Každý se díváme na život svým zrakem, vidíme jej svým pohledem a vytváříme si obrázek dle vlastních prožitků a zkušeností. Naše vnímání světa je zkreslené a obraz, který vidíme, vychází z našeho hodnocení a sebehodnoty a proměňuje se podle našeho emočního naladění.

Zdroj: Youtube

Každý máme svůj vlastní práh, hranice, jež leží v naší mysli. V tomto prostoru je potřeba udržovat čistotu a vlastním jasem poznat, jak čistota mysli a čistých úmyslů nás posouvá a rozšiřuje vědomí.
Je-li naše mysl zištná, různými kličkami, mlžením a úmyslným zatajováním se zamotáváme. Každá neupřímnost se časem projeví, ale přímá a jasná mysl vede k vyřešení nedorozumění a směruje naše kroky ke světlu, do vědomí, k osvícení.

Jóga, která je cestou k osvícení, v prvních dvou stupních dává doporučení, která bychom měli dodržovat, abychom dosáhli posledního stupně a dostali se ke světlu, z duality do jednoty. Zkusme být vědomými a tato doporučení každodenně praktikovat. Jsou to nenásilí, nelhaní, nekradení, nelakota a uvážené prožitky (střídmost), čistota, spokojenost s tím, co máme, sebekázeň, studium a akceptování existence Boha jako nejvyššího principu.

Ovládněme svoji mysl a staňme se mistry svých myšlenek. Zamýšlejme se nad tím, zda to, co nám někdo dělá a nám se to nelíbí, neděláme my sami někde jinde někomu jinému. Dávejme si pozor, na co myslíme a co vypouštíme z úst. Stejná slova dokážou ranit i léčit. Přemýšlejme, co je za našimi slovy, co a proč říkáme a k čemu to pomůže. Slovo je projevená myšlenka a vše, co říkáme nahlas, zvědomujeme a také tím dáváme vnější svět, který na energii slov reaguje, do pohybu.

Pokud se chceme posunout, musíme překročit svá omezení a strachy a stát se laskavými, světelnými bytostmi. Naše iniciativa iniciuje nový začátek. Uklidněme svého vnitřního kritika a nebojme se svých rozhodnutí, kterými si nastavujeme hranice. Respektujme hranice druhých a překročme hranice své mysli. Všechno jde, když se chce. Svojí vůlí, odhodláním a odvahou dáváme záležitosti do pohybu. Na našem pohybu, sebehodnotě a hodnotách, které ctíme, záleží.

Zdroj:

Autorka je astroložkou ve společnosti Astrologie klíč k poznání