„Stát se otcem není těžké, být otcem je těžké.“ Wilhelm Busch

Původ tradice Svátku otců

Tradici oslavy otců založila Američanka Sonora Smart Doddová, která chtěla ocenit úsilí, s nímž se o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava Dne otců se konala 19. 6. 1910, v den narozenin Sonořina otce. Dá se předpokládat, že uvědomělá a vděčná dcera oceňovala na svém otci, vedle daru svého fyzického života, i mnohé další kvality.

Jak si pamatujeme my dospělí své táty

S ohledem na většinové nastavení společnosti, ve které jsme coby děti vyrůstali, si možná do velké míry vybavujeme svého tátu jako živitele rodiny, který byl doma jen občas. Pokud jsme měli větší štěstí, táta s námi možná jezdil na kole, učil nás rybařit, radil, jak sbalit prvního kluka či holku, naslouchal nám, nevyplísnil nám za špatnou známku a také uměl uznat svou chybu… A právě tyto momenty patří mezi ty nosné a posilující, které nám utkvěly v paměti.

Jaký chce být uvědomělý táta 21. století

Sestavila jsem pro vás 10 tipů, jak být skvělým tátou na základě konzultace s odborníky v oblasti vztahů, seberozvoje a zdravých návyků: Tomášem Janouškem, průvodcem mužských kruhů, a Romanem Vybíralem, expertem zdravých návyků. Tito dva vědomí muži, několikanásobní otcové, se se mnou podělili o své reflexe vycházející jak z jejich osobního života v roli otce a vědomého partnera, tak z jejich profesní specializace.

10 tipů, jak být skvělým tátou

1. Jasně vymezit a střežit hranice – Každé dítě potřebuje být vychováváno v určitém prostoru, které podporuje pocit bezpečí, vzájemné napojení, respekt a zodpovědnost.

2. Komunikovat jasně, otevřeně a v pravdě.

3. Vytvářet kolem sebe bezpečný prostor v synergii s hodnotami, jako je RESPEKT, ÚCTA, LASKAVOST, LÁSKA, PODPORA…

4. Žít autenticky a ve vnitřním souladu. Být příkladem vnitřní integrity, tedy „žiji to, co kážu“.

5. Vědět, KAM a PROČ kráčím v souladu se svými hodnotami.

6. Mít integrované takové životní návyky, které podporují tělesné i mentální zdraví, emoce a vztahy, nejen sebe sama, ale celé rodiny.

7. Ve vztahu k synovi:

 • a. Být synovi oporou „v zádech“, aby syn věděl, že se může opřít o tátovu sílu a zkušenost, kdykoli to bude potřebovat.
 • b. Umět synovi předávat mužské kvality ve vztahu k rodině, k ženám, ke svému životu, ke směřování života a jeho smyslu.

8. Ve vztahu k dceři:

 • a. Být pozitivním vzorem toho, jak se muž chová k ženě.
 • b. Vytvářet bezpečný prostor, kde se dcera může schoulit, přitulit a projevit svou zranitelnost.
 • c. Podporovat svou dceru, dávat jí najevo, jak je krásná a jedinečná.

9. Umět uznat, ocenit a říkat nahlas:

 • a. „Mám tě rád.“
 • b. „Jsi skvělý/á…“
 • c. „Tohle se ti povedlo…“
 • d. „Stojím za tebou.“
 • e. „Jsem tu pro tebe…“
 • f. „Poslouchám tě, slyším tě…“

10. Umět se na svět podívat očima svých dětí.

Jako žena a dvojnásobná máma a současně jako lektorka pracující jak s dětmi, tak s rodiči v oblasti seberozvoje a vztahů, si velmi vážím rodičů, kteří se skutečně snaží realizovat to nejlepší ze sebe a objevit v sobě tu nejlepší verzi svého rodičovského já. Hluboká úcta a respekt. Být dobrým rodičem je běh na dlouhou trať a celoživotní úkol, kde platí více než kde jinde, že „cesta je cíl“.