Základy správné techniky kraule

Poloha těla

Voda je hustší médium než vzduch, a proto je důležité zůstat při plavání co nejvíce na hladině. Správná poloha těla při kraulování je tedy klíčová. Tělo by mělo být natažené a v jedné linii, od špiček prstů až po špičky nohou, s hlavou ve správné pozici, tak aby byl pohled směřován dolů na dno bazénu.

Dýchání

Správné dýchání je zásadní. Dýchejte rytmicky stranou, nikoli přímo nahoru. Naučte se otočit hlavu na stranu s každým záběrem ruky tak, aby ústa byla nad hladinou vody a mohli jste se nadechnout.

Záběry rukou

Ruce by měly střídavě vstupovat do vody před vámi a pak táhnout vodu směrem k bokům těla. Důležité je, aby byl záběr rukou co nejdéle ve vodě, což znamená, že ruce by měly pronikat do vody dlaněmi napřed a pak táhnout vodu až do úrovně boků, kde ruka vystoupí a znovu pronikne do vody.

Kopání nohama

Kopání by mělo být pravidelné a pocházet z boků, nikoli jen z kolen. Nožičky by měly zůstat pod hladinou vody a kopání by mělo být rychlé a malé.

Koordinace

Koordinačně nejnáročnější je spojení záběrů rukou s dýcháním a kopáním. Pravidelná praxe je klíčem k dosažení plynulého a efektivního pohybu ve vodě.

Trénink a cvičení

Jako u všeho, i u plavání kraulem platí, že praxe vede k dokonalosti. Začněte pomalu a postupně zvyšujte intenzitu a délku tréninku. Nezapomeňte při plavání myslet na relaxaci a uvolnění, aby byl Vašův styl co nejefektivnější.