Tablety a komunikační elektronika – dobrý sluha, špatný pán

Je velmi jednoduché dítěti strčit do ruky tablet a je také pravdou, že nám tablet a jemu podobné nástroje mohou pomoci vyřešit náročné chvíle spojené právě s dlouhým sezením v dopravním prostředku během cestování. Vzhledem k tomu, že se u dětí na komunikační elektronice velmi rychle vyvíjí digitální závislost a následně digitální demence, snažím se však elektroniku nezneužívat a spíše pro své děti hledám jiné možnosti zábavy.

10 TIPŮ NA ROZVOJOVÉ AKTIVITY S DĚTMI BĚHEM CESTOVÁNÍ

Tipy, které jsem vybrala ze svého mateřského i lektorského repertoáru (věnuji se mimo jiné výuce jógy a mindfulness dětí), jsou zaměřené na rozvoj dovedností dětí, a to v oblastech slovní zásoby, paměti a učení, bystrosti, všímavosti, logického myšlení, cílevědomosti, fantazie a zdravého pohybu.

Výhodou většiny těchto aktivit je, že k nim nepotřebujete nic zvláštního dokupovat. Často si vystačíte se svým hlasem, fyzickým tělem, případně s psacími potřebami.

Aktivity zaměřené na rozvoj pozornosti, logického myšlení a všímavosti:

1. Rodinný příběh – Začíná jeden člen posádky, který uvede jednou větou příběh. Každý další člen posádky k této větě přidá další rozvíjející větu příběhu, ale vždy zopakuje všechny věty předchozí. Tak se příběh krásně nabaluje a vy se během cesty i řádně zasmějete.

2. Mindfulness výzvy – Děti dostanou za úkol na cestu všímat si konkrétních úkazů a ty počítat, případně si je značit. Například jaké červené, růžové, černé… věci/auta/domy během cesty viděly. Anebo kolik benzínek/obcí a jakých řek/hor/pohoří/kostelů… jsme během cesty minuli. Hra se dá měnit podle schopností a věku dětí.

3. Hra na asociace – Hraje se podobně jako slovní fotbal, ale k řetězení slov dochází na základě asociace, kterou člověk s danou věcí má. Vykopává první, řekne třeba les a další již řetězí asociaci (strom – houba – polévka – noky – Pelíšky…). Budete sami překvapeni, kam až vás asociace zavede. Legrace zaručena!

4. Kdo jsem – Jeden z hráčů si vymyslí například známou osobnost, zvíře, domácí potřebu, české město… a řekne například: „Jsem známá osobnost.“ Ostatní kladou uzavřené otázky tak, aby hráč odpovídal pouze ANO/NE. Kdo nejdříve uhodne, je na řadě.

Aktivity zaměřené na rozvoj slovní zásoby:

5. Slovní fotbal – Tuhle hru může hrát celá rodina. Klasickou verzi, kdy nové slovo spoluhráče začíná na poslední písmeno vašeho slova, můžete upgradeovat na tvorbu celých vět. Jeden hráč říká v duchu abecedu a ten, který je na řadě, řekne STOP a následně vymýšlí celou větu, kde všechna slova začínají na dané písmeno abecedy. Každý hráč si stopne své písmeno a tvoří větu. Hráč s nejvtipnější/nejdelší/nejpravdivější větou vyhrává.

6. Hra na protiklady – Jeden z rodičů anebo všichni postupně si mohou říkat slova, ke kterým hledáme protiklady. U malých dětí volíme jednoduchá přídavná jména (studený, milý, hodný…), u starších dětí si můžeme dát výzvu třeba ve slovním spojení (velké město, milá máma, nanuk…) a společně hledat řešení. Jednoznačná odpověď neexistuje a v tom spočívá právě krása vzájemné komunikace.

Aktivity zaměřené na pohyb na čerstvém vzduchu, rozhýbání a protažení:

7. Cestovní bojovka – Můžete dětem předpřipravit kartičky, kam si budou během cesty zapisovat splněné úkoly. Na každé zastávce/odpočívadle pro ně vymyslíte 1–3 pohybové úkoly podle charakteru místa, kde se budete nacházet. Například 10 dřepů, 10 kliků, vylézt na strom, projít po patníku a nespadnout, udělat holubičku s výdrží, oběhnout pětkrát auto/strom/stůl na odpočívadle, bosými chodidly nasbírat 10 kamínků… Splnění úkolů si pak děti značí do kartičky Cestovní bojovky a v cíli mohou dostat odměnu.

8. Pan čáp ztratil čepičku – Hra zaměřená na běh a rozpoznávání barev. Všichni začínají říkat společně: „Pan čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku…“ A jeden hráč řekne například: „Modrou.“ A všichni se musí dotknout něčeho modrého. Takto pokračujeme s dalšími barvami.

Aktivity zaměřené na rozvoj fantazie a zklidnění:

9. Poslech audio pohádek – Je skvělý v tom, že děti si mohou zavřít oči a nechat se vést svou fantazií. Oči odpočívají a dětská fantazie rozevírá svá křídla. Skvělé pohádky k poslechu najdete na CD anebo na aplikaci Spotify.

10. Poslech meditačních pohádek – Ty děti miluji nejvíce! Každá pohádka je vede k rozvoji fantazie, k sebereflexi, k uvědomění si svých pocitů a emocí, k upevnění si své sebehodnoty a k uvědomení si síly svého záměru, vlastních myšlenek, slov a činů. Meditace učí děti opět věřit, že přání se naplňují. Pro mé děti jsou meditační pohádky věrným kámošem.

Přeji vám šťastnou cestu, pevné nervy a bohatou fantazii!