou televizi ani rádio. Snažte se, aby se osoba s demencí mohla lépe soustředit a nic ji nerušilo.

Zdroje: